Comisii Senat Politehnica București 2024-2029

 • Comisia pentru studii de licență și masterat

  Prof.dr.ing. Tiberiu Gabriel DOBRESCU – Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică – Președinte

  Conf.dr.ing. Cicerone Laurenƫiu POPA – Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică

  Prof.dr.ing. Cristian Ovidiu OPREA – Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii

  Prof.dr.ing. Ciprian Gabriel LUPU – Facultatea de Automatică și Calculatoare 

  Ș.l.dr.ing. Mihaela PANTAZICĂ – Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

  Conf.dr.ing. Victor-Eduard CENUȘĂ – Facultatea de Energetică 

  Conf.dr.ing. Daniel IOZSA – Facultatea de Transporturi

  Conf.dr.ing. Marin Dragoș NICULAE – Facultatea de Inginerie Electrică

  Conf.univ.dr. Doru CONSTANTIN – Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică

  Conf. univ. dr. Daniela Melania MIHAI – Facultatea de Științe Economice și Drept

  Student Oana Elena ARAMĂ – Facultatea de Energetică

  Student Cosmin Daniel ICHIM – Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

  Student Bogdan Mihai BUTNARIU – Facultatea de Automatică și Calculatoare

  Student Andrada Florina ZAMFIRA – Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică

  Student Ioana Teodora BREZOI-MITRICĂ – Facultatea de Științe Aplicate

 • Comisia pentru studii doctorale;

  Prof.dr.ing Nicolae IONESCU – Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică – Președinte
  Prof.dr.ing. Laurențiu Marius DUMITRAN – Facultatea de Inginerie Electrică
  Prof.dr.ing. Radu Florin PORUMB – Facultatea de Energetică
  Prof.dr.ing. Cătălin Gheorghe AMZA – Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică
  Prof.dr.ing. Oana Roxana CHIVU – Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică
  Prof.dr.ing. Ionel SIMION – Facultatea de Inginerie Aerospațială
  Prof.dr.ing. Teodor Lucian GRIGORIE – Facultatea de Inginerie Aerospațială
  Prof.dr.ing. Mihaela Popa – Facultatea de Transporturi
  Prof.dr.ing. Horia IOVU – Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii
  Prof.dr.ing. Mihai Postolache – Facultatea de Științe Aplicate
  Prof.univ.dr. Eduard Laurenţiu NIŢU – Facultatea de Mecanică și Tehnologie
  Student Andrei IONESCU – Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii
  Student Valentin NIȚĂ – Faculatea de Mecanică și Tehnologie

 • Comisia pentru implementarea de noi forme de învățământ;

  1)Conf.dr.ing. Marius MINEA – Facultatea de Transporturi – Președinte

  2)Prof.dr.ing. Alin-Dragos-Bogdan MOLDOVEANU – Facultatea de Automatică și Calculatoare

  3)Conf.dr.ec. Corina-Ionela DUMITRESCU – Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor

  4)Conf.dr.ing. Liviu Marian UNGUREANU – Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică

  5)Prof.dr.ing. Ionel Bujorel PĂVĂLOIU – Facultatea de Inginerie în Limbi Străine

  6)Prof.dr.ing. Mihnea UDREA – Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

  7)Prof. dr.ing. Cristian NEGRESCU – Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

  8)Lect.univ.dr. Sorin FIANU – Facultatea Științe, Educație Fizică și Informatică

  9)Prof.univ.dr. Mihaela DIACONU – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept

  10)Student Andrei Valentin PETRE – Facultatea de Transporturi

  11)Student George Laurențiu BOROGHINĂ – Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică

  12)Student Cătălin NEACȘU – Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică

 • Comisia pentru asigurarea calității, evaluare periodică și autorizare/acreditare;

  1)Prof.univ.dr. Monica IORDACHE – Facultatea de Mecanică și Tehnologie – Președinte

  2)Prof.dr.ing. Eugen ROȘCA – Facultatea de Transporturi

  3)Prof.dr.ing. Valentin NĂVRĂPESCU – Facultatea de Inginerie Electrică

  4)Prof.dr.ing. Ioana FĂGĂRĂȘAN – Facultatea de Automatică și Calculatoare

  5)Conf.dr.ing. Nicoleta SPOREA – Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică

  6)Prof.dr.ing. Sorin Ștefan BIRIȘ – Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice

  7)Conf.dr.ing. Daniela ISTRATI – Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii

  8)Prof.dr.ing. Traian MAZILU – Facultatea de Transporturi

  9)Prof.dr. Teodora Daniela CHICIOREANU – Departamentul de Formare pentru Carieră Didactică și Științe Socio-Umane

  10)Lect.univ.dr. Adina DUMITRU – Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte

  11)Conf.univ.dr. Delia Rodica DUMINICĂ – Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie

  12)Conf.univ.dr. Nicoleta Anca ȘUȚAN – Facultatea Științe, Educație Fizică și Informatică

  13)Conf.univ.dr. Maria Magdalena STAN – Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie

  14)Student Cosmin NICA – Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică

  15)Student Georgiana CUCOANEȘ – Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

