Misiune

POLITEHNICA București își asumă misiunea de a pregăti specialiști în diferite domenii tehnice, capabili de a utiliza cunoștințe științifice, tehnice și cultural-umaniste valoroase, de a contribui la progresul tehnologic, economic și social-cultural al societății românesti și al lumii contemporane. Universitatea asigură realizarea unui învățământ de performanță, dezvoltat și perfecționat printr-o complexă activitate de cercetare, continuând tradiția Școlii Politehnice bucureștene, conform exigențelor și cu mijloacele oferite de societatea modernă informațională. Ea își propune să creeze noul profil de universitate tehnică, ce promovează forme de pregătire adaptate cerințelor unei societăți în plină competiție, supusă procesului de integrare în Comunitatea Europeană și internațională.

Misiunea sa principală este formarea inginerului capabil să se adapteze cerințelor economiei de piață și noilor tehnologii, care să aibă cunoștințe economice și manageriale și care să promoveze principiile de dezvoltare durabilă și de protejare a mediului înconjurător. Pentru aceasta el trebuie să fie format după principiul modern al participării directe la alegerea traiectoriei sale formative, să fie inclus într-un proces de învățare care să-i asigure șanse reale la competiția de pe piața liberă a forței de muncă.

POLITEHNICA București are misiunea de a reuni sub un singur acoperiş educația, prin formarea profesională şi cercetarea ştiinţifică. Rolul acestei intersecții este de a spori cunoașterea şi inovarea, două concepte principale ale economiei şi societăţii bazate pe cunoaştere.

Într-un timp al globalizării, provocările devin din ce în ce mai complexe. Universitatea trebuie să dispună de un management puternic, autonomie universitară şi structuri de conducere relevante pentru a se integra. Instituţionalizarea câtorva acţiuni, cum ar fi: schimburile de studenţi, crearea conexiunilor în cercetarea ştiinţifică, cadrele didactice de renume pot ajuta la accelerarea procesului  şi la îmbunătăţirea educaţiei.

Cea mai importantă misiune a Universităţii constă în producerea de cunoaştere, prin cercetare ştiinţifică. Ea aplică pregătirea teoretică şi practică superioară în formarea profesională a studentului, cu scopul unei iniţieri în domeniul ales.

Banner_04 (1) upb

Strategie

Universitatea se concentrează pe atingerea obiectivelor care au rolul de a dezvolta coeziunea economică şi socială în conformitate cu obiectivele stabilite în Strategia 2020. Pentru îndeplinirea misiunii, ea proiectează procesele şi obiectivele care conduc la dezvoltarea societăţii. Stundenţii reprezintă nucleul preocupărilor universitare, astfel, obiectivele, planurile de acţiune, politicile, strategiile dezvoltate, precum şi principiile aplicate, servesc intereselor acestora.

În calitate de stat membru european, România trebuie să implementeze programele gândite în Ariile Europene ale Învăţământului Superior şi Cercetării şi să atingă obiectivele aflate pe agenda Uniunii.

“Educaţie şi formare” 2020 îşi doreşte pentru cetăţenii Uniunii Europene învăţarea pe tot parcursul vieţii, îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului educaţional, promovarea coeziunii sociale, a cetăţeniei active şi stimularea creativităţii, inovării şi a spiritului antreprenorial în educaţie.

Universitatea Politehnica din Bucureşti va propune spre aprobare Senatului universităţii o strategie nouă, care urmăreşte:

  1. Menţinerea şi dezvoltarea competenţelor în ştiinţe fundamentale şi inginereşti, indispensabile pentru durabilitatea dezvoltării  tehnologice;
  2. Formarea de soft skills, competenţe sociale şi relaţionale;
  3. Dezvoltarea personală a studenţilor;
  4. Încurajarea învăţării limbilor străine;
  5. Încurajarea participării studenţilor la programe de mobilitate;
  6. Asigurarea dialogului permanent cu studenţii;
  7. Încurajarea activităţilor extracurriculare;
  8. Dezvoltarea voluntariatului;
  9. Încurajarea absolvenţilor cu cele mai bune rezultate profesionale în devenirea de cadre didactice.

Două secole după înființarea universității și un secol după formarea României Mari, sub cupola statului pe care îl cunoaștem acum, firul continuu al obiectivelor noastre rămâne comun – să educăm pentru un viitor mai bun, să găsim soluții prin cercetare pentru un prezent mai performant și să influențăm pozitiv contextul societății noastre.