COMISII  SENAT UPB

 • Comisia pentru studii de licență și masterat;

  1.Președinte comisie – Prof.dr.ing. Tiberiu DOBRESCU Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică

  2.Prof.dr.ing.Valentin NĂVRĂPESCU – Facultatea de Inginerie Electrică

  3.Prof.dr.ing. Sanda Carmen GEORGESCU – Facultatea de Energetică

  4.Prof.dr.ing. Ciprian LUPU – Facultatea de Automatică și Calculatoare

  5.Prof.dr.ing. Cristian NEGRESCU – Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

  6.Prof.dr.ing. Rodica-Alina SPÂNU – Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică

  7.Prof.dr.ing. SorinȘtefan BIRIȘ – Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice

  8.Prof.dr.ing. Cristian Ovidiu OPREA – Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii

  9.Conf.dr.ing. Cristina NISTOR– Facultatea de Inginerie în Limbi Străine

  10.Prof.dr.ing. Emil PETRESCU – Facultatea de Științe Aplicate

  11.Prof.dr.ing. Daniela Cristina MOMETE – Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria Și Managementul Afacerilor

  12.Student Olteanu Briana OLTEANU – Facultatea de Energetică

  13.Student Vlad-Nicolae JERCĂLĂU – Facultatea de Energetică

  14.Student Mihai-Adrian BUZATU – Facultatea de Transporturi

  15.Student Alexandru-Paul BOTA – Facultatea de Transporturi

 • Comisia pentru studii doctorale;

  1.Președinte comisie – Prof.dr.ing. Laurențiu Marius DUMITRAN – Facultatea de Inginerie Electri

  2.Prof.dr.ing. Virgilius DUMBRAVĂ  – Facultatea de Energetică

  3.Prof.dr.ing. Cristian OARĂ – Facultatea de Automatică și Calculatoare

  4.Prof.dr.ing. Bogdan Emanuel IONESCU Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

  5.Prof.dr.ing. Nicolae IONESCU – Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică

  6.Conf.dr.in Ciprian RIZESCUFacultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică

  7.Prof.dr.ing. Iulian ANTONIAC – Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

  8.Prof.dr.ing. Ionel SIMION – Facultatea de Inginerie Aerospațială

  9.Prof.dr.ing. Vasile LAVRIC Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii

  10.Prof.dr.ing. Horia IOVU – Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii

  11.Student Ion-Răzvan DRUMEȘI –  Facultatea de Automatică și Calculatoare

 • Comisia pentru implementarea de noi forme de învățământ;

  1.Președinte comisie – Conf.dr.ing. Marius MINEA – Facultatea de Transporturi

  2.Prof.dr.ing. Mihnea UDREA – Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

  3.Prof.dr.ing. Cristian DOICIN  – Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică

  4.Conf.dr.ing. Nicoleta SPOREAFacultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică

  5.Prof.dr.ing. Mircea Ionuț PETRESCU Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

  6.Prof.dr. Mihaela NETOLIŢCHI – Facultatea de Inginerie Medicală

  7.Student Andrei IONESCU – Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii

  8.Student Maria-Emilia OANCEA – Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică

  9.Student Cătălina-Andreea MAFTEI – Facultatea de Inginerie în Limbi Străine

 • Comisia pentru asigurarea calității, evaluare periodică și autorizare/acreditare;

  1.Președinte comisie – Prof.dr.ing. Mariana MOCANU Facultatea de Automatică și Calculatoare

  2.Ș.l.dr.ing. Șerban Georgică OBREJA – Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

  3.Prof.dr.ing. Costel COTEȚ – Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică

  4.Prof.dr.ing. Traian MAZILU – Facultatea de Transporturi

  5.Prof.dr.ing. Teodor Lucian GRIGORIE – Facultatea de Inginerie Aerospațială

  6.Prof.dr.ing. Cristina ORBECI – Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii

