Organizarea procesului de susținere în sistem on-line a tezelor de abilitare este asigurată de Școala doctorală, la cererea candidatului, după ce se primește de la Ministerul Educației și Cercetării comunicarea de aprobare a componenței Comisiei de Abilitare.