BIROUL EXECUTIV AL SENATULUI UPB

Preşedinte

Prof.dr.ing. Ecaterina ANDRONESCU

Prof.dr.ing. Ecaterina ANDRONESCU

Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor

ecaterina.andronescu@upb.ro
Tel: +40 21-318 1000
Fax +40 21-318 1001
Cladire Rectorat, Etaj II
Sala R 215 – R 216

Vicepreşedinte

Prof.dr.ing. Corneliu BURILEANU

Prof.dr.ing. Corneliu BURILEANU

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

corneliu.burileanu@upb.ro
Tel: +4021-402 9746
Cladire Rectorat, Etaj II
Sala R 202 – R 204

Vicepreşedinte

Prof.dr.ing. Nicolae TĂPUŞ

Prof.dr.ing. Nicolae TĂPUŞ

Facultatea de Automatică și Calculatoare

ntapus@cs.pub.ro
Tel: +4021-402 9680
Cladire Rectorat, Etaj III
Sala R 320 – R 321

Vicepreşedinte

Prof.dr.ing. Anton HADĂR

Prof.dr.ing. Anton HADĂR

Facultatea de Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice

anton.hadar@upb.ro
Tel: + 4021-402 9744
Cladire Rectorat, Etaj III
Sala R 314 – R 317

Cancelar

Prof.dr.ing. Iulian RIPOŞAN

Prof.dr.ing. Iulian RIPOŞAN

Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

iulian.riposan@upb.ro
Tel: +4021-402 9190
Cladire Rectorat, Etaj II
Sala R 207