Decan – conf. univ. dr. Claudiu LANGA

Prodecan pentru calitatea învățământului – conf. univ. dr. Loredana TUDOR

Prodecan pentru activitatea științifică, relațiile internaționale și relația cu studenții – conf. univ. dr. Delia DUMINICĂ

Adresă
str. Târgu din Vale, nr. 1, Corpul Central, etaj 4, Pitești, 110040, jud. Argeș

Telefon / Fax
0348 453 350

Email
fsessp@upit.ro

Website
www.upit.ro

Specializări Licență

Alături de aceste programe de licență, în cadrul FSESSP se derulează următoarele programe:

Info

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Științe Sociale și Psihologie (FSESSP), s-a constituit în anul 2016, ca urmare a unui amplu proces de reformă instituțională desfășurat la nivelul Universității și funcționează conform actelor normative privind aprobarea nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior.

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie își propune să încurajeze și să faciliteze o cultură a învățării continue, atât în procesul de formare inițială, cât și în cel continuu, pentru specialiștii din domeniile educației, psihologiei, asistenței sociale, sociologiei și științelor comunicării.

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Științe Sociale și Psihologie gestionează următoarele domenii de studii: Psihologie, Științe ale educației, Asistență Socială, Sociologie și Științe ale comunicării și oferă formare profesională prin programe de licență (Psihologie, Pedagogia Învățământului Primar și preșcolar (la Pitești, Slatina, Rm. Vâlcea, Alexandria și Câmpulung), Asistență Socială, Resurse Umane și Jurnalism), programe de masterat (Management educațional (Pitești și Slatina) Educație timpurie (Rm. Vâlcea și Alexandria), Consiliere educațională, Psihologie clinică – evaluare și intervenție, Managementul serviciilor sociale și de sănătate, Consiliere în asistența socială, Comunicare organizațională), precum și prin programul de formare psihopedagogică care este derulat în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică și contribuie la dezvoltarea competențelor corespunzătoare exercitării profesiei didactice și atestarea în cariera didactică. În cadrul facultății este derulat și Programul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini.

Programele de studii sunt concepute pentru a furniza studenților oportunități prin care să dobândească cunoștințe, abilități și capacități de analiză și reflecție, pregătindu-i să devină contributori activi în viața profesională și în societate.

FSESSP promovează o cultură organizațională, axată pe disponibilitate de lucru, valori, calitate, performanţă universitară și asigură unui climat deschis, favorabil optimizării relaţiilor profesionale.