Decan: Prof. dr. ing. Cristian NEGRESCU
Prodecan: Prof. dr. ing. Constantin VERTAN
Prodecan: Prof. dr. ing. Dragos BURILEANU
Prodecan: S.l. dr. ing. Rodica CONSTANTINESCU
Prodecan: Conf. dr. ing. Mihai  STANCIU
Prodecan: Conf. dr. ing. Iulian Dumitru NĂSTAC
Prodecan: Conf. dr. ing. Mihnea UDREA

Telecomunicatii
Director de departament
Conf. dr. ing. Eduard POPOVICI
Telefon: +4021-402 46 34

Dispozitive, circuite si arhitecturi electronice
Director de departament
Prof. dr. ing. Claudius DAN
Telefon: +4021-402 48 14

Tehnologie electronică si fiabilitate
Director de departament
S.l. dr. ing. Marian VLĂDESCU
Telefon: +4021-402 46 71

Electronica aplicata si ingineria informatiei
Director de departament
Prof. dr. ing. Sever PAȘCA
Telefon: +4021-402 46 73

Adresă
B-dul Iuliu Maniu 1-3, cod postal 061071, sector 6, Bucuresti, Local Leu, corp A, et.1,

Telefon / Fax
Tel: + 4-021-402 46 18
Tel: + 4-021-402 47 81

Email
decanat@electronica.pub.ro
secretariat@electronica.pub.ro

Website
www.electronica.pub.ro

Specializari Licență
Electronică aplicată
Tehnologii și sisteme de telecomunicații
Rețele și software de telecomunicații
Microelectronică, optoelectronică și nanotehnologii
Electronica aplicată
Tehnologii și sisteme de telecomunicații
Ingineria informației

Specializări Master
Imagistică, bioinformatică şi sisteme complexe
Sisteme inteligente şi vederea artificială
Advanced microelectronics / Microelectronică avansată
Advanced wireless communications / Comunicaţii fără fir avansate
Circuite şi sisteme integrate de comunicaţii
Comunicaţii mobile
Comunicaţii multimedia
Electronică şi informatică aplicată
Electronică şi informatică medicală
Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii
Ingineria informaţiei şi a sistemelor de calcul
Managementul serviciilor şi reţelelor
Microelectronică şi nanoelectronică
Microsisteme
Optoelectronică
Reţele integrate de telecomunicaţii
Tehnici avansate pentru imagistica digitală
Tehnologii integrate avansate în electronica auto
Tehnologii multimedia în aplicaţii de biometrie şi securitatea informaţiei
Tehnologii multimedia pentru aplicaţii medicale
Tehnologii multimedia pentru producţia de conţinut în domeniul audiovizualului şi comunicaţiilor
Tehnologii software avansate pentru comunicaţii
Telecomunicaţii
Mai multe informatii      
Info

PREZENTARE GENERALĂ FACULTATE

Invatamantul romanesc in domeniul Electronicii si Telecomunicatiilor a inceput in anul 1920 in cadrul Scolii Politehnice din Bucuresti. Aceste preocupari au fost dezvoltate ulterior, devenind o specializare aparte numita Telefonie-Telegrafie in cadrul Facultatii Electromecanice (1924), care mai tarziu va evolua ca sectie distincta sub numele de Electrocomunicatii (1929). Facultatea de Electronica a fost infiintata in anul 1953 ca ramura a Facultatii de Electromecanica, incluzand specializarile Electronica, Radiocomunicatii si Telefonie-Telegrafie.

Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei ocupa un spatiu impresionant de circa 20000 m2, in campusul Leu. Campusul ofera conditii foarte bune. Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei ocupa doua cladiri continand laboratoare si sali de curs in centrul campusului. Alte cladiri importante sunt Centrul Studentesc cu aproximativ 500 de camere confortabile, sala de sport, centrul medical, trei restaurante etc. Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei ofera studentilor si absolventilor sai un ansamblu armonios de avantaje educationale.

Membrii corpului profesoral, cu o bogata experienta in cercetare, predau cursuri atat studentilor cat si absolventilor in domeniile Electronica, Microelectronica, Ingineria Calculatoarelor si Telecomunicatii. In toate aceste domenii, accentul este pus pe acumularea de cunostinte teoretice si practice. Toate cursurile sunt alcatuite astfel incat sa indeplineasca toate cerintele educationale si de instruire, cerinte impuse de tehnologia de varf actuala si pentru a fi de folos in industria si afacerile corespunzatoare bazate pe transfer de tehnologie in Romania. Ca rezultat al unor puternice legaturi si colaborari cu industria si mediul de afaceri, facultatea a raspuns la cresterea cererii de recrutare a absolventilor din industrie printr-un bagaj mai larg de cunostinte, incluzand atat o calificare in domeniul tehnologic cat si in domeniul economic si managerial.