IMPORTANT!

Depunerea actelor de întoarcere din mobilitate se face în cel mult 5 zile lucrătoare de la data sosirii în ţară, la Biroul ERASMUS+ din UPB!

Studentul va primi o informare de la Biroul ERASMUS+ cu o lună înainte de încheierea mobilităţii cu toate actele necesare la întoarcere.

În cazul în care studenţii nu primesc această informare, sunt sfătuiţi să contacteze personal BE+ pentru formularele de completat pentru întoarcere.

ERASMUS+ Studiu

 • Atestat de perioadă (perioada trebuie să fie identică cu cea din Contractul Financiar) document semnat și ștampilat de biroul ERASMUS al instituției partenere, ce trebuie prezentat în original la Biroul ERASMUS+;
 • Foaie matricolă cu rezultatele obţinute la universitatea gazdă în cazul în care s-au urmat cursuri;
 • Learning Agreement în original cu semnăturile de la universitatea/instituţia gazdă, secţiunea  After Mobility.
 • Chitanţe de cazare (cămin/chirie) sau orice alt document care dovedeşţe şederea pe perioada mobilităţii în oraşul de destinaţie;
 • Raport de activitate în limba română în care se relatează experienţa din mobilitate, semnat de profesorul coordonator de proiect (anul IV, master + doctoranzi)/de mobilitate (anii II-IV) din UPB.
 • Formular completat la Biroul ERASMUS+;
 • Testul lingvistic online aferent încheierii mobilității;
 • Feedback-ul mobilității completat online.

ERASMUS+ Plasament

 • Atestat de perioadă (perioada trebuie să fie identică cu cea din Contractul Financiar), documentul trebuie semnat și ștampilat de instituţia gazdă şi prezentat în original la Biroul ERASMUS+;
 • Transcript of Work (două documente unul în M Word si unul in M Excel), inclusiv calificativele obţinute, în original.
 • Learning Traineeship After Mobility, secţiunea After the mobility, în original cu semnăturile de la instituţia gazdă;
 • Raportul intermediar completat şi trimis electronic (scanat) la jumătatea perioadei de mobilitate;
 • Chitanţe de cazare (cămin/chirie) sau orice alt document care dovedeşţe şederea pe perioada mobilităţii în oraşul de destinaţie;
 • Raport de activitate în limba română în care se relatează experienţa din mobilitate, semnat de profesorul coordonator de practică din UPB.
 • Declaraţie pe proprie răspundere privind eventuala folosire de fonduri din alte surse şi a evitării dublei finanţări;
 • Formular trimis de Biroul ERASMUS+ pe mail, completat;
 • Testul lingvistic online aferent încheierii mobilității;
 • Feedback-ul mobilității completat online.