Decan FECC – conf.dr.ing Laurentiu – Mihai IONESCU

Prodecan FECC – S.L. dr. ing. Cosmin STIRBU

Adresă
Pitesti, str. Targu din Vale, nr. 1, corp T, etaj 4

Telefon 0040-348-453.200

Email
secretariat_fecc@yahoo.com

Website
www.upit.ro

Specializări Licență

Calculatoare,

Electronică Aplicată,

Rețele și software de telecomunicații,

Electromecanică.

Programele de studii universitare de masterat

Sisteme Electronice pentru Conducerea Proceselor Industriale SECPI

Inginerie Electronica si Sisteme Inteligente IESI

Sisteme de Conversie a Energiei SCE

Info

Lumea este într-o continuă schimbare, noi provocări care apar anunțate sau neanunțate determină adaptabilitatea sau chiar dispariția unor meserii considerate cândva de mare interes, stabile și bine remunerate. Adaptabilitatea la o nouă meserie și găsirea unui loc de muncă presupune de multe ori perioade inactive destul de mari, costuri pentru reconversii și instabilitate financiară pe perioada respectivă.

Pentru cei ce doresc o meserie de viitor, curată, sigură, care se poate practica și de acasă prin noul sistem de telemuncă, bine remunerată, cerută de tot mai mulți angajatori de top de stat sau privați, o meserie care pătrunde din ce în ce mai mult în tot ce ne înconjoară, Facultatea de  Electronică, Comunicații și Calculatoare din cadrul Centrului Universitar Pitești oferă posibilitatea de a alege unul din cele patru programe de studii de licență ce pot fi continuate cu trei programe de master și care pot fi finalizate cu un domeniu de doctorat.

Ca angajatori de top, chiar din timpul facultății prin stagii de practică plătite, putem menționa Dacia, Renault Technologie Roumanie, Draexelmaier, Continental Sibiu, Textron, Miele, Oracle România, Microsoft Romania, Bitdefender, RCS&RDS STS și mulți alții.

Oportunități în calitate de viitori studenți la cele patru programe de studiu:
Calculatoare- Obiectivul general al programului este de a forma ingineri cu competență în domenii ocupaționale bazate pe știința calculatoarelor și a rețelelor de calculatoare și pe dezvoltarea de programe de aplicație (IT) pentru mediul socio-economic contemporan, dar și dezvoltarea pentru programe pentru sisteme electronice dedicate cum ar fi robotică, inteligență artificială și sisteme embedded pentru industria auto sau industria echipamentelor electrocasnice sau industriale. Desigur ați observat utilizându-se din ce în ce mai mult cuvinte ca mașina hibrid, sau plug-in hibrid (PHEV), electrică sau autonomă, sau ați auzit de televizoare, frigidere, mașini de spălat inteligente sau de „smart home” toate aceste cuvinte au în spate multă soft, soft pe care treptat  veți ajunge să îl stăpâniți prin cursurile, laboratoarele, proiectele și stagiile de practică pe care le veți parcurge la programul de studii de licență Calculatoare.

La acest program se studiază discipline fundamentale, de domeniu, de specialitate și complementare utile în formarea studenților ca specialiști în Calculatoare. În urma parcurgerii acestui program veți dobândi competențe pentru:

– înțelegerea profundă de către studenți a principiilor științifice din ingineria calculatoarelor și a programării software, prin dobândirea de cunoștințe fundamentale și de specialitate;
– racordarea la necesitățile reale ale societății pe baza cunoștințelor fundamentale și de specialitate dobândite, în concordanță cu standardele specifice pentru disciplinele din curricula domeniului Calculatoare și Tehnologia Informației (ICT) – centrate pe cerințele agenților economici.
– implementarea deprinderilor (abilităților) de proiectare software prin utilizarea diverselor tipuri de programe specifice (C++, C#, Python, Java etc.) și de construcție a sistemelor cu microprocesor și structurilor programabile, de exploatare a sistemelor de calcul și a rețelelor de calculatoare, de dezvoltarea de programe de aplicație pentru industrie și sectoare diverse, precum și pentru prestarea de servicii ICT.

Electronică Aplicată– Obiectivul general al programului este de a forma ingineri capabili să coordoneze și analizeze soluții tehnice, să proiecteze, și să implementeze sisteme electronice complexe cu aplicabilitate în mediul socio-economic contemporan, dar și în domeniul echipamentelor, auto, electrocasnice, spațiale sau industriale. Dezvoltarea roboticii, inteligenței  artificiale și sistemelor embedded pentru industria, sau industria echipamentelor electrocasnice sau industriale determină și dezvoltarea sistemelor sau microsistemelor hardware care sunt capabile ca pe baza softului și a funcțiilor implementate să determine funcționarea elementelor de execuție și de preluare a datelor conform cerințelor dorite. Desigur ați constat îmbunătățirea calității vieții prin apariția telefoanelor/ tabletelor inteligente, televizoarelor, frigiderelor, mașinilor de spălat inteligente sau de „smart home” sau de noile autoturisme de tip hibrid, sau plug-in hibrid (PHEV), electrice sau autonome, toate aceste noutăți conțin din ce în ce mai multe circuite electronice, care sunt într-o continuă dezvoltare prin necesitățile de minimizare a dimensiunilor, creșterea performanțelor, a vitezelor de lucru și a fiabilității  care treptat  trebuie să înlocuiască pe cele vechi deoarece preturile atractive și noile facilități determină acest lucru nemailăsând loc pentru depanări. Parcurgând programul de studii de licență Electronică Aplicată veți ajunge, prin cursurile, laboratoarele, proiectele și stagiile de practică pe care le veți avea la dispoziție la, să puteți proiecta, asambla, coordona etape de proiectare sau fluxuri de producție ale echipamentelor electronice din ce în ce mai diverse și complexe.

