Universitatea Politehnica acordă asistență cercetătorilor din universitate care doresc să pregătească o propunere de proiect de cercetare prin personalul specializat al Direcției pentru Managementul Activității de Cercetare Științifică (DMACS), Rectorat R-403 (+număr telefon si adresa email).
 
Cercetătorii din străinătate care doresc să stabilească relații de colaborare cu membrii comunității academice din UPB  se pot adresa la Serviciul Cooperare Internațională, Rectorat R-310 (+număr telefon si adresa email).
Pentru sprijin pentru proiecte CDI finanțate din fonduri structurale, va rugam sa va adresați Direcției Fonduri Structurale, Rectorat R-420 (+număr telefon si adresa email).

Premierea participării la Orizont 2020  (PN-III-CEI-SUPORT-PO)

Finanţarea urmăreşte creșterea capacităţii instituționale a organizaţiilor de cercetare din România ce implementează proiecte finanţate prin programul cadru Orizont 2020 în competițiile din perioada 2014-2016. Proiectul finanțat în cadrul Programului Orizont 2020 trebuie să se desfăşoare în instituţii sau unităţi de cercetare-dezvoltare din România, inclusiv în instituţii de învăţământ superior (instituţii gazdă).

Cuantumul premiului depinde de tipul instrumentului de finanţare din cadrul programului Orizont 2020. Durata unui proiect este de maximum 60 luni, dar fără a depăşi termenul limită de finalizare a proiectului european.

Sunt eligibile cheltuieli de personal, cheltuieli de capital, cheltuieli privind stocurile, cheltuieli de deplasare aferente deplasărilor în țară sau străinătate ale membrilor echipelor de cercetare, pentru stagii de documentare sau cercetare, participări la manifestări științifice din domeniul proiectului, cheltuieli indirecte.

Depunerea cererilor de finanțare la acest subprogram se face în mod continuu, iar lista cu propunerile de proiecte acceptate la finanțare va fi afișată lunar.

Mai multe informaţii sunt disponibile pe pagina:

https://uefiscdi.ro/premierea-participarii-la-orizont-2020

  • Cercuri de inovare ( PN-III-P2-2.1-CI-2017)

Scopul acestui instrument reprezinta susţinerea IMM-urilor prin finanţarea proiectelor cu grad ridicat de inovare, cu rezultate concrete şi impact real pe piaţă.

Principalele obiective ale acestei competiții sunt:

  • Creșterea productivității, competitivității și a calității produselor obținute la nivelul întreprinderilor mici și mijlocii;
  • încurajarea IMM-urilor de a investi în activități de cercetare – dezvoltare care să conducă la lansarea în piață de produse și servicii inovative;
  • dezvoltarea de parteneriate între IMM-uri și organizații publice de cercetare.

Valoarea maximă a unui cec de inovare este de 50,000 lei, din care maxim 90% din valoarea totală (45,000 lei) se asigură de la bugetul de stat.

Depunerea unei propuneri de proiect se face într-o singură etapă, utilizându-se platforma de depunere online www.uefiscdi-direct.ro , obligatoriu dintr-un cont creat de responsabilul de proiect al beneficiarului (datele de identificare pentru crearea unui cont în platforma trebuie să fie cele ale responsabilului de proiect).

Depunerea proiectelor este continuă de la momentul lansării competiției până la epuizarea fondurilor alocate. Mai multe informaţii sunt disponibile pe pagina: https://uefiscdi.ro/cecuri-de-inovare