 • Comisia pentru informatizarea universității;

  1)Conf.dr.ing. Bogdan Cristian FLOREA – Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației – Președinte

  2)Prof.dr.ing. Nicolae ȚĂPUȘ – Facultatea de Automatică și Calculatoare

  3)Conf.dr.ing. Șerban OBREJA – Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

  4)Prof.dr.ing. Andrei CRĂIFĂLEANU – Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice

  5)Lect.dr. Romeo BERCIA – Facultatea de Științe Aplicate

  6)Conf.dr. Maria- Iuliana DASCĂLU – Facultatea de Inginerie în Limbi Străine

  7)Conf.dr.ing. Ionut BANU – Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii

  8)Prof.dr.ing. Cristian-Vasile DOICIN – Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică

  9)Ș.l.dr.ing. Constantin LEVENTIU – Facultatea de Inginerie Aerospațială

  10)Prof.dr.ing. Adina Magda FLOREA – Facultatea de Automatică și Calculatoare

  11)Conf.univ.dr. ing. Laurențiu-Mihai IONESCU – Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare

  12)Conf.univ.dr. Emil BURTESCU – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept

  13)Student Alexandru Florin BELDICA – Facultatea de Automatică și Calculatoare

  14)Student Mihail HANGA – Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică

  15)Student Robert Andrei DURLAN – Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică

 • Comisia pentru cercetare științifică, inovare și transfer tehnologic;

  1)Prof.dr.ing. Sorin CĂNĂNĂU – Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică – Președinte

  2)Prof.dr.ing Daniel-Eugeniu CRUNTEANU – Facultatea de Inginerie Aeospațială

  3)Prof.dr.ing. Vasile Danut COJOCARU – Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

  4)Prof.dr.ing. George Călin SERIȚAN – Facultatea de Inginerie Electrică

  5)Conf.dr.ing Marian VLĂDESCU – Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

  6)Prof.dr.ing. Ioan Ștefan VOICU – Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii

  7)Conf.dr.ing. Daniela FAUR – Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

  8)Prof.dr.ing. Cristian OARĂ – Facultatea de Automatică și Calculatoare

  9)Conf.dr.ing. Constantin IONESCU – Facultatea de Energetică

  10)Prof.dr.ing. Bogdan Emanuel IONESCU – Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

  11)Prof.univ.dr. Constantin CIUCUREL – Facultatea Științe, Educație Fizică și Informatică

  12)Student Andreea BARBULESCU – Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii

  13)Student Iulia Teodora TĂNĂSESCU – Facultatea de Inginerie în Limbi Străine

 • Comisia pentru analiză buget - finanțe - investiții;

  1)Conf.dr.ing. Victor-Eduard CENUȘĂ – Facultatea de Energetică – Președinte

  2)Prof.dr.ing. Lăcrămioara Diana ROBESCU – Facultatea de Energetică

  3)Prof.dr.ing. Claudius DAN – Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

  4)Prof.dr.ing. Gheorghe MILITARU – Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor

  5)Prof.dr.ing. Emil Ioan SLUȘANSCHI – Facultatea de Automatică și Calculatoare

  6)Prof.dr.ing. Anton HADĂR – Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică

  7)Prof.dr.ing. Costel COTEȚ – Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică

  8)Lect.dr. Alexandru-Ștefan NEGRESCU – Facultatea de Științe Aplicate

  9)Conf.dr. Alina Claudia PETRESCU-NIȚĂ – Facultatea de Științe Aplicate

  10)Prof.dr.ing. Mircea Ionuț PETRESCU – Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

  11)Prof.dr.ing. Alin Gheorghiță MAZĂRE – Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare

  12)Conf. univ. dr. Ionuț Marius BULGARU – Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie

  13)Conf.univ.dr. Liviu MIHĂILESCU – Facultatea Științe, Educație Fizică și Informatică

  14)Student Bogdan Nicolas CONSTANTINESCU – Facultatea de Energetică

  15)Student Maria Magdalena CRISTEA – Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

 • Comisia de resurse umane și dezvoltarea carierei;

  1)Prof.dr. Nicoleta LIȚOIUDepartamentul de Formare pentru Carieră Didactică și Științe Socio-Umane – Președinte

  2)Prof.dr.ing. Radu ȘTEFAN – Facultatea de Automatică și Calculatoare

  3)Prof.dr.ing. Octavian FRATU – Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

  4)Prof.dr.ing. Florin DRĂGHICI – Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

  5)Conf.dr.ing Nicoleta Daniela IGNAT – Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor

  6)Conf.univ.dr. Carmen Constantina NENU – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept

  7)Conf.univ.dr. Julien Leonard FLEANCU – Facultatea Științe, Educație Fizică și Informatică

  8)Student Marian Alexandru MANOLE – Facultatea de Energetică

  9)Student Sonia Maria MAER – Facultatea de Inginerie Aerospațială

  10)Student Eduard Florin MANEA – Faculatea de Știința și Ingineria Materialelor

  11)Student Andrei Constantin CÎRCIUMARU – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept

