Decan: Prof.univ.dr. PETRESCU Emil
Prodecan: Conf.dr. TURCANU Teodor
Prodecan: Conf.dr. SULIMAN Gabriel

Prodecan: Conf.dr. PETRESCU-NITA Alina

Departamentul de Fizică
Director departament
Conf. dr. Cristina Cirtoaje
telefon: +4021-402 91 02
cristina.cirtoaje@upb.ro

Departamentul de Matematică-Informatica
Director departament
Prof. dr. Mihai POSTOLACHE
telefon: +4021-402 92 88

Departamentul de Metode si Modele Matematice
Director de departament
Prof. dr. Mircea OLTEANU
telefon: +4021-402 91 52

Departamentul de Matematici Aplicate
Director departament
Lect. dr. Romeo BERCIA
telefon: +4021-402 93 53
site: http://www.mathem.pub.ro

Adresă
Splaiul Independentei 313, sector 6, Bucuresti, cod 060042, corp BN 105

Telefon / Fax
Tel: +4021-402 96 30
Fax: +4021-402 96 22

Email

Website
fsa.pub.ro

Specializări Licență
Matematică și informatică aplicată în inginerie
Inginerie fizică

Info

Facultatea de Ştiinţe Aplicate a fost infiinţată in anul 2005, la propunerea Departamentului de Matematică şi a Departamentului de Fizică.

Facultatea pregăteşte ingineri in specializările: (1) Matematică şi Informatică Aplicată in Inginerie şi (2) Inginerie Fizică (Ciclul I – Licenţa), prin cursuri de zi, 4 ani, 240 de credite europene transferabile. Se oferă şi programe de: Masterat (Ciclul II) in: Sisteme Dinamice, Geometrie şi Optimizări; Modele de Decizie, Risc şi Prognoză; Educatie si management scolar; Teoria codarii si stocarii informatiei; Modelare, simulare si calcul numeric; Monitorizarea si controlul sistemelor complexe, Logică matematică şi aplicaţii; Tehnologii Optice; Fizica materiei micro şi nanostructurate; Măsurarea şi utilizarea radiaţiilor ionizante; Fotonica si materiale avansate; şi de Doctorat (Ciclul III) in Ştiinţe Exacte – Matematică, Fizică; in Ştiinţe Inginereşti: – Optoelectronică, Fizică Tehnică.

Se asigură o pregătire multidisciplinară, fundamentală (bazată pe Matematică, Fizică, Informatică), inginerească generală şi managerială, teoretică şi experimentală, psiho-pedagogică şi socio-umană, precum şi cunoaşterea unei limbi străine.

Pregătirea este orientată spre identificarea şi rezolvarea problemelor noi, cu competenţe in specializările inginereşti ale viitorului (Modelare Matematică şi Fizică, Optică, Nanoelectronică, Econofizica). Aceasta permite o autoperfecţionare continuă şi flexibilă, fiind continuu adaptată pieţei mondiale a muncii şi cererii publice şi private de ingineri experţi in modelare şi simulare matematică-fizică pentru firme multifuncţionale High-Tech şi I.T., reţele INTERNET, T.V., Radio, cercetare, invăţămant, management, QA, bănci, asigurări, ziaristică specializată, administraţie.

Facultatea are 3 Centre de Cercetare şi 19 Laboratoare (Lasere; Optoelectronică; Microscopie; Holografie; Prelucrarea optică a informaţiei; Cristale lichide; Materiale; Haos şi Dinamică neliniară; Plasmă; Fizică computaţională; Fizică nucleară; Arhitectura calculatoarelor şi baze de date; Programarea calculatoarelor şi sisteme de operare; Reţele de calculatoare; Inteligenţă artificială; Analiză numerică; Proiectare asistată de calculator; Grafică pe calculator; Procesarea imaginilor). Cele 195 cadre didactice ale Facultăţii, multe Laureate ale Academiei Romane, sunt implicate in programe de cooperare cu institute de cercetare şi universităţi din ţară şi din străinătate.

Facultatea gestionează următoarele reviste internaţionale: „Scientific Bulletin of UPB – Seria A”, „Balkan Journal of Geometry and Its Applications” , „Applied Sciences” şi „Differential Geometry & Dynamical Systems”, “BSG Procedings”.

Studenţii Facultăţii beneficiază de un climat competitiv (concursuri profesionale) şi creator (cercuri ştiinţifice şi manageriale), de acces gratuit la baza materială a UPB: reţeaua INTERNET, biblioteci, cămine, cantine, baze sportive.

De asemenea, studenţii pot beneficia de burse naţionale şi internaţionale de studiu şi de mobilitate, obţinute inclusiv prin Acorduri ERASMUS: cu ECOLE POLYTECHNIQUE din Paris şi I.N.P. din Grenoble (dublate de acorduri de DOUBLE DIPLOME); cu POLITEHNICI din Stockholm, Milano, Torino, Helsinki, Tampere, Mikkeli, Lisabona, Darmstadt; cu UNIVERSITĂŢI din Heidelberg, Berlin, Copenhaga („Niels BOHR” Institute), Uppsala, Barcelona, Madrid, Lisabona, Roma, Genova, Torino, Brescia, Gand, Paris VI, Lyon 1, Grenoble 1, Versailles, Siegen, Compiegne, Messina, Thessaloniki, Munchen.