Decan: Prof.dr.ing. Mircea Ionuț PETRESCU
Prodecan: Prof. dr. ing. Mirela Gabriela SOHACIU
Prodecan: Prof. dr. ing. Ion CINCĂ
Prodecan: Prof.dr.ing. Radu ȘTEFĂNOIU
Prodecan: Prof.dr.ing. Iulian Vasile ANTONIAC

Știința Materialelor Metalice, Metalurgie Fizică
Director departament
Prof. dr. ing. Dan GHEORGHE
telefon: +4021-402 95 01

Departamentul de Ingineria si Managementul Obtinerii Materialelor Metalice:
Director departament
Prof. dr. ing. Nicolae CONSTANTIN
telefon: +4021-402 97 48

Procesarea Materialelor Metalice si Ecometalurgie
Director departament
Prof. dr. ing. Florin STEFANESCU
telefon: +4021-402 96 27

Adresă
Splaiul Independentei 313, sector 6, Bucuresti, cod 060042, corp JA 104-106

Telefon / Fax
Tel. +4021 402 9566
Fax.+4021 318 1017

Email
sim@upb.ro

Website
www.sim.pub.ro / www.mse.pub.ro

Specializări Licență
Știința materialelor
Ingineria elaborării materialelor metalicce
Ingineria procesării materialelor
Inginerie medicală
Inginerie economică în industria chimică și de materiale
Ingineria și protecția mediului în industrie

Specializări Master
Sinteza şi procesarea materialelor metalice speciale
Ştiinţa şi expertizarea materialelor metalice avansate
Ştiinţa și managementul testării materialelor
Tehnici avansate pentru procesarea materialelor metalice
Protecţia mediului în industria materialelor metalice
Ingineria şi managementul producerii materialelor metalice
Biomateriale metalice

ADMITERE 2018 (PROBĂ INTERVIU) – LOCURI LIBERE LA BUGET (FĂRĂ TAXĂ)
PUTEȚI ACCESA ÎN PERIOADA 23 IULIE – 12 SEPTEMBRIE 2018
PENTRU LICENȚĂ ȘI MASTER
www.sim.pub.ro

Info

Tradițiile învățământului de știința și ingineria materialelor sunt strâns legate de apariția și dezvoltarea metalurgiei pe teritoriul țării noastre, la început în forma arhaica (epoca fierului, epoca bronzului) și apoi în structura clasică, modernă (după anul 1729).

Primele diplome de ingineri în metalurgie au fost acordate în deceniul al III-lea al secolului XX, ca urmare a înființării secției de Mine și Metalurgie, în cadrul Școlii Politehnice din București, iar prima diplomă de doctor inginer în Metalurgie a fost acordată unui inginer american, conducător de teză fiind academicianul Traian Negrescu.

Cerințele moderne ale pregătirii inginerești în domeniul producerii de noi materiale cu caracteristici deosebite au impus transformarea, atât în fond, cât și în formă, a facultății de Metalurgie în cea de Știința și Ingineria Materialelor, în anul 1990. Astfel s-a introdus în programa universitară studiul și proiectarea materialelor avansate, ca: materiale compozite, materiale polifazice, sticle metalice, pulberi metalice și ceramice, materiale cu efect de memorie a formei, materiale ultraușoare, materiale magnetice, materiale antifricțiune, materiale superplastice etc.

Facultatea oferă programe de studii și cercetare la profilele: „Ingineria Materialelor”, “Inginerie economică în industria de materiale”, “ Inginerie medicală” și „Ingineria mediului” – ingineri zi (4 ani), 8 programe de MASTER (2 ani), precum și doctorat cu frecvență în domeniul ”Ingineria materialelor” (3 ani).