Profesori

Programul ERASMUS+ de tip Teaching este destinat cadrelor didactice pentru desfasurarea unor misiuni de predare intr-o universitate partenera, in baza unui acord bilateral, dintr-o tara membra a U.E.

Durata unui stagiu de predare este de minimum 1 saptamana, respectiv 8 ore predate.

Mai multe informatii pot fi gasite pe pagina web a Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale

PRIMUL PAS

Se depun la Biroul Erasmus+ al UPB (cam. R 401):

  • Cererea de deplasare externă pentru obtinerea Dispozitiei de deplasare semnata si aprobata de Decan si Directorul de Departament (din care sa rezulte inclusiv acoperirea activitatilor didactice din tara) cu cel putin 15 zile inaite de plecare.
  • Invitatia din partea universitatii partenere care cuprinde: Programul ERASMUS+, numele si prenumele dumneavoastra si perioada de deplasare (date exacte zi/luna/an)
  • Programul de predare
  • Se deschide un cont curent personal in EURO la BCR in care se va transfera suma alocata pentru deplasare
  • Cerere pentru virarea sumei aprobate, in care se specifica IBAN-ul contului
  • Se completeaza 2 exemplare ale contractului individual cu Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, care se gasesc la Biroul Erasmus+ al UPB
  • Copie BI sau CI

AL DOILEA PAS

Semnarea contractului financiar la Biroul Erasmus+ al UPB. Un exemplar al contractului ramane la cadrul didactic, pentru a avea cunostinta de documentele justificative pe care trebuie sa le prezinte la incheierea mobilitatii.

AL TREILEA PAS

Decontul trebuie sa se efectueze in maximum 3 zile lucratoare de la data sosirii in tara. In acest scop, trebuie sa va prezentati la Biroul Erasmus+ cu documentele de decont ce sunt mentionate in contractul financiar.

In vederea defectuarii decontului se vor depune la Biroul Erasmus+ al UPB urmatoarele documente:

  • Certificat emis de universitatea gazda, in original, prin care sa se confirme îndeplinirea programului de lucru (8 ore/saptamana), (Este foarte important)
  • Chestionarul privind activitatea din cadrul mobilitatii Erasmus, ce se completeaza online. Linkul către acesta este primit în ultima zi de mobilitate.

Comentariu privind eficienta deplasarilor (ca raspuns la punctajul solicitat de Comisia Europeana). Descrieti pe scurt continutul mobilitatii si atingeti urmatoarele puncte in raportul de activitate:

In ce limba a fost predat cursul ?

Cursul predat face parte din programul obisnuit sau a fost un extra curs? La ce nivel de predare ati tinut cursuri: anii I – V (U – Undergraduate), anul VI (P – Postgarduate) sau doctorat (D – Doctoral)?

Materialul predat a fost produs inainte sau este rezultatul indatoririi fata de mobilitate (daca materialul exista sau a fost pregatit special pentru acest curs).

Ce beneficii profesionale s-au realizat prin perioada de predare in strainatate (daca exista)

Ce tipuri de alte activitati, daca exista, ati mai desfasurat pe perioada cat ati fost la universitatea gazda:

(i) Participarea la examene, teste etc.

(ii) Organizarea de mobilitati studentesti, cum ar fi monitorizarea propriilor studenti in strainatate etc.;

(iii) Proiecte de cercetare;

(iv) Organizarea de evenimente / seminarii internationale comune;

(v) Instruire lingvistica;

(vi) Implementarea programelor educationale la distanta;

(vi) Pregatirea activitatilor viitoare de cooperare, cum ar fi Programe Intensive / Proiecte de dezvoltare a programei scolare.