Misiune

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti (U.P.B.) isi asuma misiunea de a pregati specialisti in diferite domenii tehnice, capabili de a utiliza cunostinte stiintifice, tehnice si cultural-umaniste valoroase, de a contribui la progresul tehnologic, economic si social-cultural al societatii romanesti si al lumii contemporane. UPB asigura realizarea unui invatamant de performanta, dezvoltat si perfectionat printr-o complexa activitate de cercetare, continuand traditia Scolii Politehnice bucurestene, conform exigentelor si cu mijloacele oferite de societatea moderna informationala. Ea isi propune sa creeze noul profil de universitate tehnica, ce promoveaza forme de pregatire adaptate cerintelor unei societati in plina competitie, supusa procesului de integrare cu Comunitatea Europeana si Internationala.

Misiunea sa principala este formarea inginerului capabil sa se adapteze cerintelor economiei de piata si noilor tehnologii, care sa aiba cunostinte economice si manageriale si care sa promoveze principiile de dezvoltare durabila si de protejare a mediului inconjurator. Pentru aceasta el trebuie sa fie format dupa principiul modern al participarii directe la alegerea traiectoriei sale formative, sa fie inclus intr-un proces de invatare care sa-i asigure sanse reale la competitia de pe piata libera a fortei de munca.

Universitatea Politehnica din Bucureşti are misiunea de a reuni sub un singur acoperiş educaţia, prin formarea profesională şi cercetarea ştiinţifică. Rolul acestei intersecţii este de a spori cunoaşterea şi inovarea, două concepte principale ale economiei şi societăţii bazate pe cunoaştere.

Într-un timp al globalizării, provocările devin din ce în ce mai complexe. Universitatea trebuie să dispună de un management puternic, autonomie universitară şi structuri de conducere relevante pentru a se integra. Instituţionalizarea câtorva acţiuni, cum ar fi: schimburile de studenţi, crearea conexiunilor în cercetarea ştiinţifică, cadrele didactice de renume pot ajuta la accelerarea procesului  şi la îmbunătăţirea educaţiei.

Cea mai importantă misiune a Universităţii constă în producerea de cunoaştere, prin cercetare ştiinţifică. Ea aplică pregătirea teoretică şi practică superioară în formarea profesională a studentului, cu scopul unei iniţieri în domeniul ales.

Banner_04 (1) upb

Strategie

Universitatea se concentrează pe atingerea obiectivelor care au rolul de a dezvolta coeziunea economică şi socială în conformitate cu obiectivele stabilite în Strategia 2020. Pentru îndeplinirea misiunii, ea proiectează procesele şi obiectivele care conduc la dezvoltarea societăţii. Stundenţii reprezintă nucleul preocupărilor universitare, astfel, obiectivele, planurile de acţiune, politicile, strategiile dezvoltate, precum şi principiile aplicate, servesc intereselor acestora.

În calitate de stat membru european, România trebuie să implementeze programele gândite în Ariile Europene ale Învăţământului Superior şi Cercetării şi să atingă obiectivele aflate pe agenda Uniunii.

“Educaţie şi formare” 2020 îşi doreşte pentru cetăţenii Uniunii Europene învăţarea pe tot parcursul vieţii, îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului educaţional, promovarea coeziunii sociale, a cetăţeniei active şi stimularea creativităţii, inovării şi a spiritului antreprenorial în educaţie.

Universitatea Politehnica din Bucureşti va propune spre aprobare Senatului universităţii o strategie nouă, care urmăreşte:

  1. Menţinerea şi dezvoltarea competenţelor în ştiinţe fundamentale şi inginereşti, indispensabile pentru durabilitatea dezvoltării  tehnologice;

  2. Formarea de soft skills, competenţe sociale şi relaţionale;

  3. Dezvoltarea personală a studenţilor;

  4. Încurajarea învăţării limbilor străine;

  5. Încurajarea participării studenţilor la programe de mobilitate;

  6. Asigurarea dialogului permanent cu studenţii;

  7. Încurajarea activităţilor extracurriculare;

  8. Dezvoltarea voluntariatului;

  9. Încurajarea absolvenţilor cu cele mai bune rezultate profesionale în devenirea de cadre didactice.

Două secole după înființarea universității și un secol după formarea României Mari, sub cupola statului pe care îl cunoaștem acum, firul continuu al obiectivelor noastre rămâne comun – să educăm pentru un viitor mai bun, să găsim soluții prin cercetare pentru un prezent mai performant și să influențăm pozitiv contextul societății noastre.