Director: Prof Univ. Sorin Eugen ZAHARIA

Adresă
Splaiul Independentei 313, cod postal 060042, sector 6, Bucuresti, Cladirea Campus, Etaj 7, Secretariat Sala 709

Telefon
Tel. Secretariat: 021.402.9096

Email:
unesco.office@upb.ro

Website:
în construcție

Programele de studii universitare de masterat

Smart, Green and Integrated Transport and Logistic-în curs de acreditare

Info

Departamentul UNESCO din cadrul Universității Politehnica din București s-a dezvoltat în urma unui acord semnat în anul 2017, între UNESCO şi universitate, sub titulatura “Engineering for Society”.

În prezent activitatea departamentului este coordonată de către domnul prof. univ. Dr. Sorin Eugen ZAHARIA, în calitate de Director de Departament.

Obiectivele și principalele acțiuni ale Catedrei UNESCO sunt stabilite conform priorităților UNESCO, după cum urmează:

Linia principală de acțiune 1: “Sprijinirea statelor membre în dezvoltarea sistemelor de educație pentru a promova învățământul de-a lungul vieții de înaltă calitate și incluziv pentru toți”.

Linia principală de acțiune 2: “Împuternicirea elevilor de a fi cetățeni creativi și responsabili la nivel mondial”

Linia principală de acțiune 3: “Avansarea educației pentru toți (EFA) și formarea viitoarei agende educaționale internaționale”.

Unul dintre obiectivele principale ale Catedrei UNESCO este de a contribui prin programele de cercetare la energia ecologică, la transportul inteligent și la impactul redus al transportului aerian asupra mediului în vederea soluționării provocărilor legate de schimbările climatice.

Prin programele de studiu privind inovarea, energia inteligentă și ecologică, Catedra UNESCO va acționa pentru asigurarea rezultatelor învățării: abilități, cunoștințe și atitudini necesare pentru a face față acestei provocări.

Începând cu anul universitar 2018-2019, Catedra UNESCO va desfășura un program de masterat în limba engleza cu profesori de la universități și specialiști în domeniul aviației și IT atât din România cât și din alte țari.

 • „Green, Smart and Integrated Transport and Logistics” (Transporturi și logistică verzi, inteligente și integrate”- înscrierile se vor face din luna septembrie 2018
 • 1. Proiect Alliance of Knowledge in Transportul Aerian (KAAT)
 • 2. Proiectul Perspectivele cercetării aeronautice în Europa (PARE)

Parteneriatul este format din 16 organizații din 6 țări și acoperă toate categoriile de transport aerian: reglementare, întreținere, manipulare, aeroporturi, ATC, companii aeriene și 11 parteneri asociați din 5 țări.

Obiective:

 • Asigurarea unei forțe de muncă de înaltă calitate prin îmbunătățirea nivelului rezultatelor învățării, în special în ceea ce privește relevanța acestora pentru piața forței de muncă
 • Promovarea inovării, abordări noi, inovatoare și multidisciplinare în predarea și învățarea și facilitarea schimbului, fluxului și co-creării de cunoștințe.
 • Îmbunătățirea transparenței și a instrumentelor de recunoaștere a învățământului superior și a VET pentru asigurarea unei căi profesionale coerente și flexibile prin cooperare transnațională.
 • Îmbunătățirea dimensiunii internaționale a educației și formării prin cooperarea dintre instituțiile UE, instituțiile de învățământ superior, furnizorii de educație și formare profesională, angajatorii, organismele internaționale de reglementare ICAO și EASA și alte părți interesate.
 • Stabilirea unui dialog îmbunătățit și sistematic între educație și afaceri prin crearea unei rețele europene de formare și educație în domeniul aviației, cu participarea părților interesate în educație și industrie – ENATE.

Rezultate asteptate:

 • Analiza ocupațională în transportul aerian
 • Analiza calificărilor în transportul aerian
 • Conceperea și implementarea unui nou program de studiu inovator “IT aplicat în domeniul aviației”
 • Mobilitatea în învățământ pentru cadrele didactice
 • Îmbunătățirea programelor de studii universitare și a cursurilor de formare pentru adulți (curriculum revizuit pentru 7 programe de studiu existente, curriculum revizuit pentru 3 cursuri existente, implementat un program de învățare duală, un master internațional revizuit implementat, un training internațional revizuit implementat).
 • Elaborarea Metodologiei Cadrului de Calificare Sectorial (SQF) și recunoașterea învățării anterioare și a experienței de muncă în aviație
 • Crearea unei rețele europene de formare și educație în domeniul aviației (ENATE)

Pentru a evalua progresul către fiecare dintre cele 23 de obiective ACARE Flightpath 2050 și, în cazul în care sunt identificate lacune, sugerează mijloace de a le închide.

Obiective complementare:

 • Acordă o atenție deosebită aspectelor privind eficiența, economia și mediul înconjurător ale transportului aerian cu rază lungă de acțiune;
 • Identificarea tehnologiilor emergente, inclusiv a celor dezvoltate până acum în afara sectorului aeronautic, care pot contribui la progresul aviației;
 • Evaluarea statutului competitiv al aviației la nivel mondial, cu accent pe domeniile de cooperare reciproc avantajoasă între UE și alte regiuni;
 • Caută mijloace pentru a crește participarea femeilor în domeniul aeronauticii prin analizarea influențelor relevante pe tot parcursul vieții și al carierei;
 • Propune modalități de atragere a tinerilor talentați în sectorul aeronautic prin inițiative de difuzare și participare activă.

Rezultate:

 • Începerea proiectului: 1 octombrie 2017
 • Completarea raportului PARE pe primul an: 1 august 2018
 • Raportul revizuit PARE al celui de-al doilea an, incluzând Recomandări și interacțiuni cu celelalte 6 CSA: 1 august 2019
 • Raportul final al anului PARE, care include studiile “Ce se întâmplă?” Și metodologia de continuare a rapoartelor anticipate în viitor: 1 august 2020
 • Exemple de studii “Ce dacă”:
 • Ce se întâmplă dacă aeronavele chineze reușesc să obțină certificarea internațională?
 • Perspective pentru noul Boeing MMA (Middle of the Aircraft Market) și răspunsul Airbus
 • Toate produsele furnizate contribuie la cele 3 rapoarte anuale.