Decan: Prof. dr. ing. Mihnea UDREA
Prodecan: ș.l. dr. ing. Rodica – Claudia CONSTANTINESCU
Prodecan: conf. dr. ing. Carmen FLOREA
Prodecan: ș.l. dr. ing. Marius ENĂCHESCU
Prodecan: ș.l. dr. ing. Mihaela PANTAZICĂ
Prodecan: conf. dr. ing. Laura – Maria FLOREA
Prodecan: conf. dr. ing. Răzvan – Eusebiu CRĂCIUNESCU

Telecomunicatii
Director de departament
S.l.dr.ing. Serban Georgică Obreja
Telefon: +4021-402 46 34

Dispozitive, circuite si arhitecturi electronice
Director de departament
Prof. dr. ing. DAN Claudius
Telefon: +4021-402 48 14

Tehnologie electronică si fiabilitate
Director de departament
Conf. dr. ing. Marian VLĂDESCU
Telefon: +4021-402 46 71

Electronica aplicata si ingineria informatiei
Director de departament
S.l.dr.ing. FLOREA Bogdan Cristian
Telefon: +4021-402 46 73

Adresă
B-dul Iuliu Maniu 1-3, cod postal 061071, sector 6, Bucuresti, Local Leu, corp A, et.1,

Telefon / Fax
Tel: + 4-021-402 46 18
Tel: + 4-021-402 47 81

Email
decanat@electronica.pub.ro
secretariat@electronica.pub.ro

Website
www.etti.pub.ro

Specializari Licență
Electronică aplicată
Tehnologii și sisteme de telecomunicații
Rețele și software de telecomunicații
Microelectronică, optoelectronică și nanotehnologii
Electronica aplicată
Tehnologii și sisteme de telecomunicații
Ingineria informației

Specializări Master
Imagistică, bioinformatică şi sisteme complexe
Sisteme inteligente şi vederea artificială
Advanced microelectronics / Microelectronică avansată
Advanced wireless communications / Comunicaţii fără fir avansate
Circuite şi sisteme integrate de comunicaţii
Comunicaţii mobile
Comunicaţii multimedia
Electronică şi informatică aplicată
Electronică şi informatică medicală
Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii
Ingineria informaţiei şi a sistemelor de calcul
Managementul serviciilor şi reţelelor
Microelectronică şi nanoelectronică
Microsisteme
Optoelectronică
Reţele integrate de telecomunicaţii
Tehnici avansate pentru imagistica digitală
Tehnologii integrate avansate în electronica auto
Tehnologii multimedia în aplicaţii de biometrie şi securitatea informaţiei
Tehnologii multimedia pentru aplicaţii medicale
Tehnologii multimedia pentru producţia de conţinut în domeniul audiovizualului şi comunicaţiilor
Tehnologii software avansate pentru comunicaţii
Telecomunicaţii
Mai multe informatii      
Info

PREZENTARE GENERALĂ FACULTATE

Invățământul românesc în domeniul Electronicii și Telecomunicațiilor a început în anul 1920, în cadrul Școlii Politehnice din București. Aceste preocupări au fost dezvoltate ulterior, devenind o specializare aparte, numită Telefonie-Telegrafie, în cadrul Facultății Electromecanice (1924) și care mai târziu va evolua ca secție distinctă, sub numele de Electrocomunicații (1929). Facultatea de Electronică a fost înființată în anul 1953 ca ramură a Facultății de Electromecanică, incluzând specializările Electronică, Radiocomunicații și Telefonie-Telegrafie.

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației ocupă un spațiu impresionant, de circa 20000 m2, în campusul Leu. Campusul oferă condiții foarte bune. Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației ocupă două clădiri, conținând laboratoare și săli de curs, în centrul campusului. Alte clădiri importante sunt Centrul Studențesc cu aproximativ 500 de camere confortabile, sala de sport, centrul medical, trei restaurante etc. Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației oferă studenților și absolvenților săi un ansamblu armonios de avantaje educaționale.

Membrii corpului profesoral, cu o bogată experiență în cercetare, predau cursuri atât studenților, cât și absolvenților în domeniile Electronică, Microelectronică, Ingineria Calculatoarelor și Telecomunicații. In toate aceste domenii, accentul este pus pe acumularea de cunoștințe teoretice și practice. Toate cursurile sunt alcătuite astfel încât să îndeplinească toate cerințele educaționale și de instruire, cerințe impuse de tehnologia de vârf actuală și pentru a fi de folos în industria și afacerile corespunzătoare bazate pe transfer de tehnologie în România. Ca rezultat al unor puternice legături și colaborări cu industria și mediul de afaceri, facultatea a răspuns la creșterea cererii de recrutare a absolvenților din industrie printr-un bagaj mai larg de cunoștințe, incluzând atât o calificare în domeniul tehnologic, cât și în domeniul economic și managerial.