Rezultate alegeri rector 2024-2029

Numărul total al persoanelor cu drept de vot: 1697
Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne: 1574
Numărul total al voturilor valabil exprimate: 1525
Numărul total al voturilor valabil exprimate pentru fiecare candidat:

  • COSTOIU Mihnea-Cosmin: 1286
  • CHIROIU Mihai-Daniel: 173
  • GRUMEZESCU Alexandru-Mihai: 66

CANDIDAȚI

Mihai-Daniel CHIROIU

Alexandru Mihai GRUMEZESCU

Mihnea Cosmin COSTOIU


ALEGERI RECTOR

Calendar alegeri

Secții de votare

Componența Biroului Electoral

Metodologia de organizare a alegerilor rectorului UNSTPB pentru perioada 2024-2029


ORGANIZARE REFERENDUM UNIVERSITAR

Metodologia de organizare a referendumului universitar pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București pentru perioada 2024 – 2029

Lista sectiillor de votare referendum alegeri 2024-2029

Calendarul desfasurarii dezbaterilor publice referendum

Rezultatul referendumului din data de 07.09.2023, pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului

27 Martie 2024

CANDIDAȚII ÎNSCRIȘI PENTRU CONCURSUL PUBLIC PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE DIRECTOR AL CONSILIULUI STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT (CSUD), PENTRU MANDATUL 2024-2029

Prof. HORIA IOVU

Curriculum Vitae
Lista de lucrari – publicate cu proprii doctoranzi
Lista de lucrari – in domeniul managementului studiilor doctorale

 


23 ianuarie 2024

În conformitate cu art. 11, alin (3) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin HG nr. 681/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 551 din data de 3 august 2011, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie  Politehnica București  anunță organizarea concursului public pentru ocuparea postului de Director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD), pentru mandatul 2024-2029, concurs ce va avea loc în data de 29 Martie 2024, ora 10.00 în sala Biroului Consiliului de Administrație, clădirea Rectorat, din Str. Splaiul Independenței 313, Sector 6, București, conform metodologiei aprobate de Senatul Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București din data de 11 Ianuarie 2024.

La concursul pentru ocuparea postului de director al CSUD se pot prezenta numai persoane care au dreptul de a conduce doctorate și care îndeplinesc standardele minimale și obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României , Partea a III-a, a anunțului privind scoaterea la concurs a postului.

Candidaturile se depun în perioada  25 – 27 Martie 2024, la Registratura Universității Naționale de Știință și Tehnologie  Politehnica București, str. Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București.

Informații suplimentare pot fi obținute de la Cabinet Rector,

e-mail: cabinet.rector@upb.ro,

telefon +40 21 3171001, fax +40 21 3171002


11 ianuarie 2024
Metodologie de desfășurare a concursului public de ocupare a funcției de director al Consiliului studiilor universitare de doctorat (CSUD) din cadrul IOSUD

09 aprilie 2024

Rezultatele concursuri pentru ocuparea funcției de decan la facultățile din Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, pentru mandatul 2024-2029, etapa a II-a


27 martie 2024

Centralizarea candidaturilor pentru ocuparea funcției de decan, Etapa II


18 martie 2024

CALENDARUL CONCURSULUI
[Etapa a II-a, acolo unde este cazul]
în conformitate cu art.4, alin (6) din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului public de ocupare a funcției de decan la facultățile din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, pentru mandatul 2024-2029.

1. Depunerea candidaturilor: 22.03.2024 – 26.03.2024, orele 09:00 – 16:00

2. Avizul de legalitate a dosarelor candidaților – Direcția juridică și contencios: 27.03.2024

3. Avizarea candidaților de către Consiliile facultăţilor: 28.03.2024 – 02.04.2024

4. Concursul propriu-zis: 04.04.2024 – 05.04.2024


09 februarie 2024

Rezultatele concursurilor pentru ocuparea funcției de decan la facultățile din Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, pentru mandatul 2024-2029


29 ianuarie 2024

Anunț privind desfășurarea concursului public de ocupare a funcțiilor de decan la facultățile din Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, pentru mandatul 2024 – 2029.

Având în vedere concursul public de ocupare a funcțiilor de decan la facultățile din Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, pentru legislatura 2024-2029, candidații avizați de către consiliile facultăților POLITEHNICII București vor susține interviul de concurs în perioada 01 – 08 februarie a.c., în fața comisiei de concurs, prezidată de către Rectorul universității.

Interviul se va desfășura la sediul central al Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, clădirea rectorat, sala R216, str. Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București.

Candidații se vor prezenta la interviu la data și ora comunicată fiecărui candidat în parte.

Fiecare candidat va avea posibilitatea de a-și prezenta Planul Managerial în format electronic sau letric.

Interviul va avea o durată de aproximativ 60 de minute/candidat.

Candidați validați de Consiliile Facultăților pentru a participa la concursurile pentru ocuparea funcției de decan la facultățile din Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, pentru mandatul 2024-2029


22 ianuarie 2024

Centralizator depuneri candidaturi pentru funcția de decan, mandatul 2024-2029

11 ianuarie 2024

Metodologie privind organizarea și desfășurarea concursului public de ocupare a funcției de decan la facultățile din cadrul UNST POLITEHNICA București, pentru mandatul 2024 – 2029

Universitatea Nationala de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA BUCUREȘTI
Alegeri 2024 - 2029