Contribuții privind optimizarea procesului de rezolvare a problemelor în industria auto cu aplicare la panourile de ușă supuse testelor accelerate de durata de viață utilizând abordarea six sigma și 8D / Contributions on Problem Solving Process Optimization in the Automotive Industry Applied on Door Panels Subjected to Accelerated Life Tests Using Six Sigma and 8D Approach / BANTEA (DIGA) Dina – 11.04.2022, ora 13:00

In data de 11.04.2022, ora 13:00,  sala  2.2 Biblioteca Centrala UPB, va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Contribuții privind optimizarea procesului de rezolvare a problemelor în industria auto cu aplicare la panourile de ușă supuse testelor accelerate

Contribuții privind utilizarea roboților în inspecția rezervoarelor de combustibil ale aeronavelor/ Contributions Regarding the Use of Robots in the Inspection of Aircraft Fuel Tanks / GĂINĂ (KHAN) Maria-Giorgiana – 01.04.2022, ora 11:00

In data de 01.04.2022, ora 11:00, sala CO 001 în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Contribuții privind utilizarea roboților în inspecția rezervoarelor de combustibil ale aeronavelor/ Contributions Regarding the

Metode de îmbunătățire a consumului de energie pentru autovehicule / Methods of Improving Energy Consumption for Motor Vehicles / ANTON Bogdan – 31.03.2022, ora 14:00

În data de 31.03.2022, la ora 14:00, va avea loc în sala de Cosiliu, din cadrul Școlii Doctorale de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Metode de îmbunătățire a consumului de energie pentru autovehicule / Methods of Improving Energy Consumption for Motor Vehicles elaborată

 Metode de îmbunătăţire a acurateţei analizelor biochimice / Methods for Improving the Accuracy of the Biochemical Assays / NICULESCU Manole – Ștefan – 29.03.2022, ora 15:00

În data de 29.03.2022, la ora 15:00, va avea loc în sala de Cosiliu, din cadrul Școlii Doctorale de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul:  Metode de îmbunătăţire a acurateţei analizelor biochimice / Methods for Improving the Accuracy of the Biochemical Assays  elaborată de

Intensificarea cu ajutorul US şi/sau a MW a proceselor de esterificare şi de transesterificare ce utilizează catalizatori de tip enzime sau de tip răşini / US and/or MW Intensification of Esterification and Transesterification Processes using Enzyme or Resin Catalysts / SĂULESCU (VARTOLOMEI) Anamaria – 29.03.2022, ora 14:30

În data de 29.03.2022, la ora 14:30, sala A 308 (campus Polizu), din cadrul facultății de Chimie Industrială și Biotehnologii, situată în str. Gheorghe Polizu, nr. 1-7, sector 1, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul:  Intensificarea cu ajutorul US şi/sau a MW a proceselor de esterificare

Tehnici neconvenționale pentru intensificarea sintezei de biocombustibili lichizi / Unconventional Techniques for Intensifying the Synthesis of Liquid Biofuels / VLAICU Alexandru – 29.03.2022, ora 12:00

În data de 29.03.2022, la ora 12:00, sala A 308 (campus Polizu), din cadrul facultății de Chimie Industrială și Biotehnologii, situată în str. Gheorghe Polizu, nr. 1-7, sector 1, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul:  Tehnici neconvenționale pentru intensificarea sintezei de biocombustibili lichizi / Unconventional Techniques

Contribuții privind eficientizarea soluțiilor de conversie și stocare a energiei regenerabile / Contributions Regarding the Efficiency of Converting and Storage of Renewable Energy / LUPAŞCU Andreea – Mădălina – 30.03.2022, ora 14:00

În data de 30.03.2022, la ora 14:00, va avea loc în cadrul facultății de Inginerie Electrică, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura (online și fizic), în sala EC 201, a tezei de doctorat cu titlul: Contribuții privind eficientizarea soluțiilor de conversie și stocare a energiei regenerabile / Contributions Regarding the Efficiency of

Contribuţii teoretice şi experimentale la monitorizarea parametrilor vitali folosind sisteme de control inteligent bazate pe senzori integraţi în structuri textile şi servicii cloud computing / Theoretical and Experimental Contributions to Monitoring of Vital Parameters using Intelligent Control Systems Based on Sensors Integrated in Textile Structures and Cloud Computing Services / AILENI Raluca Maria – 29.03.2022, ora 12:00

În data de 29.03.2022, la ora 12:00, va avea loc în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației,  sala de Consiliu, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Contribuţii teoretice şi experimentale la monitorizarea parametrilor vitali folosind sisteme de control inteligent bazate pe senzori integraţi în structuri textile şi