Cercetări privind tehnologia de realizare a unei neuroproteze de antebraț cu comanda preluată din sistemul nervos periferic al pacientului cu amputație/ Research on the Fabrication Technology of a Forearm Neuroprosthesis with the Command Taken from the Amputated Peripheral Nervous System of the Patient / David-Cătălin DRAGOMIR – 25.10.2023, ora 12:00

În data de 25.10.2023, la ora 12:00, în sala CH104, din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: „Cercetări privind tehnologia de realizare a unei neuroproteze de antebraț cu comanda

Contribuții în domeniul sistemelor integrate de testare a componentelor și dispozitivelor electronice / Contributions in the Field of Integrated Testing Systems of Electronic Components and Devices / IORDACHE Cosmin – Alexandru – 23.10.2023, ora 15:30

În data de 23.10.2023, la ora 15:30, va avea loc în cadrul facultății de Electronică Telecomunicații și Tehnologia Informației, în sala de Consiliu ETTI, situată în B-dul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Contribuții în domeniul sistemelor integrate de testare a componentelor și

Influența condițiilor de procesare termomecanică asupra caracteristicilor microstructurale și mecanice ale aliajului 7075 / Influence of Thermomechanical Processing Conditions on Microstructural and Mechanical Characteristics of 7075 Alloy / ANDREI Valeriu – 24.10.2023, ora 12:00

În data de 24.10.2023, la ora 12:00,  în sala JB110, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Influența condițiilor de procesare termomecanică asupra caracteristicilor microstructurale și mecanice ale aliajului 7075 / Influence of Thermomechanical Processing Conditions on Microstructural

Model complex de analiză, ajustare și orientare strategică (MAOS) pentru companiile din sectorul comercializării cu amănuntul de carburanţi din industria de petrol și gaze din România / Complex Model for Analysis, Adjustment, and Strategic Orientation (MAOS) for Retail Fuel Companies in the Retail Oil and Gas Industry in Romania / PANDURU Dan Andrei – 20.10.2023, ora 12:00

In data de 20.10.2023, ora 12:00, va avea loc, în sala Senatului UNSTPB, în cadrul Școlii Doctorale de Doctorale de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor, ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Model complex de analiză, ajustare și orientare strategică (MAOS) pentru companiile din sectorul comercializării cu amănuntul de carburanţi

Polymeric Materials for Applications in Hemodialysis and Osseointegration / Materiale polimerice pentru aplicații în hemodializă și osteointegrare / CĂLĂRAȘU (OPREA) Mădălina – 13.10.2023, ora 15.00

In ziua de 13 octombrie 2023, la ora 15.00, in sala D018, in cadrul Scolii Doctorale  de Chimie Industrială și Biotehnologii, situată in Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, va avea loc sedinta de dezbatere si susţinere publică a tezei Polymeric Materials for Applications in Hemodialysis and Osseointegration / Materiale polimerice pentru aplicații în

Tehnica microscopiei de forțe atomice și tehnicile de detecție a temperaturii și stresului în lungul unei fibre optice de telecomunicații – o abordare inovativă / Atomic Force Microscopy Technique and Temperature and Stress Sensing Techniques along a Telecommunications Optical Fiber – an Innovative Approach / JDERU Alexandru Alin – 31.10.2023, ora 12:00

În data de 31.10.2023, la ora 12:00, în sala JL 008 va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Științe Aplicate, în localul din Splaiul Independenței nr.313. ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Tehnica microscopiei de forțe atomice și tehnicile de detecție a temperaturii și stresului în lungul unei

Modele și metode statistice utilizate în studiul științelor vieții / Statistical Models and Methods Used in Life Sciences / DINU Alexandru – 31.10.2023, ora 13:30

În data de 31.10.2023, la ora 13:30, va avea loc în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Sala de Consiliu a ETTI, situată în B-dul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Modele și metode statistice utilizate în studiul științelor vieții /

Studii asupra întreprinderilor de familie mici și mijlocii bazate pe tehnologie. Cazul industriei publicării de carte din românia / Studies of Technology-Based Small and Medium-Sized Family Enterprises. The Case of the Romanian Book Publishing Industry / STĂNCIULESCU Gabriela Doina – 20.10.2023, ora 10:00

In data de 20.10.2023, ora 10:00, va avea loc, în sala Senatului UNSTPB, în cadrul Școlii Doctorale de Doctorale de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor, ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Studii asupra întreprinderilor de familie mici și mijlocii bazate pe tehnologie. Cazul industriei publicării de carte din românia