Decan: Prof. dr. ing. Lăcrămioara Diana Robescu
Prodecan: ș.l. Mihaela NORIȘOR
Prodecan: ș.l. Andreea – Georgiana IANȚOC
Prodecan: conf. Mihaela Amalia DIMINESCU

Producerea și Utilizarea Energiei
Director de departament
Conf.dr.ing. Victor Eduard CENUȘĂ
Telefon: + 40 21 402 9401

Sisteme Electroenergetice
Director de departament
Prof.dr.ing. TRIȘTIU Ion
Telefon: +4 021-402 94 46

Hidraulica, Mașini Hidraulice și Ingineria Mediului
Director de departament
Prof.dr.ing. BUCUR Diana Maria
Telefon: +4 021-402 92 82

Adresă
Splaiul Independentei 313, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, corp EI 101

Telefon / Fax
Tel Secretariat: + 4 021-402 93 22
Tel Decan: + 4 021-402 97 99
Fax: + 4 021-318 10 15

Email
secretariat.energetica@upb.ro

Website
http://energ.upb.ro/

Specializări Licență

Energetică și ingineria fluidelor
Energetică și tehnologii informatice
Energetică și tehnologii de mediu
Energetică și tehnologii nucleare
Ingineria sistemelor electroenergetice
Managementul energiei
Termoenergetică

Programe de studii universitare de masterat

Eficiență energetică
Energetica orașelor inteligente
Hidro-informatică și ingineria apei
Informatică aplicată în energetică
Inginerie nucleară
Ingineria sistemelor electroenergetice
Managementul mediului și dezvoltare durabilă
Managementul sistemelor energetice
Servicii energetice
Surse regenerabile de energie
Energy engineering (în colaborare cu FILS)

Mai multe informatii

Info

Facultatea de Energetică este una dintre școlile de elită ale învățământului superior românesc, prima instituție academică de învățământ energetic din țară, înființată în anul 1950, recunoscută pentru profesionalism, standarde academice și științifice de înaltă calitate.

Facultatea de Energetică oferă programe de studii de licență, masterat și doctorat, compatibile cu sistemul european de credite transferabile și condiții de studiu la nivel mondial pentru peste 2000 de studenți anual.

Studenții facultății de Energetică au posibilitatea de a se pregăti în toate domeniile Ingineriei Energetice, dobândind competențe în domeniul proiectării, construcției, exploatării, mentenanței, conducerii și planificării activității din centralele electrice clasice (termoelectrice, hidroelectrice, nuclearoelectrice), din centralele bazate pe surse regenerabile de energie (fotoelectrice, eoliene, microhidrocentrale, ferme marine), respectiv din sistemele de transport și distribuție a energiei. De asemenea, în ultimii ani, programele de studii au fost orientate către dezvoltarea de comptetențe în protecția mediului şi digitalizarea sectorului energetic.

Pregătirea studenților se realizează în laboratoare modernizate, cu echipamente de ultima generație, tehnică de calcul, multimedia și acces la Internet, care însumează peste 750000 Euro investiți în dotare în ultimii 5 ani. Printre facilități pot fi menționate: Centrala termică de co-generare, Casa Pasivă, Modelul de sistem electroenergetic cu instalații la scară industrială din Laboratorul denumit Partea electrică a centralelor și stațiilor, Laboratorul de tehnica tensiunilor înalte cu platforma exterioară de experimentare, Laboratorul de echipamente electrice, Laboratorul de mașini hidraulice, Laboratorul de acționări hidro-pneumatice, Laboratorul de surse regenerabile de energie etc.

Studenții au multiple posibilități de afirmare, beneficiază de burse de la bugetul de stat (după caz: de performanță, de merit, de studiu sau de ajutor social) sau de burse de studiu oferite de companii de profil din țară, beneficiază de stagii de pregătire practică (de tip internship în companii de profil din țară), burse de mobilitate pentru a efectua lucrarea de licență și/sau de disertație (la master) în străinătate şi programe de dublă diplomă cu universităţi de prestgiu din UE, respectiv sunt angrenați în colectivele de cercetare de excelență ale facultății, în calitate de colaboratori la contractele de cooperare științifică cu beneficiari din mediul industrial și economic. Intreaga activitate din Facultatea de Energetică este centrată pe nevoile specifice de formare ale studenților, care pe parcursul anilor de studiu sunt consiliați.

In prezent, Facultatea de Energetică dispune de un corp didactic de elită, compus din peste 100 de membri, care îmbină experiența profesorilor de renume cu ambiția și entuziasmul tinerilor, dintre care unii sunt formați prin doctorate obținute la universități de prestigiu din străinătate.

Toți studenții Facultații de Energetică beneficiază de locuri de cazare asigurate în Complexul Regie, în cămine care au fost complet reabilitate în ultimii ani, și care asigură condiții optime (căminul P8 pentru fete, respectiv căminele P17 și P26 pentru băieți).
In contextul aderării la piața unică de energie creată la nivelul UE și a cerințelor impuse de interconectarea la sistemul european UCTE, absolvenții Facultății de Energetică au posibilitatea de a alege să lucreze în: societăți producătoare de energie electrică și termică (Hidroelectrica, Termoelectrica, Nuclearelectrica), societatea de transport a energiei electrice Transelectrica, Dispeceratul Energetic Național, societăți de distribuție a energiei electrice și termice, firme de consultanță în domeniul energetic și al protecției mediului, autorități naționale (ANRE, OPCOM), companii multinaționale (ENGIE, EOn, Veolia, Honeywell, ENEL, Vinci Energies, Siemens, Schneider Electric, Camusat, Deloitte), institute de cercetare și proiectare (ISPE, INCDE-ICEMENERG, INCDIE-ICPE-CA, INCDI-ICSI Râmnicu Vâlcea, ISPH, SCN Piteşti etc.), universități de prestigiu, ONG-uri etc.