Directia Generala Administrativ Economica

Director General: Mihai COROCĂESCU

Tel: +4021-402 9756

Directia Intretinere Patrimoniu

Director: Constantin ZAHARIA

Tel: +4021-402 4992 / +4021 402 9270

Directia Financiar-Contabilă

Director Economic: Dorina ADAMESCU

Tel: +4021-402 9807

Directia Achizitii

Director: Costel Titel BIRSAN 

Tel: +4021-402 9719

Directia Informatizare si Resurse Umane

Director: Gheorghe DINU

Tel: +4021-402 9326

Direcția pentru Managementul Activităților de Cercetare Științifică

Director:  

Tel: +4021-402 9742

Direcția Juridică și Contencios

Director:

Tel:

Directia Dezvoltarea Patrimoniului

Director: Florin STĂNCULEANU

Tel:

Biblioteca Centrală

Director: Cristina ALBU

Tel.: +40 21 402 90 80

Direcția Fonduri Europene

Director: Geanina Alexe

Tel:

Direcția Recrutare Studenți Străini

Director: Tiberiu APOSTOL

Tel.: +4021-402 9871

Direcția Proiecte Strategice

Director:

Tel:

Direcția Comercială

Director: Dana Violeta GHEORGHE

Tel:

Direcția Formare Continuă

Director: Nicolae POSTĂVARU

Tel:

Direcția Cabinet Rector

Director: Rasha CUSMA

Tel.: +4021-402 9211

Directia Relatii Internationale

Director: Luciana Mihai

Tel: + 4021-402 9872