Universitatea Politehnică este prezentă în organizații ți asociații de nivel național, european și mondial care reunesc instituțiile de învățământ superior în general sau pe cele din domeniul tehnic și ingineresc. În același timp a constituit sau este partener în structuri de cercetare de tip rețea, cluster de inovare, mari infrastructuri de cercetar,e forumuri unde participă alături de instituții de cercetare din domeniul public și de întreprinderi din mediul privat direct interesate de colaborări și rezultate de cercetare.