Arthur C. Clarke a formulat trei maxime care sunt cunoscute sub numele de ’Cele trei legi ale lui Clarke’: 

1.Când un cunoscut bătrân om de știință afirmă că ceva e posibil, aproape că are dreptate.  Când afirmă că ceva e imposibil, foarte probabil că se înșală.

2.Singura cale de a descoperi limitele posibilului este de a te aventura dincolo de ele, în imposibil.

3.Orice tehnologie suficient de avansată nu poate fi deosebită de magie.

(Profiles of the Future (1962) și ediția revizuită din 1973)

Am citat dintr-un autor de referință de science-fiction, – în același timp și un cercetător al  spațiului și oceanelor lumii, care a propus un sistem de comunicare global prin sateliți geostaționari, azi ajuns realitate prin contribuția unor giganți ca Google și SpaceX, iar ca o recunoaștere a contribuției sale orbita geostaționară aflată la 36.000 de km deasupra ecuatorului a fost numită oficial orbita Clarke, – deoarece scrierile sale, bazate deseori pe extrapolări ale inovațiilor sau descoperirilor științifice de excepție, care stau la baza propriei societăți au creat publicului cititor întâlniri care au produs un salt conceptual, care a accelerat drumul omenirii către un nou stadiu de evoluție. 

Acesta este un exemplu al acumulării fericite la nivel individual, a instruirii superioare, cunoștințelor dobândite pe tot parcursul vieții, talentului, creativității și imaginației bazate pe acestea, care au permis acestui autor vizionar să spună în 1974 cum se va realiza comunicarea  în anul 2001: printr-o consolă inteligentă prezentă în locuința fiecăruia, cu care poți vorbi pentru a obține orice informație și  accesa servicii.

Tudor Prisecaru UPB

Suntem în anul 2020, când ne confruntăm  cu evenimente, pe care, deși  previzibile, omenirea nu se pregătise să le întâmpine și acum cu toții trebuie să le facem față. Rezolvarea acestor probleme este așteptată de la universități și diverse alte instituții de cercetare și, mai ales, de inovare și cristalizare a cunoașterii, unde sunt acumulate cele mai ascuțite minți și resurse tehnice performante, mobilizate pentru a oferi soluții concrete și rapide. Această experiență va schimba sistemele de instruire și de cercetare, care se vor  orienta spre tehnici avansate de comunicare și de experimentare  virtuale  și spre constituirea unor parteneriate la nivel global.  Acum, cred că avem nevoie de acei creatori îndrăzneți, dornici să exploreze limitele posibilului, pe care este necesar să-i descoperim și să-i încurajăm.  În același timp trebuie să pregătim generațiile tinere pentru a se putea adapta și răspunde la  transformările globale iscate de evenimente importante, care produc transformări sistemice.

Potențialul Universității POLITEHNICA București,  prin cele 15 facultăți cu 54 departamente, 30.000 studenți, 2.800 cadre didactice,  cercetători, personal auxiliar și de administrație creează o ofertă generoasă de: 

  • studii universitare de licență în 18 domenii științifice, respectiv 89 programe de studii de licență, 
  • studii universitare de masterat în 22 domenii științifice, respectiv 175 programe de studii, 
  • studii universitare de doctorat în 19 domenii științifice, prin cele 14 școli doctorale,

UPB fiind recunoscută   la nivel național ca universitatea tehnică aflată pe primul loc ca existență și trăinicie, mărime, poziții ocupate în clasamente globale, pe discipline academice și domenii științifice, cu exerciții financiare anuale prospere, dar și cu un plasament de top al absolvenților săi în mediul social și economic. 

Cu toate acestea, UPB susține un nou proiect de dezvoltare pentru următorii 4 ani, care  va permite racordarea  universității la noile cerințe ale mediului educațional generate de dimensiunea sa globală în rapidă schimbare, de impactul societății digitale și dezvoltarea sistemelor de educație modulară, anticipând dezvoltările viitoare și noile provocări.

Urmărind ambiția Universității POLITEHNICA din București de a se constitui într-un vector important la nivel regional și național / internațional, – care contribuie la rezolvarea provocărilor majore prin educarea noilor generații de ingineri responsabili social și prin extinderea frontierelor științelor inginerești, – și a  asumării conceptului de universitate inovatoare în formarea capitalului uman, în valorizarea cunoașterii științifice și constituirea unor parteneriate puternice la nivel național și internațional,

UPB își propune în domeniul educațional:

să dezvolte și să intensifice expertiza liderilor de mâine în domeniul ingineriei, științelor aplicate, mediului de afaceri și antreprenoriatului prin învățare, de la formarea inițială a studenților și de-a lungul carierei și să consolideze cultura studiului pentru ca studenții să fie ambițioși și întreprinzători. 

Concret, UPB urmărește dezvoltarea unei strategii curriculare capabile să se adapteze provocărilor  secolului XXI și care să permită alinierea la toate formele de învățământ compatibile cu domeniile de inginerie, inclusiv  în ceea ce privește formele de educație la distanță. Se vor intensifica și diversifica, prin metode moderne, activitățile de consiliere și mentorat pentru studenții din primii ani de studiu cu  atenție specială dedicată studenților de anul I pentru a se adapta la sistemul universitar de învățare curs, seminar, laborator și pentru a se familiariza cu accesul la literatura științifică prin facilitatea ANELIS+ și la depozitul de informații CRESCDI.  

Deodată cu diploma de inginer obținută la UPB, care conferă o specializare bine-meritată la o universitate de prestigiu, viitorii ingineri vor  dobândi  noi competențe de natură transversală  cerute de economia de piață prin programe dedicate, cum ar fi: capabilitatea de a identifica problemele specifice ale activității lor, de a le rezolva și de a se adapta la cerințele specificului european prin stapânirea limbilor străine.

Vom menține și întări poziția UPB în Spațiul European al Educației și Cercetării și al integrării UPB în cadrul Universităților Europene promovate prin programul ERASMUS +.

Am prezentat doar aceste câteva orientări, care sper că vor sugera că UPB este o universitatea atractivă atât la nivel național, cât și internațional, o universitate accesibilă, care este deschisă tuturor studenților pentru a le oferi oportunități de educație și pregătire pentru o carieră de succes.

Dar cel mai important mesaj pe care doresc să îl transmit este legat de convingerea mea, dobândită  și din experiența didactică, privind valoarea procesului de învățare. Pentru toți cei  care și-au propus să urmeze dezvoltarea proprie prin studii superioare, dacă nu spre a-i convinge, măcar să reflecteze asupra faptului că procesul de învățare și acumularea de cunoaștere reprezintă o valoare de neprețuit în viața noastră în ciuda tentațiilor, mai ușor de înțeles, spre care se pare că natura umană este atrasă: faima, puterea, succesul cu orice preț.

Președintele Senatului UPB

Prof.dr.ing. Tudor PRISECARU