Director: Prof.dr.ing. Teodora CHICIOREANU

FCDS-SU:Prof.dr. Teodora Daniela Chicioreanu

chicioreanu@gmail.com

Adresa: Splaiul Independenţei nr. 313, sector 6, Bucureşti
Cod Poştal: RO-060042
Secretariat: BN 313
Colectivul de Stiinte Socio-Umane: BN 314
Colectivul de Formare pentru Cariera Didactica: BN 315
Centrul de Resurse si Studii in Domeniul Didacticii: BN 316
Cabinet de Didactica: BN 317
Telefon: 021 402 9241
Email: dfcdssu[at]upb.ro
Site: http://www.dfcdssu.upb.ro/

——

Specializări Master

Comunicare managerială
Consilierea şi managementul carierei în domeniul profesional şi tehnic
Managementul organizaţiilor educaţionale
Studii culturale europene
Mai multe informatii

Info

Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică și Științe Socio-Umane este o structură organizatorică și funcțională distinctă în cadrul Universității Politehnica din București, abilitată să asigure formarea profesională și perfecționarea continuă pentru cariera didactică la toate specializările integrate universității. Concepția și metodologia specifică pregătirii pentru profesia de cadru didactic la disciplinele tehnologice dăinuie în Universitatea Politehnica din București din anul universitar 1950-1951, prin inființarea Seminarului Pedagogic. Ctitorul și conducătorul acestuia a fost profesorul universitar doctor docent, membru corespondent al Academiei Române, Stanciu Stoian. De atunci și până în prezent funcționează fără întrerupere, cu modificări pe parcurs sub raport normativ, de structură, de conținut și funcționale, în scopul atingerii unor standarde ridicate de performanță și eficiență. Spiritul academic concretizat în activitatea didactică de valoare, cercetarea știintifică, acumularea de idei și experiențe novatoare pentru pregatirea integrală a profesorilor ingineri n-au încetat nicicând în Universitatea Politehnica din București.

DPPD este o structură universitară autonomă, subordonată Senatului Universitar, înființată prin O.M. 3969/30.05.1997, abilitată:

  • să coordoneze activitățile privind concepția, conținutul și metodologia specifică pregătirii pentru profesia de cadru didactic, prevăzute în planurile de învățământ ale facultăților, în programele analitice și în activitățile didactice de curs, seminar și practică pedagogică
  • să implementeze soluțiile de modernizare a învățământului și de sprijinire a reformei acestuia, ca efect al ameliorării profesionalizării pedagogice a viitoarelor cadre didactice, precum și ca transfer direct de informații și experiență între cadrele didactice unversitare din structura Departamentului și profesorii din școlile de aplicații, unde studenții efectuează practica pedagogică
  • să organizeze activități de perfecționare a pregătirii de specialitate, psihopedagogice și metodice a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar
  • să acorde servicii de consultanţă psihopedagogică pentru studenţii şi cadrele didactice care se confruntă cu dificultăţi în procesul educaţional, pentru comunicare eficientă şi integrare şcolară, socială şi profesională optimă
  • să promoveze cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicativă în domeniu, prin publicaţii, contracte de cercetare, consultanţă, sesiuni ştiinţifice, editarea de culegeri, îndrumare didactice etc..