La intoarcerea în ţară trebuie să aduceti la Biroul Erasmus+ al UPB următoarele documente:

Erasmus Studiu

  • Certificat/atestat de perioda emis de universitatea gazdă prin care să se confirme îndeplinirea programului de studiu;
  • Foaia matricolă cu rezultatele obţinute la şcoală în cazul în care urmaţi cursuri;
  • Learning Agreement în original cu semnaturile de la universitatea gazdă. Dacă aţi efectuat modificări la Learning Agreement după ce aţi ajuns la universitatea gazdă, trebuie să completaţi Learning Agreement After Mobility.
  • Chitanţe de cazare (cămin/chirie) sau orice alt document doveditor;
  • Raport de activitate semnat de profesorul coordonator de proiect (anul IV, master + doctoranzi) / de mobilitate (anii II-IV), de la universitatea gazdă.

Erasmus Plasament

  • Atestat de perioada;
  • Transcript of Work, inclusiv calificativele obţinute
  • Learning Trainsheep After Mobility, în original cu semnăturile de la compania gazdă
  • Raport de activitate, redactat in limba romana;
  • Chitanţa de cazare. Dacă aţi locuit la o gazdă trebuie să aduceţi un document care să confirme perioada de şedere, semnată de către persoana la care aţi locuit

IMPORTANT: Pentru depunerea actelor de intoarcere este obligatoriu să vă prezentaţi la Biroul Erasmus+ în cel mult 5 zile de la data sosirii în ţară