POLITEHNICA București este prezentă în organizații și asociații de nivel național, european și mondial care reunesc instituțiile de învățământ superior în general sau pe cele din domeniul tehnic și ingineresc. În același timp a constituit sau este partener în structuri de cercetare de tip rețea, cluster de inovare, mari infrastructuri de cercetare forumuri unde participă alături de instituții de cercetare din domeniul public și de întreprinderi din mediul privat direct interesate de colaborări și rezultate de cercetare.

La nivelul Facultății Știința și Ingineria Materialelor a fost constituit un forum în domeniul cercetării, respectiv NMP(Nanotehnologii,Materiale Avansate si Sisteme de Productie). Astfel, a fost constituit un grup de lucru de experți la nivel regional (regiunea București-Ilfov), care reunește specialiști în domeniu din universități și institute de cercetare, reprezentanți ai unor întreprinderi mici și mijlocii, reprezentanți ai unor instituții guvernamentale și regionale. Forumul NMP-REG isi propune sa imbunatatească punerea in aplicare a politicilor regionale in materie de nanotehnologii, materiale avansate si sisteme de productie prin facilitarea integrarii acestora in activitatea sectorului industrial. In acest sens, va fi sprijinit procesul de invatare si coopeare interregionala si schimbul de experienta intre partile interesate, iar pe baza bunelor practici identificate va fi elaborat un plan de actiune. De asemenea, se urmărește atât facilitarea accesului sectorului industrial la nanotehnologii, materiale avansate si sisteme de productie cât și promovarea crearii de retele in domeniile nanotehnologiilor, materialelor avansate si sistemelor de productie la nivelul UE.
https://uefiscdi.ro/delivering-nanotechnologies-advanced-materials-and-production-to-regional-manufacturing-nmp-reg
În cadrul facultății SIM sunt cadre didactice care participă la platforme de cercetare:
  • Prof. Victor Geantă- European Steel Technology Platform (ESTEP); Future Manufacturing Technologies (MANUFUTURE); Nanotechnologies for Medical Applications (NANOMEDICINE)
  • Prof. Doina Răducanu – Future Manufacturing Technologies (MANUFUTURE)
  • Prof. Iulian Antoniac – Nanotechnologies for Medical Applications (NANOMEDICINE)
  • Prof. Radu Ștefănoiu – European Steel Technology Platform (ESTEP)
Clusterul CLIMATE in care Universitatea Politehnica din Bucuresti – Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor este membru fondator, are ca scop dezvoltarea colaborarilor dintre mediul academic, de cercetare si de afaceri in domenii de interes cum sunt: protectia mediului, bioeconomia, sanatate, infomatica si materiale avansate si nanotehnologii.
Adresa web: http://www.clusterclimate.org/
Colaborări: T. U. Darmstdt, Université Montpellier, Université Limoges, Chalmers