Documente utile in cazul deplasarilor interne

Formular deplasare interna

– documente ce trebuiesc prezentate la efectuarea decontului

Formular – DISPOZITIE DE INCASARE

Formular – DECONT DE CHELTUIELI


Documente utile in cazul deplasarilor in strainatate

Regulament privind deplasarile in strainatate

-1- Formular deplasare externa – personal din catedre

-2- Formular deplasare externa – personal din Directii, Servicii si Birouri ale UPB

-3- Formular deplasare externa – Studenţi, masteranzi, doctoranzi cu frecvenţă la UPB

4– Formular deplasare externa – Personal angajat pe perioadă determinată la UPB

Notă
(1) Crerea se redactează pe o pagină!
(2) Pe cerere, o aceeaşi persoană semnează o singură dată, respectiv, ca solicitant sau ca director etc.
(3) In cazul în care se solicită deplasare cu autoturismul propriu se vor anexa la cerere:
Notă justificativă pentru costuri mai reduse decat cu avionul;
2 oferte pentru bilete de avion de la agenţiile de turism care lucrează cu UPB (Direcţia Achiziţii)

Formular – DECONT DE CHELTUIELI – Pentru deplasari externe


Alte tipuri de reglementari

Norme metodologice privind acordarea salariului de merit

UPB – Operator de date cu caracter personal

Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al UPB

Procedura de sistem privind functionarea Comisiei de monitorizare

Procedura de sistem privind arhivarea documentelor

Registrul unic al procedurilor de sistem implementate la nivelul UPB

Registrul unic al procedurilor operationale implementate la nivelul UPB

Procedura pentru iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii

Procedura pentru evaluarea și analiza disciplinelor din planurile de învățământ

Procedura evaluarea satisfactiei


Proceduri DMACS – SEGMCP 

1. Procedura operationala privind strategia de control la nivelul SEGMCP

2. Procedura de sistem privind gestiunea contractelor de cercetare

3. Procedura operationala privind plata partenerilor

4. Procedura operationala privind intocmirea registrului rezultatelor cercetarii


Proceduri DIRU 

1. Procedura privind ocuparea posturilor vacante

2. Procedura promovare

3. ELABORAREA, APROBAREA ȘI MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL UNIVERSITĂȚII POLITEHNICA BUCUREȘTI

4. ELABORAREA, ACTUALIZAREA ȘI APROBAREA FIȘELOR DE POST

5. REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE


Proceduri DIRECTIA FINANCIAR CONTABILA (DFC)

Regulamentul privind organizarea si functionarea Directiei Financiar Contabile

Procedura de desemnare a autoritatii, ierarhiilor de autorizare, de limitare a autoritatii si a relatiilor de raportare in cadrul DFC

Procedura operaţională privind sistemul operaţional de luarea deciziilor în cadrul Direcţiei Financiar-Contabile

Planul strategic privind obiectivele specifice si activitatile intreprinse in vederea realizari lor in cadrul DFC

Procedura operaţională privind decontarea cheltuielilor de delegare în altă localitate precum şi în cazul deplasării în cadrul localităţii

Procedura operaţională privind decontarea drepturilor băneşti în perioada deplasării în străinătate

Procedura operaţională privind transferul de active fixe şi obiecte de inventar între UPB şi alte instituţii publice

Plan strategic de luare si implementare decizii in cadrul Directiei Financiar-Contabile

Procedura operaţională privind înregistrarea intrărilor şi ieşirilor de bunuri din patrimoniu UPB

Procedura operaţională privind întocmirea registrului de casă precum şi a altor documente de încasare şi plata în numerar

Procedura operaţională privind elaborarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli al UPB

Procedura operaţională privind efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi în numerar prin casieria UPB

Procedura operaţională privind evidenţa mijloacelor fixe la locurile de utilizare şi_sau păstrare în UPB

Procedura operaţională privind sponsorizarea în UPB

Procedura operaţională privind gestionarea şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor

Procedura operaţională privind circuitul documentelor în cadrul Direcţiei Financiar- Contabile

Lista functiilor sensibile in cadrul Directiei Financiar-Contabile

Procedura operaţională privind Funcţiile sensibile în cadrul Direcţiei Financiar- Contabile

Procedura operaţională privind eliberarea din magazie a materialelor pentru consum în cadrul UPB

Procedura operaţională privind transferul de active fixe şi obiecte de inventar între Universitatea Politehnica din București și alte instituții publice