Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor

Decan: Prof. dr. ing. Cristina ORBECI
Prodecan: Prof.dr.ing Stefania Paula STOLERIU
Prodecan: Ş.l.dr.ing. Maria Cristina TODASCA
Prodecan: Prof.dr.ing Cristian Pîrvu
Prodecan: Conf.dr.ing Paul Stănescu
Chimie Organică „Costin D. NENITESCU”
Director departament
Conf. dr. ing. Daniela ISTRATI
telefon: +4021 – 402 39 48

Chimie Anorganica, Chimie Fizica si Electrochimie
Director departament
Prof.dr. ing. Ovidiu Oprea
telefon: +4021 – 402 39 88

Inginerie Chimică si Biochimica
Director departament
Prof.dr.ing. Costin Sorin Bildea
telefon: +4021 – 402 38 83

Chimie Analitica si Ingineria Mediului
Director departament
Prof.dr.ing. Simina Daniela Stefan
telefon: +4021 – 402 38 24

Bioresurse si Stiinta Polimerilor
Director departament
Conf.dr.ing. Catalin ZAHARIA
telefon: +4021 – 402 27 15

Chimie Generală
Director departament
Prof.dr.ing. Daniela IONITA
telefon: +4021 – 402 39 30

Stiinta si Ingineria Materialelor Oxidice si Nanomateriale
Director departament
Conf. dr. ing. Anton FICAI
telefon: +4021 – 402 90 85

Adresă
Str. Polizu 1-7 cod postal 011061 sau Calea Grivitei 132 cod postal 010737, sector 1, Bucuresti, corp L 015

Telefon / Fax
Tel: +4021-402 39 27
Tel:+4021-402 39 34

Email
cristina.orbeci@upb.ro

Website
www.chimie.upb.ro

Specializări Licență
Ingineria și protecția mediului în industria chimică și petrochimică
Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie
Știința și ingineria materialelor oxidice și nanomateriale
Știința și ingineria polimerilor
Ingineria și informatica proceselor chimice și biochimice
Chimie alimentară și tehnologii biochimice
Controlul și expertiza produselor alimentare
Biotehnologii industriale

Specializări Master
Controlul analitic al calitatii mediului si tehnici de depoluare
Ingineria mediului
Chimie alimentară
Expertizarea produselor chimice, alimentelor şi materialelor
Ingineria proceselor chimice
Materiale compozite avansate cu destinaţii speciale
Micro -şi nanomateriale
Produse farmaceutice şi cosmetice
Protecţia consumatorului. Controlul calităţii produselor
Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice avansate şi nanomateriale
Ştiinţa şi ingineria polimerilor
Știinţe chimice în educaţie continuă
Aplicatii ale chimiei in expertize juridice
Științele vieții și ecologie
Biomedical informatics / Informatică biomedicală
Mai multe informatii      
Info

Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor îți are rădăcinile încă din anul 1867, în fosta Școală de Poduri, Șosele și Mine, când s-au introdus cursuri de chimie, predate de către profesorul Emanuel Bacaloglu. De altfel, facultatea este amplasată în ansamblul de clădiri situat în strada Polizu, a cărui construcție a început în 1886 (Corpul A); aici, academicianul Alfons Saligny a condus laboratoarele de Chimie între 1886 și 1903, fiind urmat de Grigore Pfeiffer. In perioada dintre cele două războaie mondiale au fost angajați tinerii Emilian Bratu, Costin Nenițescu, Șerban Solacolu, care ulterior au devenit profesori renumiți, academicieni, fondatori de școală.

In anul 1938 apare „Legea pentru exercitarea profesiei de inginer și înființarea Colegiului Inginerilor” ; în acest context, în cadrul Școlii Politehnice ia naștere Facultatea de Chimie Industrială; primul său decan a fost profesorul Negoiță Dănăilă. Este de remarcat că această denumire a fost păstrată până astazi.

In mod firesc, facultatea s-a dezvoltat, apărând noi specializari, laboratoare și centre de cercetare ce corespund dezvoltării științifice și tehnologice. Actualmente, facultatea formează ingineri (patru ani) în specializări foarte diverse din industria chimică. Cursurilor de ingineri li se adaugă cursuri de masterat, școli academice postuniversitare, doctorat etc.

La fiecare doi ani facultatea coordonează „Conferința Națională de Chimie și Inginerie Chimică” și este o prezență activă în publicațiile științifice naționale sau străine.