Decan: Prof. dr. ing. Iulian BADESCU
Prodecan: Conf. dr. ing. Cătălin CRUCEANU
Prodecan: Prof. dr. ing. Grigore DANCIU
Prodecan: Conf. dr. ing. Eugen ROŞCA
Prodecan: Sl.dr.ing. Cornelia STAN
Prodecan: Sl.dr.ing. Ilona COSTEA

Autovehicule rutiere
Director departament
Conf. dr. ing. Daniel Mihail IOZSA
telefon: +4021-402 95 48

Transporturi, trafic si logistică
Director departament
Prof. dr. ing. Mihaela POPA
telefon: +4021-402 95 47

Telecomenzi si electronică în transporturi
Director departament
Conf. dr. ing. Marius MINEA
telefon: +4021-402 95 89

Material rulant de cale ferată
Director departament:
Prof. dr. ing. Traian MAZILU
telefon: +4021-402 96 95

Adresă
Splaiul Independentei 313, cod postal 060042, sector 6, Bucuresti, Corp JA 003

Telefon / Fax
Tel: +4021-402 95 68
Tel: +4021-402 95 69

Email
iulian.badescu@upb.ro

Website
transport.pub.ro

Specializări Licență
Autovehicule rutiere
Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule
Vehicule pentru transport feroviar
Ingineria transporturilor și a traficului
Telecomenzi și electronică în transporturi

Specializări Master
Cercetare şi dezvoltare în ingineria autovehiculelor
Sistem integrat om-autovehicul-mediu
Sisteme şi tehnologii avansate în domeniul autovehiculelor
Ingineria mediului şi managementul calităţii în domeniul feroviar
Logistica transporturilor
Management în transporturi
Transport și trafic urban
Sisteme inteligent pentru transporturi
Sisteme telematice pentru transporturi
Fenomene de interacţiune vehicul-cale de rulare
Vehicule feroviare de mare viteză

Mai multe informatii

Info

Facultatea Transporturi are o tradiţie de peste 50 de ani.

In 1948 s-a infiinţat Facultatea de Căi Ferate. Un an mai tarziu se infiinţează Institutul de Căi Ferate, iar in 1953, in cadrul Facultăţii de Electronică funcţionează Catedra şi Specializarea Centralizări şi Semnalizări Feroviare (ulterior Telecomenzi Feroviare).

In anul 1959, Institutul de Căi Ferate se uneşte cu Institutul Politehnic Bucureşti şi se infiinţează Facultatea Transporturi. Cu incepere din anul 1972, specializarea Telecomenzi Feroviare este transferată la Facultatea Transporturi, care asigură astfel patru specializări: Autovehicule rutiere (infiinţată in 1959), Material rulant de cale ferata, Ingineria transporturilor (infiinţată in 1948 sub denumirea Circulaţie şi exploatare) şi Telecomenzi feroviare.

In prezent, Facultatea are patru specializări la cursuri de zi: Autovehicule rutiere și Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule – in domeniul Ingineria Autovehiculelor, Vehicule pentru transportul feroviar – in domeniul Inginerie mecanică, Ingineria transporturilor şi a traficului – in domeniul Ingineria transporturilor şi Telecomenzi şi electronică in transporturi – in domeniul Inginerie electronică şi telecomunicaţii.

Facultatea pregăteşte absolvenţi in 11 specializări (Cercetare și dezvoltare în ingineria autovehiculelor, Sistem integrat om-autovehicul-mediu, Sisteme și tehnologii avansate în domeniul autovehiculelor, Ingineria mediului și managementul calității în domeniul feroviar, Logistica transporturilor, Management în transporturi, Transport și trafic urban, Sisteme inteligente pentru transporturi, Sisteme telematice pentru transporturi, Fenomene de interacțiune vehicul-cale de rulare, Vehicule feroviare de mare viteză) la cursuri de master (cu durata de doi ani).
In facultate este organizată şi pregătirea prin doctorat, sub conducerea a şase profesori.

Absolvenţii Facultăţii Transporturi au competenţe in concepţia, construcţia şi exploatarea vehiculelor rutiere şi feroviare, trafic şi siguranţa circulaţiei, managementul transporturilor, legislaţie in transporturi, electronică şi telecomenzi in transporturi, sisteme inteligente de transport etc. Echilibrul intre pregătirea fundamentala tehnica generală şi de specialitate a creat posibilităţi de afirmare a profesionalismului absolvenţilor facultăţii şi in alte sfere ale activităţii economico-sociale: administraţie publică, comerţ, asigurări, expertize tehnice etc. Calitatea pregătirii profesionale in concordanţă cu cerinţele pieţei forţei de muncă a făcut ca marea majoritate a absolvenţilor facultăţii să işi găsească in scurt timp loc de muncă.

Numărul studenţilor din facultate este de circa 2300.

Cadrele didactice, studenţii şi personalul tehnic auxiliar desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică in cadrul catedrelor de specialitate şi al centrelor de cercetare de pe langă aceste catedre, concretizate in contracte de cercetare, articole şi comunicări. Facultatea organizează, incepand din 1982, sesiunea ştiinţifică „Economicitatea, securitatea şi fiabilitatea autovehiculelor” devenită o manifestare europeană de referinţă in randul specialiştilor din acest domeniu şi a organizat numeroase alte manifestări ştiinţifice de prestigiu.