  7.Prof.dr. Mihai Postolache – Facultatea de Științe Aplicate

  8.Prof.dr.ing. Sorin Ion JINGA – Facultatea de Inginerie Medicală

  9.Prof.dr. Teodora CHICIOREANU – Departamentul de Formare Pentru Carieră Didactică și Științe Socio-Umane

  10.Student Andreea-Nicoleta DUȚULESCU – Facultatea de Automatică și Calculatoare

  11.Student Ștefan-Ioan VOINILĂ – Facultatea de Energetică

 • Comisia pentru informatizarea universității;

  1.Președinte comisie – Prof.dr.ing. Nicolae ȚĂPUȘ Facultatea de Automatică și Calculatoare

  2.Prof.dr.ing. Lăcrămioara Diana ROBESCU – Facultatea de Energetică

  3.Prof.dr.ing. Adina Magda FLOREA – Facultatea de Automatică și Calculatoare

  4.Prof.univ. Radu DOGARU – Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

  5.Prof.dr.ing. Andrei CRĂIFĂLEANU – Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice

  6.Lector dr. Romeo Bercia – Facultatea de Științe Aplicate

  7.Student Robert-Andrei DURLAN – Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică

  8.Student Andrei-Bogdan DRAGU – Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

  9.Student Cosmin-Daniel ICHIM – Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

 • Comisia pentru cercetare științifică, inovare și transfer tehnologic;

  1.Președinte comisie – Prof.dr.ing. Sorin CĂNĂNĂU Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică

  2.Conf. dr.ing. Constantin IONESCU – Facultatea de Energetică

  3.Prof.dr.ing. Ştefan TRĂUȘAN-MATU – Facultatea de Automatică și Calculatoare

  4.Conf.dr.ing. Marian VLĂDESCU – Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

  5.Prof.dr.ing. Octavian FRATU – Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

  6.Prof.dr.ing. Cătălin AMZA – Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică

  7.Prof.dr.ing. Tom SAVU – Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică

  8.Conf.dr.ing. Daniel IOZSA – Facultatea de Transporturi

  9.Prof.dr.ing. Ioan Ștefan VOICU – Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii

  10.Student Andreea BĂRBULESCU – Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii

  11.Student Victor-Gabriel HÎNCU – Facultatea de Inginerie în Limbi Străine

 • Comisia pentru analiză buget - finanțe - investiții;

  1.Președinte comisie – Prof.dr. Gheorghe MILITARU Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor

  2.Prof. Dr. Ing. George SERIȚAN – Facultatea de Inginerie Electrică

  3.Prof.dr.ing. Anca Daniela IONIȚĂ – Facultatea de Automatică și Calculatoare

  4.Prof.dr.ing. Claudius DAN – Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

  5.Prof.dr.ing. Mihaela Popa – Facultatea de Transporturi

  6.Prof.dr.ing. Sterian DĂNĂILĂ – Facultatea de Inginerie Aerospațială

  7.Student Călin Victor IORGA – Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

  8.Student Vasile-Alexandru APOSTOL – Facultatea de Automatică și Calculatoare

 • Comisia de resurse umane și dezvoltarea carierei;

  1.Președinte comise Prof.dr. Nicoleta LIȚOIU Departamentul de Formare pentru Carieră Didactică și Științe Socio-Umane

  2.Conf.dr.ing. Marin Dragoș NICULAEFacultatea de Inginerie Electrică

  3.Prof.dr.ing. Alexandru DOBROVICESCU – Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică

  4.Prof.dr.ing. Eugen ROȘCA – Facultatea de Transporturi

  5.Prof.dr.ing. Vasile Dănuț COJOCARU – Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

  6.Conf.dr.ing. Daniela ISTRATI – Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii

  7.Conf.dr. Simona NICOLAE – Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor

