Decan: Prof. dr. ing. Horia NECULA
Prodecan: Prof. dr. ing. Ion Tristiu
Prodecan: Prof. dr. ing. Virgil Dumbrava
Prodecan: Conf. dr. ing. Gabriela Dumitran
Prodecan  Sl. dr. ing. Constantin Dragoi
Prodecan  Conf. dr. ing. Constantin Ionescu

Producerea și Utilizarea Energiei
Director de departament
Conf. dr. ing. Cristian DINCĂ
Telefon: + 40 21 402 9401

Sisteme Electroenergetice
Director de departament
Prof. dr. ing. Constantin BULAC
Telefon: +4 021-402 94 46

Hidraulica, Mașini Hidraulice și Ingineria Mediului
Director de departament
Prof. dr. ing. Diana Lăcrămioara ROBESCU
Telefon: +4 021-402 92 82

Adresă
Splaiul Independentei 313, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, corp EI 101

Telefon / Fax
Tel Secretariat: + 4 021-402 93 22
Tel Decan: + 4 021-402 97 99
Fax: + 4 021-318 10 15

Email
secretariat.energetica@upb.ro

Website
www.energ.pub.ro

Specializări Licență
Ingineria sistemelor electroenergetice
Hidroenergetică
Termoenergetică
Energetică și tehnologii nucleare
Managementul energiei
Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic
Informatica Industriala
Energetică și Tehnologii Informatice
Ingineria si protectia mediului in industrie
Energetică și Tehnologii de Mediu

Programe de studii universitare de masterat

Ingineria mediului în energetică
Managementul mediului și dezvoltare durabilă
Eficiență energetică
Servicii energetice
Hidraulică tehnică și hidroenergetică
Informatică aplicată în energetică
Ingineria sistemelor electroenergetice
Inginerie nucleară
Sisteme termoenergetice
Surse regenerabile de energie
Managementul sistemelor energetice
Energetica oraselor inteligente
Hidro-informatica si ingineria apei

Mai multe informatii

Info

Facultatea de Energetică este una dintre scolile de elita ale invatamantului superior romanesc, prima institutie academica de invatamant energetic din tara, infiintata in anul 1950, recunoscuta pentru profesionalism, standarde academice si stiintifice de inalta calitate.

Facultatea de Energetica ofera programe de studii de licenta, masterat si doctorat, compatibile cu sistemul european de credite transferabile si conditii de studiu la nivel mondial pentru peste 2000 de studenti anual.

Studentii facultatii de Energetica au posibilitatea de a se pregati in toate domeniile Ingineriei Energetice, dobandind competente in domeniul proiectarii, constructiei, exploatarii, mentenantei, conducerii si planificarii activitatii din centralele electrice clasice (termoelectrice, hidroelectrice, nuclearoelectrice), din centralele bazate pe surse regenerabile de energie (fotoelectrice, eoliene, microhidrocentrale, ferme marine), respectiv din sistemele de transport si distributie a energiei. Deasemenea, în ultimii ani, programele de studii au fost orientate către dezvoltarea de comptetenţe în protecţia mediului şi digitalizarea sectorului energetic.

Pregatirea studentilor se realizeaza in laboratoare modernizate, cu echipamente de ultima generatie, tehnica de calcul, multimedia si acces la Internet, care insumeaza peste 750000 Euro investiti in dotare in ultimii 5 ani. Printre facilitati pot fi mentionate: Centrala termica de co-generare, Casa Pasiva, Modelul de sistem electroenergetic cu instalatii la scara industriala din Laboratorul denumit Partea electrica a centralelor si statiilor, Laboratorul de tehnica tensiunilor inalte cu platforma exterioara de experimentare, Laboratorul de echipamente electrice, Laboratorul de masini hidraulice, Laboratorul de actionari hidro-pneumatice, Laboratorul de surse regenerabile de energie, etc.

Studentii au multiple posibilitati de afirmare, beneficiaza de burse de la bugetul de stat (dupa caz: de performanta, de merit, de studiu sau de ajutor social) sau de burse de studiu oferite de companii de profil din tara, beneficiaza de stagii de pregatire practica (de tip internship in companii de profil din tara), burse de mobilitate pentru a efectua lucrarea de licenta si/sau de disertatie (la master) in strainatate şi programe de dublă diplomă cu universităţi de prestgiu din UE, respectiv sunt angrenati in colectivele de cercetare de excelenta ale facultatii, in calitate de colaboratori la contractele de cooperare stiintifica cu beneficiari din mediul industrial si economic. Intreaga activitate din Facultatea de Energetica este centrata pe nevoile specifice de formare ale studentilor, care pe parcursul anilor de studiu sunt consiliati.

In prezent, Facultatea de Energetica dispune de un corp didactic de elita, compus din peste 100 de membri, care imbina experienta profesorilor de renume cu ambitia si entuziasmul tinerilor, dintre care unii sunt formati prin doctorate obtinute la universitati de prestigiu din strainatate.

Toti studentii Facultatii de Energetica beneficiaza de locuri de cazare asigurate in Complexul Regie, in camine care au fost complet reabilitate in ultimii ani, si care asigura conditii optime (caminul P8 pentru fete, respectiv caminele P17 si P26 pentru baieti).
In contextul aderarii la piata unica de energie creata la nivelul UE si a cerintelor impuse de interconectarea la sistemul european UCTE, absolventii Facultatii de Energetica au posibilitatea de a alege sa lucreze in: societati producatoare de energie electrica si termica (Hidroelectrica, Termoelectrica, Nuclearelectrica), societatea de transport a energiei electrice Transelectrica, Dispeceratul Energetic National, societati de distributie a energiei electrice si termice, firme de consultanta in domeniul energetic si al protectiei mediului, autoritati nationale (ANRE, OPCOM), companii multinationale (ENGIE, EOn, Veolia, Honeywell, ENEL, Vinci Energies, Siemens, Schneider Electric, Camusat, Deloitte), institute de cercetare si proiectare (ISPE, INCDE-ICEMENERG, INCDIE-ICPE-CA, INCDI-ICSI Râmnicu Vâlcea, ISPH, SCN Piteşti, etc), universitati de prestigiu, ONG-uri etc.