  12)Student Maria-Antonia BĂJAN – Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare

 • Comisia de strategie universitara;

  1)Prof.dr.ing. Tudor PRISECARU  – Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică – Președinte

  2)Prof.dr.ing. Ciprian-Mihai DOBRE – Facultatea de Automatică și Calculatoare

  3)Conf.dr.ing. Mihai MARICARU – Facultatea de Inginerie Electrică

  4)Prof.dr.ing. Constantin-Daniel COMEAGĂ – Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică

  5)Prof.dr.ing. Cristina ORBECI – Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii

  6)Prof.dr.ing. Adelina Carmen IANCULESCU – Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii

  7)Conf.dr.ing. Mihaela Elena ULMEANU – Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică

  8)Prof.dr.ing. Gigel PARASCHIV – Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice

  9)Prof.dr.ing. Radu ȘTEFĂNOIU – Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

  10)Prof.dr.ing. Sorin Ion JINGA – Facultatea de Inginerie Medicală

  11)Lect.univ.dr. Tudor Cicerone PETRESCU-IVAN – Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie

  12)Prof.univ.dr. Nicolae BRÎNZEA – Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte

  13)Student Emanuela FLORESCU – Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie

  14)Student Raluca Maria BARBU – Facultatea de Inginerie Medicală

  15)Student Irina PARASCHIV – Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

 • Comisia de internaționalizare;

  1)Conf. univ. dr. Laura Elena CÎŢU – Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte – Președinte

  2)Prof.dr.ing. Horia NECULA – Facultatea de Energetică

  3)Conf.dr.ing. Cristina Gabriela SĂRĂCIN – Facultatea de Inginerie Electrică

  4)Prof.dr.ing. Anca Daniela IONIȚĂ – Facultatea de Automatică și Calculatoare

  5)Conf.dr.ing. Cristina Mihaela NISTOR – Facultatea de Inginerie în Limbi Străine

  6)Prof.dr.ing. Catalin ZAHARIA – Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii

  7)Conf. dr. Iancu Ion RĂCHITĂ – Facultatea de Inginerie Medicală

  8)Conf.univ. dr. Doina POPESCU LJUNGHOLM – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept

  9)Conf. univ. dr. Laura Elena CÎŢU – Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte

  10)Conf. univ. dr. Silvia BONCESCU – Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte

  11)Lect. univ. dr. Alina Gabriela MARINESCU – Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte

  12)Conf. univ. dr. Manuela Mihaela CIUCUREL – Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie

  13)Student Alexandra Gabriela VIȘAN – Facultatea de Transporturi

  14)Student Bianca POPESCU – Facultatea de Inginerie în Limbi Străine

  15)Student Andreea Elena ROȘCA – Facultatea de Inginerie Electrică

 • Comisia pentru studenți;

  1)Prof.dr.ing. Cristian PÎRVU – Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii – Președinte

  2)Conf.dr.ing. Marius Florin TOMA – Facultatea de Transporturi

  3)Conf.univ.dr. Gheorghiță STROE – Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte

  4)Ş.l.dr. Daniel Corneliu DIACONESCU – Facultatea Științe, Educație Fizică și Informatică

  5)Student Andreea Mihaela CIUBLEA – Facultatea de Inginerie Electrică

  6)Student Daria Mihaela FLOREA – Facultatea de Automatică și Calculatoare

  7)Student Andrei Cosmin SCHMIDT – Facultatea de Automatică și Calculatoare

  8)Student Oana OPROIU – Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

  9)Student Alina Maria EPURE – Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică

  10)Student Vlad Florin VÎLCEA – Facultatea de Transporturi

  11)Student Ioana BOERU – Facultatea de Anteprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor

  12)Student Maria Nicoleta NEACȘU – Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie

 • Comisia pentru relația cu mediul socio – economic.

  1)Prof.dr.ing. Răzvan RUGHINIȘFacultatea de Automatică și Calculatoare – Președinte2)Prof.dr.ing. Mihnea Alexandru MOISESCU – Facultatea de Automatică și Calculatoare3)Ș.l.dr.ing. Rodica CONSTANTINESCU – Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

  4)Conf.dr.ing Horațiu Lucian POP – Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică

  5)Prof.dr.ing. Diana-Maria BUCUR – Facultatea de Energetică

  6)Prof.dr.ing. Ion TRIŞTIU – Facultatea de Energetică

  7)Conf.dr.ing. Cristina CÎRTOAJE – Facultatea de Științe Aplicate

  8)Prof.dr.ing. Iulian ANTONIAC – Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

  9)Conf.dr.ing. Dumitru CHIRLEȘAN – Facultatea Științe, Educație Fizică și Informatică

  10)Prof.univ.dr.ing. Viorel NICOLAE – Facultatea de Mecanică și Tehnologie

  11)Student Andrei Iulian DIACONU –  Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică

  12)Student Daniela Andreea EPURE – Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice

  13)Student Alexia Ștefania DEMETRIADE – Facultatea de Științe Economice și Drept