• ANUNȚ IMPORTANT pentru studenții români aflați în mobilități academice europene sau internaționale

  Ministerul Afacerilor Externe transmite o serie de recomandări cu privire la  procedurile pe care trebuie să le urmeze studenții romani aflați în mobilități academice europene sau internaționale, pentru revenirea în țară. 

   

  • Studenții, grupurile de studenți sau coordonatorii acestora pot contacta misiunea diplomatică sau oficiul consular din statul de reședință pentru a fi luați în evidență și pentru clarificarea situației acestora în vederea repatrierii sau pentru identificarea unor modalități de repatriere;

   

  • Aceștia își pot notifica prezenta în statul de reședință fie direct la telefonul de urgență al misiunii diplomatice sau oficiului consular, fie prin intermediul Centrului de Contact și Suport al Cetățenilor Romani din Străinătate (CCSCRS).

   

  • Coordonatele de contact ale misiunilor diplomatice / oficiilor consulare și ale CCSRCS se regăsesc la următorul link. De asemenea, studenții români pot apela și Call Center-ul dedicat MAE, la numărul 0040.214.312.059, pentru comunicarea coordonatelor de contact și a situației în care se regăsesc.

   

  • Studenții/coordonatorii grupurilor trebuie să cunoască și să furnizeze misiunii diplomatice date exacte cu privire la numărul persoanelor care solicita sprijin, locațiile în care aceștia se află, dacă dețin documente valabile de călătorie/identificare, precum și orice alte informații care pot sprijini oficiul diplomatic în identificarea/stabilirea unei posibilități de repatriere.

   

  • După contactarea misiunii diplomatice sau a oficiului consular cel mai apropiat și clarificarea situației studentului/grupului de studenți, misiunile diplomatice îi vor informa cu privire la posibilitățile de repatriere (aeriană sau rutieră), în funcție de situația din statul de reședință.

   

  În prezent, în majoritatea statelor europene au fost impuse diverse restricții de intrare și deplasare, context în care MAE, cât și misiunile sale diplomatice se implică în procesul de repatriere a cetățenilor români aflați în spațiul comunitar sau în state terțe, inclusiv prin coordonarea în cadrul Mecanismului de Alertă Civilă al UE.


CARTA STUDENTULUI ERASMUS+

Fii informat despre drepturile și obligațiile cu privire la Mobilitatea ERASMUS+

RO / EN


Activități pregătitoare pentru mobilitățile ERASMUS+ în UPB

 1. Trebuie să fii selectat de către facultatea ta din UPB.

În primul rând studentul/masterandul/doctorandul trebuie să fie selectat de către facultatea sa pentru tipul de mobilitate dorit de acesta (studiu sau plasament).

 1. Trebuie să fii nominalizat la instituţia parteneră.
 • Pentru mobilitatea de studiu, nominalizarea se transmite de către Biroul ERASMUS+.

După confirmarea selecției studentului, acesta trebuie să se înscrie şi să aplice pentru Universitatea Parteneră (gazdă) unde își va desfășura mobilitatea. Aplicația în cele mai multe cazuri este online; se completează cu datele personale ale studentului și se urmează pas cu pas.

 • Pentru mobilitatea de plasament, nominalizarea se transmite de către responsabilul ERASMUS+ din facultatea studentului.

ATENŢIE!

 1. Studentul trebuie să-şi aleagă destinaţia mobilităţii de studiu dintre acordurile inter-instituţionale aferente facultăţii din care face parte!!!
 2. Universitatea parteneră are un termen limită pentru nominalizarea studenţilor, termenul limită nu este acelaşi pentru universităţi.

VERIFICĂ-ŢI acest termen pentru universitatea parteneră (viitoare gazdă) pentru care te-ai gândit să aplici, înainte de selecţie!

 1. Întocmirea dosarului financiar.

Prezentarea la Biroul ERASMUS+ cu documentele menționate la Mobilitatea de Studiu / Mobilitatea de Plasament.

