Directia Generala Administrativ Economica

Director General: Mihai COROCĂESCU

Tel: +4021-402 9756

Directia Intretinere Patrimoniu

Director: Constantin ZAHARIA

Tel: +4021-402 4992 / +4021 402 9270

Directia Financiar-Contabilă

Director Economic: Dorina ADAMESCU

Tel: +4021-402 9807

Directia Achizitii

Director: Costel Titel BIRSAN 

Tel: +4021-402 9719

Directia Informatizare si Resurse Umane

Director: Gheorghe DINU

Tel: +4021-402 9326

Direcția Relatii Internationale

Director:  Luciana MIHAI

Tel: +4021-402 9872

Direcția Juridică și Contencios

Director: Cristina Vasilica ICOCIU

Tel: 021 402 9230

Directia Dezvoltarea Patrimoniului

Director: Florin STĂNCULEANU

Tel: 021 402 9302

Biblioteca Centrală

Director: Cristina ALBU

Tel.: +40 21 402 90 80

Direcția Cercetare-Inovare si Fonduri Europene

Director: Dana Violeta GHEORGHE

Tel: 021 402 9138

Direcția Recrutare Studenți Străini

Director: Tiberiu APOSTOL

Tel.: +4021-402 9871

Direcția Proiecte Strategice

Director: Andrei CUCURUZ

Tel:

Direcția Valorificarea Infrastructurii si a Capitalului Academic 

Director: Geanina ALEXE

Tel:

Direcția Formare Continuă

Director: Nicolae POSTĂVARU

Tel: 021 402 9722

Direcția Cabinet Rector

Director: Rasha CUSMA

Tel.: +4021-402 9211