Decan: Prof.dr.ing. Radu ȘTEFĂNOIU
Prodecan: Prof.dr.ing Mirela Gabriela SOHACIU
Prodecan: Conf. dr. ing. Nicolae ȘERBAN
Prodecan: Prof.dr.ing Augustin SEMENESCU
Prodecan: Conf.dr.ing Mihai Cosmin COTRUȚ

Ingineria şi managementul elaborării materialelor metalice:
Director departament
Prof. dr. ing. Nicolae CONSTANTIN
telefon: +4021-402 97 48

Procesarea materialelor metalice şi ecometalurgie
Director departament
Prof.dr.ing. Vasile Dănuț Cojocaru
telefon: +4021-402 96 27

Ştiinţa materialelor metalice şi metalurgie fizică
Director departament
Prof. dr. ing. Vasile Iulian ANTONIAC
telefon: +4021-402 95 01

Adresă
Splaiul Independentei 313, sector 6, Bucuresti, cod 060042, corp JA 104-106

Telefon / Fax
Tel. +4021 402 9624
Fax.+4021 318 1017

Email
sim@upb.ro

Website
www.sim.upb.ro / www.mse.pub.ro

Specializări Licență
Știința materialelor
Ingineria elaborării materialelor metalicce
Ingineria procesării materialelor
Inginerie medicală
Inginerie economică în industria chimică și de materiale
Ingineria și protecția mediului în industrie

Specializări Master
Sinteza şi procesarea materialelor metalice speciale
Ştiinţa şi expertizarea materialelor metalice avansate
Ştiinţa și managementul testării materialelor
Tehnici avansate pentru procesarea materialelor metalice
Protecţia mediului în industria materialelor metalice
Ingineria şi managementul producerii materialelor metalice
Biomateriale metalice

Info

Tradițiile învățământului de știința și ingineria materialelor sunt strâns legate de apariția și dezvoltarea metalurgiei pe teritoriul țării noastre, la început în forma arhaica (epoca fierului, epoca bronzului) și apoi în structura clasică, modernă (după anul 1729).

Primele diplome de ingineri în metalurgie au fost acordate în deceniul al III-lea al secolului XX, ca urmare a înființării secției de Mine și Metalurgie, în cadrul Școlii Politehnice din București, iar prima diplomă de doctor inginer în Metalurgie a fost acordată unui inginer american, conducător de teză fiind academicianul Traian Negrescu.

Cerințele moderne ale pregătirii inginerești în domeniul producerii de noi materiale cu caracteristici deosebite au impus transformarea, atât în fond, cât și în formă, a facultății de Metalurgie în cea de Știința și Ingineria Materialelor, în anul 1990. Astfel s-a introdus în programa universitară studiul și proiectarea materialelor avansate, ca: materiale compozite, materiale polifazice, sticle metalice, pulberi metalice și ceramice, materiale cu efect de memorie a formei, materiale ultraușoare, materiale magnetice, materiale antifricțiune, materiale superplastice etc.

Facultatea oferă programe de studii și cercetare la profilele: „Ingineria Materialelor”, “Inginerie economică în industria de materiale”, “ Inginerie medicală” și „Ingineria mediului” – ingineri zi (4 ani), 8 programe de MASTER (2 ani), precum și doctorat cu frecvență în domeniul ”Ingineria materialelor” (3 ani).