Un aspect important al mobilității îl reprezintă GĂSIREA CAZĂRII. studenții sunt sfătuiți să contacteze în timp util Biroul Erasmus+ al universității gazdă pentru a cere informații privind cazarea. Informații utile în acest sens pot fi furnizate de alţi studenți care au beneficiat de bursa Erasmus în anii anteriori sau de către cadrele didactice care au ghidat studenții în anii anteriori pe parcursul mobilității ERASMUS.

ATENŢIE!

Nu rezervaţi cazarea la destinaţia gazdă până nu aveţi certitudinea din partea Biroului ERASMUS+ al UPB că veţi beneficia de grantul ERASMUS.

Tipul şi durata stagiului ERASMUS+?

Mobilitate de studiu, activitatea acestui tip de mobilitate presupune:

 • Participarea la cursuri şi susţinerea examenelor aferente, durata stagiului fiind de un semestru sau un an academic (4 – 10 luni).
 • Elaborarea proiectului de diplomă sau a lucrării de disertaţie, durata stagiului este între 2 şi 5 luni, fiind variabilă de la an la an.

European Project Semester (EPS) – mobilitate de studiu adresată studenţilor în ani terminali (anul IV semestrul doi, ciclul de licenţă şi/sau anul II semestrul 2, ciclul de master), programul constă în dezvoltarea în echipe multidisciplinare a unor proiecte inginereşti, în funcţie de profilul zonei geografice în care se află universitatea gazdă.

European Project Semester este un program oferit de 17 universități europene din 12 ţări (Austria, Belgia, Finlanda, Franţa, Germania, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Regatul Unit, România şi Spania).

Împărţirea numărului de luni de mobilităţi pentru fiecare facultate se realizează conform acordurilor inter-intituţionale pentru fiecare parteneriat.

Mobilitatea de plasament, activitatea acestui tip de mobilitate presupune:

 • Presupune o perioadă de practică/stagiu la o instituţie parteneră.
 • Durata plasamentului (stagiului) este de minimum 2 luni şi maximum 4 luni, excepție fac doctoranzii care pot aplica pentru întregul an academic.

În ultimul semestru de studiu, grantul ERASMUS+ se acordă şi pentru EPS / activitate de cercetare pentru elaborarea proiectului de diploma sau lucrării de disertaţie / plasament la o instituţie parteneră. Conform programului de studiu și punctelor ECTS aferente.

În ce constă bursa ERASMUS?

Grantul ERASMUS se concretizează printr-un sprijin financiar provenit din fondurile programului Erasmus+ finanţat de Comunitatea Europeană, în conformitate cu numărul de luni aferent mobilităţii ERASMUS+.

Studenţii acceptaţi pentru programul ERASMUS+ (mobilităţile de studiu sau plasament) sunt scutiţi de orice taxă de şcolarizare sau alt tip de taxe percepute pentru facilităţi în mod uzual de universitatea gazdă.

Studentul beneficiar al grantului ERASMUS+ va primi în continuare pe perioada mobilităţii ERASMUS (în cazul în care beneficiază) bursa de studiu/de performanţă/socială.

Studentul beneficiar al grantului ERASMUS+ pentru va primi un ajutor financiar lunar în lei din partea UPB sub forma unei burse de Bursă pentru stagii universitare în străinătate.

ATENŢIE!

Grantul ERASMUS+ nu asigură integral toate cheltuielile din mobilitate (transport, cazare, masă, suport de cursuri etc…)

Fiecare aplicant îşi suplimentează din fonduri proprii şi independente de programul ERASMUS+ diferenţa din bugetul estimat pentru mobilitate.

În cazul în care UPB nu mai deţine fonduri pentru granturile ERASMUS+ şi încă există studenţii pe lista de aşteptare în etapa de selecţie pot opta pentru o mobilitate de tip FREE ERASMUS, adică se pot bucura de toate beneficiile programului ERASMUS fără posibilitatea primirii grantului.