În facultate se studiază discipline: fundamentale, de domeniu, de specialitate și complementare utile în formarea studenților ca ingineri electroniști de cercetare, proiectare, producție și întreținere.

În urma parcurgerii acestui program veți dobândi competențe pentru:

– înțelegerea profundă de către studenți a principiilor științifice din ingineria electronică și tehnologia informației;
– racordarea la necesitățile reale ale societății pe baza cunoștințelor fundamentale și de specialitate dobândite, în concordanță cu standardele specifice pentru disciplinele din curricula domeniului din curricula specializării de Electronică Aplicată, domeniul Ingineriei Electronice și Telecomunicații, centrate pe cerințele agenților economici;

– implementarea deprinderilor de proiectare optimă, exploatare eficientă și integrare logistică de sisteme electronice și microprogramabile complexe, solicitate de un număr tot mai mare de unități economice, de producție, de instituții academice și de cercetare, de unități cu misiuni speciale și de instituții administrative din domeniul serviciilor ICT – distribuite la nivel național și zonal.

Rețele și Software de Telecomunicații– Obiectivul general al programului de studii Rețele și Software de Telecomunicații este de a forma ingineri capabili să analizeze soluții tehnice, să proiecteze, să implementeze și să exploateze rețele comunicații și de telecomunicații generale sau dedicate unor anumitor tipuri de aplicații sau operatori locali regionali sau naționali. Cine nu a auzit de telefonie mobilă, internet fix și wireless sau de servicii de date radio, prin cablu sau fibră optică de router, switch sau server toate aceste lucruri fac parte din viața noastră cotidiană ne dorim să le cunoaștem să le configuram și să le proiectăm. Parcurgând programul de studii de licență Rețele și Software de Telecomunicații veți ajunge, prin cursurile, laboratoarele, proiectele și stagiile de practică pe care le veți avea la dispoziție la, să puteți cunoaște, configura sau proiecta rețele de calculatoare, sisteme de comunicații fixe sau mobile, module pentru comunicații wireless, gsm, gps sau bluetooth. Fiind student la programul Rețele și Software de Telecomunicații, veți constata că primii doi ani de studiu sunt in comun cu cei de la programul de Electronică Aplicată și este normal să fie așa deoarece ambele programe fiind în același domeniu de știință „Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii informaționale” ne dorim să deprindeți, chiar fără a avea  experiență în domeniu,  toate cunoștințele necesare astfel încât din anul trei de studiu fiecare din cele două programe să își urmeze disciplinele de specialitate specifice.

În urma parcurgerii acestui program se dobândesc competențe pentru:

– pentru înțelegerea profundă a principiilor științifice din ingineria electronică, tehnologia informației și a comunicării.
– formarea și dezvoltarea de cunoștințe, competențe și deprinderi pentru proiectarea, exploatarea și integrarea sistemelor de comunicație bazate pe rețele hardware și aplicații software pentru gestiunea serviciilor în rețelele de telecomunicație.

Electromecanică– Obiectivul general al programului este de a forma ingineri capabili să analizeze soluții tehnice, să proiecteze echipamente specifice, să coordoneze implementarea unor sisteme sau structuri electromecanice, electropneumatice, sisteme de comandă de putere medie și mare, sisteme de control local sau la distanță al echipamentelor industriale cu aplicabilitate atât în mediul socio-economic și industrial, dar și domeniul produselor electrocasnice și auto. Electromecanica este o specializare din domeniul Ingineriei Electrice în care se întrepătrund interdisciplinar electrotehnica, energetica, mecanica, automatica în scopul analizei aplicațiilor tehnice complexe bazate, în principal, pe fenomene electromagnetice. Acest domeniul este căutat din ce in ce mai mult odată cu apariția și dezvoltarea generării energiei verde prin centrale eoliene și hidrotehnice, prin apariția autovehiculelor de tip hibrid, sau plug-in hibrid (PHEV), electrice sau autonome, prin dezvoltarea roboților industriali și al echipamentelor electropneumatice controlate de automate programabile.

La acest program de studiu se studiază discipline fundamentale, de domeniu, de specialitate și complementare, utile în formarea studenților ca ingineri electromecanici.

În urma parcurgerii acestui program veți dobândi competențe pentru:

– Cunoașterea fenomenelor electromagnetice și a principiilor de conversie a energiei, elaborarea și utilizarea documentației tehnice din domeniu, rezolvarea de probleme din domeniul tehnologic cu componente de management și de economie.
– Proiectarea asistată de calculator, modelarea și simularea sistemelor electromecanice, a instalațiilor electrice, cunoașterea și utilizarea componentelor hardware și software specifice sistemelor electrice, electromecanice, a echipamentelor electronice de putere, a sistemelor de acționare electrică, a sistemelor electrice auto, utilizarea sistemelor de achiziție de date, de măsurare și de comandă.

Totodată, facultatea pune la dispoziție și programe de master pentru studenții absolvenți la un ciclu de licență:

  • Inginerie Electronică și Sisteme Inteligente – în care se aprofundează studiul în cele mai moderne tehnologii inteligente utilizate,
  • Sisteme Electronice pentru Conducerea Proceselor Industriale – în care studenții au acces la descoperiri de top în tehnologiile utilizate în industrie și nu numai,
  • Sisteme de Conversie a Energiei – în care studenții își pot îmbunătăți competențele în aplicarea tehnologiilor pentru dezvoltarea de sisteme sustenabile.