ALEGERI 2020 - 2024

RECTOR

31 octombrie 2019

Senatul UPB, reunit în ședința din data de 31 octombrie 2019, a validat alegerea ca Rector al Universității Politehnica din București, pentru mandatul 2020-2024, a domnului Mihnea Cosmin COSTOIU

Hotărâre Senat nr 539/31.10.2019– privind aprobarea Validării rezultatelor alegerii Rectorului Universității Politehnica din București, pentru legislatura 2020-2024

25 iulie 2019

Curriculum Vitae Mihnea Costoiu

Lista de lucrari Mihnea Costoiu

Program Managerial 2020-2024 Mihnea Costoiu

Referendum modalitate desemnare rector

26 aprilie 2019

Rezultatele referendumului din 22.04.2019 aprobate de Senat

21 martie 2019

Metodologie de organizare a referendumului universitar pentru alegerea modalitatii de desemnare a rectorului Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti, pentru perioada 2020-2024

Desfășurător – acțiuni pregătitoare de organizare a referendumului universitar pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului UPB

Locațiile secțiilor de votare 

STUDENȚI

04 decembrie 2023

Având în vedere calendarul aprobat pentru alegerile studențești și faptul că nu s-au înregistrat contestații, rezultatele publicate anterior, în data de 29.11.2023, devin rezultate finale.

29 noiembrie 2023

Rezultate alegeri studentesti

21 noiembrie 2023

Având în vedere calendarul alegerilor pentru reprezentanții studenților din Senatul UPB și Consiliile Facultăților, prezentăm procesul verbal încheiat în urma întâlnirii comisiei de validare a candidaturilor din data de 21 Noiembrie 2023.

PROCES VERBAL DE VALIDARE A CANDIDATURILOR

Candidații care au fost invalidați nu au avut dosarele de candidatură complete sau au candidat pe funcții în cadrul cărora nu există posturi vacante. Motivul pentru fiecare invalidare este prezentat în tabelul atașat procesului verbal.

13 noiembrie 2023

REGULAMENT DE DESFĂŞURARE A ALEGERILOR PENTRU REPREZENTANȚII STUDENȚILOR DIN SENAT ȘI CONSILIILE FACULTĂȚILOR ÎN CENTRUL UNIVERSITAR BUCUREȘTI

Alegeri pentru reprezentanții studenților din Centrul Universitar București în Senatul Universității și Consiliile Facultăților – depunerea candidaturilor va avea loc în perioada 15 – 19 Noiembrie.

Reprezentativitatea studenților în învățământul universitar este o componentă esențială în structurile de conducere. Studenții sunt parteneri decizionali, astfel alegerea unor reprezentanți și implicarea activă a lor în viața universității și facultății constituie un drept fundamental al acestora.

În data de 29 Noiembrie 2023, se organizează alegeri pentru reprezentanții studenților din Centrul Universitar București în Senatul Universității și Consiliile Facultăților, în incinta holului AN din clădirea Rectoratului, în intervalul 09:00-21:00.

Pentru funcţiile Student reprezentant în Consiliul Facultății și Student reprezentant în Senatul Universității îşi poate depune candidatura orice student, care conform legii în vigoare și Cartei Universității, este înmatriculat la una dintre cele 3 forme de învățământ: licență, masterat sau doctorat.

Un student poate candida doar la una din funcţiile de reprezentant în Consiliul Facultății sau reprezentant în Senatul Universității.

Nu au dreptul de a candida studenţii care:

 1. a) au fost sancţionaţi pentru abateri de la regulile de conduită academică;
 2. b) au fost exmatriculaţi şi nu au fost reînmatriculaţi în momentul depunerii candidaturilor;
 3. c) au statutul de angajaţi ai universităţii.

Formular de înscriere a candidaturilor va fi disponibil începând cu data de 15 Noiembrie 2023.

Calendarul alegerilor:

 • Perioada depunerilor candidaturilor: ——————– 15-19 Noiembrie 2023
 • Perioada validării candidaturilor: ————————– 20–21 Noiembrie 2023
 • Afișarea pe site-ul UPB a candidaților declarați valizi pentru ocuparea funcției de student reprezentant: ———– 21 Noiembrie 2023
 • Perioada de campanie electorală: ————————- 22 Noiembrie-28 Noiembrie 2023
 • Ziua alegerilor: ————————————————– 29 Noiembrie 2023
 • Data afișării rezultatelor pe site-ul UPB: —————— 30 Noiembrie 2023
 • Perioada de contestații: ————————————— 1-3 Decembrie 2023
 • Perioada rezolvării contestațiilor: ————————– 4–5 Decembrie 2023
 • Data afișării rezultatelor finale pe site-ul UPB: – ——– 6 Decembrie 2023

FORMULAR pentru înscrierea reprezentanților studenților din senat și consiliile facultăților în Centrul Universitar București

Declaratie-eligiblitate-candidati-2023
Declaratie-GDPR-candidati-alegeri-2023
Locuri

09 decembrie 2022

Alegeri pentru reprezentanții studenților în Senatul Universității și Consiliile Facultăților 2022


24 februarie 2020

Având în vedere calendarul alegerilor pentru reprezentanții studenților din senat și consiliile facultăților, prezentăm procesul verbal încheiat în urma întâlnirii comisiei de validare a candidaturilor din data de 23 februarie 2020.

PROCES VERBAL DE VALIDARE A CANDIDATURILOR

Candidații care au fost declarați invalizi nu au avut dosarele de candidatură complete, sunt angajați ai Universității POLITEHNICA din București sau nu au întrunit numărul maxim de ani pentru funcția de reprezentant al studenților în consiliile facultăților sau în senatul universitar.

5 februarie 2020

CALENDARUL ALEGERILOR REPREZENTANȚILOR STUDENȚILOR DIN SENAT ȘI CONSILIILE FACULTĂȚILOR

Alegeri reprezentanți studenți în Senatul Universității și Consiliile Facultăților

Regulament de organizare si functionare al centrului de antreprenoriat studentesc

Universitatea Politehnica din București
Alegeri 2020 - 2024