După ce aţi participat la selecţia organizată în facultate şi vă regăsiţi pe lista studenţilor admişi, trebuie să parcurgeţi următorii paşi:

Primul pas – PREZENTAREA LA BIROUL ERASMUS (cu 2 luni înainte de data plecării) cu:

Pentru studenţii anul II – IV, care vor urma un an universitar finalizat prin examene şi se vor întoarce cu foaia matricolă


1. Situaţia şcolară pe toţi anii de studiu efectuaţi;

2. Curriculum Vitae (redactat în limbă străină tip Europass);

3. Scrisoare de motivaţie adresată dl. Prof. dr. ing. Mircea EREMIA, coordonator instituţional ERASMUS – UPB (redactată în limbă străină);

4. Planul de activitate pe care îl va urma la universitatea gazdă;

5.  Confirmarea decanului cuprinzând recunoaşterea ulterioară a perioadei de studiu şi a rezultatelor obţinute (semnat de student, avizat de decan şi ştampila decanatului);

6.  Cererea pentru aprobarea deplasării şi sprijinului financiar (semnată de toate persoanele menţionate, mai puţin de către rector);

7. Un document care să ateste cunoaşterea limbii ţării respective sau a unei limbi de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană);

8. Scrisoare de acceptare (copie primită prim email) pe care trebuie să fie scris clar numele studentului care a obţinut grantul de mobilitate, program ERASMUS şi perioada de studiu;

9. Learning Agreement – completat în formă electronică şi tipărit (semnătură şi ştampilă decan; semnătură student; semnătura de la partenerii străini);

10. Un folder (file protectoare A4).

 

Pentru studenţii anul IV, care vor merge 3 luni şi vor studia pentru proiectul de diplomă


1. Situaţia şcolară pe toţi anii de studiu efectuaţi;

2. Curriculum Vitae (redactat în limbă străină tip Europass);

3. Scrisoare de motivaţie adresată dl. Prof. dr. ing. Mircea EREMIA, coordonator instituţional ERASMUS – UPB (redactată în limbă străină);

4. Planul de activitate semnat de coordonatorul proiectului de diplomă din UPB;

5. Confirmarea decanului cuprinzând recunoaşterea ulterioară a perioadei de studiu şi a rezultatelor obţinute (semnat de student, avizat de decan şi ştampila decanatului);

6.  Cererea pentru aprobarea deplasării şi sprijinului financiar (semnată de toate persoanele menţionate, mai puţin de către rector);

7. Un document care să ateste cunoaşterea limbii ţării respective sau a unei limbi de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană);

8. Scrisoare de acceptare (copie primită prim email) pe care trebuie să fie scris clar numele studentului care a obţinut grantul de mobilitate, program ERASMUS şi perioada de studiu;

9. Learning Agreement – completat în formă electronică şi tipărit (semnătură şi ştampilă decan; semnătură student; semnătura de la partenerii străini);

10. Un folder (file protectoare A4).

Pentru masteranzii, care vor urma un semestru şi vor studia pentru lucrarea de disertaţie

1.  Situaţia şcolară pe toţi anii de studiu efectuaţi;

2. Curriculum Vitae (redactat în limbă străină tip Europass);

3. Scrisoare de motivaţie adresata dl. Prof. dr. ing. Mircea EREMIA, coordonator instituţional ERASMUS – UPB (redactat în limbă străină);

4. Planul de activitate semnat de coordonatorul proiectului de diplomă din UPB;

5. Confirmarea decanului cuprinzând recunoaşterea ulterioară a perioadei de studiu şi a rezultatelor obţinute (semnată de student, avizat de decan şi ştampila decanatului);

6.  Cererea pentru aprobarea deplasării şi sprijinului financiar (semnată de toate persoanele menţionate, mai puţin de către rector);

7. Un document care să ateste cunoaşterea limbii ţării respective sau a unei limbi de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană);

8. Scrisoare de acceptare (copie primită prim email) pe care trebuie să fie scris clar numele studentului care a obţinut grantul de mobilitate, program ERASMUS şi perioada de studiu;

9. Learning Agreement – completat în formă electronică şi tipărit (semnătură şi ştampilă decan; semnătură student; semnătura de la partenerii străini);

10. Un folder (file protectoare A4).

Pentru doctoranzi, care vor merge un semestru şi vor studia pentru teza de doctorat.

1. Adeverinţă de doctorand;

2. Adeverinţă ca nu e doctorand POSDRU;

3. Curriculum Vitae (redactat în limbă străină tip Europass);

4. Scrisoare de motivaţie adresata dl. Prof. dr. ing. Mircea EREMIA, coordonator instituţional ERASMUS – UPB (redactat în limbă străină);

5. Planul de activitate semnat de coordonatorul de doctorat;

6. Confirmarea decanului cuprinzând recunoaşterea ulterioară a perioadei de studiu şi a rezultatelor obţinute (semnată de doctorand, avizat de decan + ştampila decanatului);

7. Cererea pentru aprobarea deplasării şi sprijinului financiar (semnată de toate persoanele menţionate, mai puţin de către rector);

8. Un document care să ateste cunoaşterea limbii ţării respective sau a unei limbi de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană);

9. Scrisoare de acceptare (copie primită prim email) pe care trebuie să fie scris clar numele studentului care a obţinut grantul de mobilitate, program ERASMUS şi perioada de studiu;

10. Learning Agreement – completat în formă electronică şi tipărit (semnătură şi ştampilă decan; semnătură student; semnătura de la partenerii străini);

11. Un folder (file protectoare A4).

Al doilea pas – Prezentarea la biroul ERASMUS cu copii B.I. sau C.I., personal şi al părintelui girant

În urma depunerii copiilor biroul ERASMUS vă va elibera Contractul financiar – în două exemplare.

Al treilea pas – Prezentarea la biroul ERASMUS cu următoarele acte:

1 COPIE BILET TRANSPORT;

1 COPIE CONTRACT DE DESCHIDERE DE CONT IN EURO LA BCR

IMPORTANT !!!

TOATE ACESTE ACTE TREBUIE DEPUSE LA BIROUL ERASMUS CU CEL PUTIN 30 ZILE LUCRĂTOARE ÎNAINTE DE DATA PLECĂRII DE PE BILET.