erasmus upb banner (1)

Politehnica Bucureşti are o tradiţie de peste 25 de ani în promovarea dimensiunii europene, schimburilor de experienţă între studenţi şi încurajarea cooperării între instituţii academice din ţările participante. Începând cu programul Socrates s-a implementat în baza Deciziei Nr. 819/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Europei din 14 martie 1995.

ERASMUS+ este programul prin care Uniunea Europeană sprijină educaţia, formarea, tineretul şi sportul în perioada 2014-2020, având principalele caracteristici: recunoaşterea şi validarea competenţelor şi calificărilor; diseminarea şi exploatarea rezultatelor proiectelor; accesul deschis la materialele didactice, documentele şi instrumentele mediatice create în cadrul programului; dimensiunea internaţională (cooperarea cu ţările partenere în domeniu învăţământului superior şi sportului); multiligvismul; echitate şi incluziune; protecţia şi siguranţa participanţilor.

TIPURI DE ACTIVITĂŢI

În cadrul actiunii cheie 1 (KA1) ce vizează instituţiile academice se au în vedere următoarele tipuri de mobilităţi:

 • Mobilităţi de studiu pentru studenţi
 • Mobilităţi de plasament pentru studenţi (stagii de practică)
 • Mobilităţi de predare pentru cadre didactice

Obiectivele mobilităţilor de studiu:

 • să ajute studenţii să beneficieze educaţional, lingvistic şi cultural de o experienţă de studiu în alte ţări europene;
 • să promoveze cooperarea între instituţii şi îmbogăţirea mediului educaţional al instituţiilor gazdă;
 • să contribuie la dezvoltarea unui corp comun de tineri calificaţi, cu deschidere şi cu experienţă internaţională, ca viitori specialişti;
 • să faciliteze transferul de credite şi recunoaşterea perioadelor de mobilitate petrecute în străinătate, cu ajutorul sistemului ECTS sau a unui alt sistem de credite compatibil.

Mobilităţi de plasament (practica) pentru studenţi (în întreprinderi, centre de formare, centre de cercetare şi alte organizaţii):

Plasamentul este considerat o perioadă de practică profesională într-o întreprindere sau organizaţie din altă ţară participantă la Program, având ca scop formarea studenţilor în vederea adaptării la cerinţele pieţei de muncă prin dobândirea unor cunoştinţe practice.

Organizaţiile gazdă pentru plasamentele studenţeşti pot fi întreprinderi, centre de formare, centre de cercetare, alte tipuri de organizaţii profesionale care trebuie sa detina cod PIC (Participant Identification Code).

Caracteristicile plasamentelor individuale sunt:

 • asigurarea recunoaşterii integrale de către instituţia de învăţământ superior de origine a perioadei petrecute în străinătate;
 • semnarea unui acord de stagiu referitor la programul perioadei de plasament; acest contract trebuie aprobat de către instituţia de învăţământ superior de origine şi de către organizaţia gazdă.
 • efectuarea plasamentului în baza unui contract aprobat de către instituţia de învăţământ superior de origine, organizaţia gazdă şi de beneficiar.

Obiectivele mobilităţilor predare ale cadrelor didactice în instituţii de învăţământ superior

 • să permită studenţilor care nu pot să participe într-un plan de mobilităţi să beneficieze de cunoştinţele şi expertiza unor cadre didactice universitare din alte ţări europene;
 • să promoveze schimbul de expertiză şi experienţa în ceea ce priveşte metodologia de predare;
 • să încurajeze universităţile să îşi extindă şi să îşi îmbogăţească conţinutul cursurilor pe care le oferă.
Despre ESN

Ai vrut să pleci în mobilitate ERASMUS+ şi nu ai avut curajul?

Te-ai întors din mobilitate şi dorul de mediul internaţional nu mai conteneşte?

ESN Poli

ESN Poli susține activitatea Biroului Erasmus+ prin desfășurarea activităților de ghidare și mentorat a studenților incoming și promovarea și informarea despre programul ERASMUS+ în facultăţile UPB.

Erasmus Student Network (ESN) este cea mai mare organizație studențească din Uniunea Europeană cu caracter interdisciplinar. Aceasta este susținută de Comisia Europeană.

ESN a fost înființată în 1989 cu scopul de a susține și îmbunătăți schimburile de studenți la nivel european. Organizația nonguvernamentală este într-o continuă dezvoltare, reţeaua fiind prezentă în 40 de ţări din Europa şi împrejurimi. În activitatea ESN se implică anual circa 35.000 de tineri care susţin şi ajută peste 200.000 de studenți în mobilităţi.

Biroul Erasmus+ al POLITEHNICII București (Biroul Erasmus+ UNSTPB) își desfășoară activitatea din anul 1998, iniţial sub numele de Biroul Socrates, apoi sub diverse nume în funcţie de titulatura programelor lansate de Comisia Europeană.

Prima schimbare a numelui biroului a fost înregistrată în ianuarie 2007 odata cu lansarea Programului LifeLong Learning (LLP) care înlocuia Programul Socrates. Din 2014, odata cu lansarea Programului ERASMUS+ biroul a adoptat titulatura de Biroul Erasmus+.x

Activitatea Biroului Erasmus+ al UPB constă în coordonarea programelor educaționale, sprijinite prin fonduri provenite de la Comunitatea Europeană. Deciziile privind acordarea acestor granturi sunt luate în conformitate cu politica stabilită de Biroul Senatului UPB, cu regulile impuse de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și bineințeles cu regulile Programului Erasmus+ stabilite de Comisia Europeană.

In scopul evitării unor confuzii vă rugăm sa citiți cu atenție informațiile publicate pe acest site. Informații suplimentare pot fi obținute de la Biroul Erasmus+ al Politehnicii Bucuresti. Aceasta sectiune cuprinde informații detaliate doar despre grantul Erasmus+.

Telefon: +40 214 029 284
Fax: +40 213 181 028

Splaiul Independentei nr. 313
Birou: R 401 (vizavi de lifturi)