  8.Student Vasilica-Cerasela-Doinița CEAPĂ – Facultatea de Științe Aplicate

  9.Student Eduard MANEA – Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

  10.Student Sonia-Maria MAER – Facultatea de Inginerie Aerospațială

 • Comisia pentru dezvoltare instituțională;

  1.Președinte comisie Prof.dr.ing. George DARIEFacultatea de Energetică

  2.Conf.dr.ing. Mihai MARICARU – Facultatea de Inginerie Electrică

  3.Prof.dr.ing. Emil SLUȘANSCHI – Facultatea de Automatică și Calculatoare

  4.Prof.dr.ing. Gheorghe BREZEANU – Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

  5.Prof.dr.ing. Gigel PARASCHIV – Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice

  6.Conf. dr.ing. Daniel CRUNȚEANU – Facultatea de Inginerie Aerospatiala

  7.Prof.dr.ing. Ecaterina ANDRONESCU – Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii

  8.Student Daniela-Andreea EPURE – Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice

  9.Student Alina-Maria EPURE – Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică

 • Comisia de internaționalizare;

  1.Președinte comisie Prof.dr.ing. Catinca SECUIANU – Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii

  2.Prof.dr.ing. Horia Necula – Facultatea de Energetică

  3.Prof.dr.ing. Ioana FĂGĂRĂȘAN – Facultatea de Automatică și Calculatoare

  4.Conf.dr.ing. Dumitru Iulian NĂSTAC – Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

  5.Conf.dr.ing. Florea Dorel ANANIA – Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică

  6.Conf.dr. Andrei VASILĂȚEANU– Facultatea de Inginerie în Limbi Străine

  7.Conf.dr.ing. Ionel Bujorel PĂVĂLOIU – Facultatea de Inginerie în Limbi Străine

  8.Student Teodora-Georgiana CIULEI – Facultatea de Inginerie Medicală

  9.Student Eduard-Mihai ZULUF – Facultatea de Inginerie Electrică

 • Comisia pentru studenți;

  1.Președinte comisie Prof.dr. Mircea Olteanu – Facultatea de Științe Aplicate

  2.Prof.dr.ing. Dan Sorin GRIGORESCU – Facultatea de Inginerie Electrică

  3.Conf.dr.ing. Mihnea MOISESCU – Facultatea de Automatică și Calculatoare

  4.Șl.dr.ing. Bogdan Cristian FLOREA – Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

  5.Șl.dr.ing. Liviu Marian UNGUREANU – Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică

  6.Prof.dr.ing. Victoraș GEANTĂ – Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

  7.Ș.l.dr.ing. Marius Florin TOMA – Facultatea de Transporturi

  8.Prof.dr.ing. Cristian PÎRVU – Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii

  9.Student Cosmin NICA – Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică

  10.Student George BOROGHINĂ – Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică

  11.Student Andreea-Elena ROȘCA –  Facultatea de Inginerie Electrică

  12.Student Eduard-Ioan GRIGORE – Facultatea de Transporturi

  13.Student Flavius-Mihail PĂSĂRIN – Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică

  14.Student Gabriela-Camelia MIRCIA – Facultatea de Automatică și Calculatoare

 • Comisia pentru relația cu mediul socio – economic.

  1.Președinte comisie Prof.dr.ing. Răzvan RUGHINIȘ Facultatea de Automatică și Calculatoare

  2.Prof.dr.ing. Ion TRIŞTIU – Facultatea de Energetică

  3.Prof.dr.ing. Radu ȘTEFAN – Facultatea de Automatică și Calculatoare

  4.Ș.l.dr.ing. Rodica CONSTANTINESCU – Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

  5.Prof.dr.ing. Anton HADĂR – Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică

  6.Conf.dr.ing. Claudia BORDA – Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică

  7.Conf.dr.ing. Cristina CÎRTOAJE – Facultatea de Științe Aplicate

  8.Student Romina-Cătălina PASCARU Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor

  9.Student Ionuț-Cosmin DINUȚ – Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației