Mobilitatea Erasmus pentru studenti se desfasoara in baza Cartei Studentului ERASMUS


Activitati pregatitoare pentru mobilitatile ERASMUS+ in UPB

  1. Selectia studentului de catre facultate.

In primul rand studentul/masterandul/doctorandul trebuie sa fie selectat de catre facultate pentru tipul de mobilitate dorit de student.

  1. Inscrierea la Universitatea partenera.

* Informarea in prealabil pe site-ul UPB sectiunea Programul ERASMUS+ este de dorit.

Dupa confimarea selectiei studentului, acesta trebuie sa se inscrie la Universitatea partenera (gazda) unde isi va desfasura mobilitatea. Aplicatie poate fi online, se completeaza cu datele studentului si se urmeaza pas cu pas.

  1. Intocmirea dosarului financiar.

Prezentarea la Biroul ERASMUS+ cu documentele mentionate in pregatirea mobilitatii.

Un aspect important al mobilitatii il reprezinta GASIREA CAZARII. studentii sunt sfatuiti sa contacteze in timp util Biroul Erasmus+ al universitatii gazda pentru a cere informatii privind cazarea. Informatii utile in acest sens pot fi furnizate de alti studenti care au beneficiat de bursa Erasmus in anii anteriori sau de catre cadrele didactice care au ghidat studentii in anii aneteriori pe parcursul mobilitatii Erasmus.

ATENTIE: Nu rezervati camera la universitatea gazda pana nu aveti certitudinea din partea Biroului Erasmus+ al UPB ca veti beneficia de bursa Erasmus.

Care este durata stagiului Erasmus?

Durata stagiului bursei Erasmus se stabileste in concordanta cu scopul acesteia si cu politica implementata de Senatul UPB privind grantul Erasmus. Astfel, daca scopul grantului Erasmus este participarea la cursuri, durata stagiului este de un semestru sau an academic (5 – 10 luni). Daca scopul grantului Erasmus este elaborarea proiectului de diploma sau a lucrarii de disertatie, durata stagiului este intre 3 si 5 luni, fiind variabila de la an la an. In cazul bursei doctorale, durata stagiului Erasmus este de 6 luni. In cazul unui grant pentru Erasmus Plasament, durata stagiului este de 3 sau 4 luni.

Impartirea numarului de luni pe facultati se realizeaza conform unei proceduri stabilite de Senatul UPB.

In ultimul an de studiu, grantul Erasmus se acorda si pentru elaborarea proiectului de diploma / lucrarii de disertatie.

In ce consta bursa Erasmus?

Bursa Erasmus se concretizeaza printr-un sprijin de doua tipuri:

  • – sprijin financiar: studentul beneficiar al bursei Erasmus va primi un grant Erasmus, provenit din fondurile programului Erasmus+, in conformitate cu numarul de luni si al cuantumului lunar; pe langa acesta, pe perioada mobilitatii Erasmus, studentii beneficiaza de bursa de studiu / de performanta / sociala precum si de un sprijin financiar pentru transport, suportate de UPB.

  • – sprijin institutional: bursierii Erasmus sunt scutiti de orice taxa de scolarizare perceputa in mod uzual de universitatea gazda.

ATENTIE: Grantul ERASMUS nu asigura integral toate cheltuielile din mobilitate (transport, cazare, masa, carti etc.)

Fiecare aplicant isi suplimenteaza atunci cand este cazul cu fondurile necesare independent de grantul ERASMUS.

Studentii care se afla pe lista de asteptare pot opta pentru o bursa de tip FREE Erasmus, adica se vor bucura de toate baneficiile Erasmus mentionate mai sus, mai putin grantul Erasmus.