Decan: Conf.dr.ing. Ilona COSTEA
Prodecan: S.l.dr.ing. Cornelia STAN
Prodecan: Conf.dr.ing. Marius Florin TOMA
Prodecan: Conf.dr.ing. Stefan Constantin BURCIU
Prodecan: Conf.dr.ing. Florin Codrut NEMTANU
Prodecan: Prof.dr.ing. Gabriel POPA

Autovehicule rutiere
Director departament
Conf. dr. ing. Daniel Mihail IOZSA
telefon: +4021-402 95 48

Transporturi, trafic si logistică
Director departament
Prof.dr.ing. Rosca Eugen
telefon: +4021-402 95 47

Telecomenzi si electronică în transporturi
Director departament
Conf. dr. ing. Marius MINEA
telefon: +4021-402 95 89

Material rulant de cale ferată
Director departament:
Prof. dr. ing. Traian MAZILU
telefon: +4021-402 96 95

Adresă
Splaiul Independentei 313, cod postal 060042, sector 6, Bucuresti, Corp JA 003

Telefon / Fax
Tel: +4021-402 95 68
Tel: +4021-402 95 69

Email
transport@upb.ro

Website
transport.pub.ro

Specializări Licență
Autovehicule rutiere
Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule
Vehicule pentru transport feroviar
Ingineria transporturilor și a traficului
Telecomenzi și electronică în transporturi

Specializări Master
Cercetare şi dezvoltare în ingineria autovehiculelor
Sistem integrat om-autovehicul-mediu
Sisteme şi tehnologii avansate în domeniul autovehiculelor
Ingineria mediului şi managementul calităţii în domeniul feroviar
Logistica transporturilor
Management în transporturi
Transport și trafic urban
Sisteme inteligent pentru transporturi
Sisteme telematice pentru transporturi
Fenomene de interacţiune vehicul-cale de rulare
Vehicule feroviare de mare viteză

Mai multe informatii

Info

Facultatea Transporturi are o tradiţie de peste 50 de ani.

In 1948 s-a înființat Facultatea de Căi Ferate. Un an mai târziu se înfiinţează Institutul de Căi Ferate, iar în 1953, în cadrul Facultăţii de Electronică funcţionează Catedra şi Specializarea Centralizări şi Semnalizări Feroviare (ulterior Telecomenzi Feroviare).

In anul 1959, Institutul de Căi Ferate se unește cu Institutul Politehnic Bucureşti şi se înfiinţează Facultatea Transporturi. Cu începere din anul 1972, specializarea Telecomenzi Feroviare este transferată la Facultatea Transporturi, care asigură astfel patru specializări: Autovehicule rutiere (înfiinţată in 1959), Material rulant de cale ferată, Ingineria transporturilor (înfiinţată în 1948 sub denumirea Circulaţie şi exploatare) şi Telecomenzi feroviare.

In prezent, facultatea are cinci specializări la cursuri de zi: Autovehicule rutiere și Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule – în domeniul Ingineria Autovehiculelor, Vehicule pentru transportul feroviar – în domeniul Inginerie mecanică, Ingineria transporturilor şi a traficului – în domeniul Ingineria transporturilor şi Telecomenzi şi electronică in transporturi – în domeniul Inginerie electronică şi telecomunicaţii.

Facultatea pregăteşte absolvenţi în 11 specializări (Cercetare și dezvoltare în ingineria autovehiculelor, Sistem integrat om-autovehicul-mediu, Sisteme și tehnologii avansate în domeniul autovehiculelor, Ingineria mediului și managementul calității în domeniul feroviar, Logistica transporturilor, Management în transporturi, Transport și trafic urban, Sisteme inteligente pentru transporturi, Sisteme telematice pentru transporturi, Fenomene de interacțiune vehicul-cale de rulare, Vehicule feroviare de mare viteză) la cursuri de master (cu durata de doi ani).
In facultate este organizată şi pregătirea prin doctorat, sub conducerea a şase profesori.

Absolvenţii Facultăţii Transporturi au competenţe în concepţia, construcţia şi exploatarea vehiculelor rutiere şi feroviare, trafic şi siguranţa circulaţiei, managementul transporturilor, legislaţie în transporturi, electronică şi telecomenzi în transporturi, sisteme inteligente de transport etc. Echilibrul între pregătirea fundamentală tehnică generală şi de specialitate a creat posibilităţi de afirmare a profesionalismului absolvenţilor facultăţii şi în alte sfere ale activităţii economico-sociale: administraţie publică, comerţ, asigurări, expertize tehnice etc. Calitatea pregătirii profesionale în concordanţă cu cerinţele pieţei forţei de muncă a făcut ca marea majoritate a absolvenţilor facultăţii să işi găsească în scurt timp loc de muncă.

Numărul studenţilor din facultate este de circa 2300.

Cadrele didactice, studenţii şi personalul tehnic auxiliar desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică în cadrul departamentelor şi al centrelor de cercetare de pe lângă aceste departamente, concretizate în contracte de cercetare, articole şi comunicări. Facultatea organizează, începând din 1982, sesiunea ştiinţifică „Economicitatea, securitatea şi fiabilitatea autovehiculelor”, devenită o manifestare europeană de referinţă în rândul specialiştilor din acest domeniu şi a organizat numeroase alte manifestări ştiinţifice de prestigiu.