Decan: Prof.dr.ing. Mihnea Alexandru Moisescu
Prodecan: prof. dr. ing. Ioana FĂGĂRĂȘAN
Prodecan: ș.l. dr. ing. George Cristian FLUTUR
Prodecan: prof. dr. ing. Alin Dragoș Bogdan MOLDOVEANU
Prodecan: prof. dr. ing. Răzvan Victor RUGHINIȘ
Prodecan: conf. dr. ing. Victor Iosif ASAVEI
Prodecan: ș.l. dr. ing. Dumitru – Cristian TRANCĂ

Automatică si Ingineria sistemelor
Director de departament:
Prof. dr. ing. OARĂ Cristian
Telefon: +4 021 402 93 31
Fax: +4 021 402 95 87

Automatică si Informatică industrială
Director de departament
Prof.dr.ing. IONIŢĂ Anca-Daniela
Telefon: +4 021 402 92 69

Calculatoare
Director de departament
Prof.dr.ing. SLUȘANSCHI Emil-Ioan
Telefon/fax: +4 021-402 93 32

Adresă
Splaiul Independentei 313, cod postal 060042, sector 6, Bucuresti, corp ED 103-105

Telefon / Fax
Tel Secretariat: +40 21 402 94 94
Tel Decan: +4021-402 91 79
Fax: +4021-318 10 14

Email
decanat@acs.pub.ro

Website
acs.pub.ro

Specializări Licență

  • Calculatoare
  • Automatica si informatica industriala
  • Tehnologia informatiei
Specializări Master
Administrarea bazelor de date
Arhitecturi avansate de calculatoare
Artificial Intelligence / Inteligenţă artificială
E-Guvernare
Grafică, multimedia și realitate virtuală
Ingineria sistemelor internet
Management în tehnologia informației
Parallel and distributed computer systems / Sisteme de calcul paralele şi distribuite
Securitatea reţelelor informatice complexe
Servicii software avansate
Arhitecturi orientate pe servicii pentru întreprinderi
Automatică și informatică industrială
Control avansat şi sisteme în timp real
Managementul şi protecţia informaţiei
Prelucrări complexe de semnal în aplicaţii multimedia
Service engineering and management / Ingineria și managementul serviciilor
Sisteme informatice integrate avansate
Sisteme informatice în medicină
Sisteme inteligente de conducere
Tehnici avansate în domeniul sistemelor și semnalelor
Ingineria şi managementul sistemelor de afaceri
Mai multe informatii      
Info

Facultatea de Automatică și Calculatoare pregătește ingineri specialiști în domeniile Ingineria Sistemelor și Calculatoare și Tehnologia Informației, pe baza unor programe de studii moderne, în care aspectele teoretice sunt îmbinate cu excelența practică. Studenții facultății beneficiază de un mediu de învățământ competitiv care stimulează creativitatea, inițiativa științifică și tehnică, dezvoltarea personală și implicarea activă a viitorilor specialiști în construirea societății cunoașterii.

Facultatea de Automatică și Calculatoare pregătește ingineri în următoarele domenii: structura și arhitectura sistemelor de calcul, sisteme bazate pe microprocesoare, limbaje de programare, sisteme de aplicații software, inteligență artificială și sisteme expert (pentru studenții de la specializarea Calculatoare) și ingineria sistemelor de control, sisteme evoluate de conducere, roboți și sisteme automatizate de producție, bioinginerie și sisteme inteligente, automatizări industriale (pentru studenții de la specializarea de Automatică și Informatică Industrială).

Planul actual de învățământ este rezultatul a peste 50 de ani de experiență și evoluție, pe durata căreia a suferit mai multe modificări, urmărind îndeaproape progresele înregistrate în Automatică și Calculatoare. Datorită cursurilor organizate de Facultatea de Automatică și Calculatoare, diploma acordată este echivalentă cu diplomele celor mai prestigioase universități din lume.

Activitatea de cercetare din facultatea de Automatică și Calculatoare, precum și cele de proiectare, consulting și expertiză, sunt desfășurate în principal de către departamentele de specialitate, dar și de către centrele de cercetare din cadrul facultății, rezultatele din cercetare fiind un criteriu important pentru evaluarea aptitudinilor cadrelor didactice, fiind, în consecință, monitorizate cu mare atenție.

Detalii despre procesul de învățământ pot fi găsite în

Brosura Facultatii