PROGRAME DE STUDIU POSTUNIVERSITARE

Universitatea POLITEHNICA din București, organizează programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă și educație permanentă a căror funcționare se desfășoară conform legilor în vigoare şi al regulamentului de organizare și funcționare care poate fi modificat și completat prin Hotărâri ale Senatului, la propunerea Consiliului de Administrație.

Nr.crtDenumire programDescriere programContact
(locul desfasurarii, cadru didactic coordonator, tel, e-mail)
1Cursuri de pregatire in vederea autorizarii de catre ANRE a Managerilor energetici pentru industrieScopul cursului este acela de pregătire a cursanţilor în domeniul managementului energetic in vederea atestarii managerilor energetici care asigură managementul energetic al operatorilor economici cu activitate în sectoarele: industrie, transporturi, servicii, denumiţi manageri energetici pentru industrie (conform Regulamentului de atestare manageri, publicat in MO nr.25/13.01.2015 partea I bis .
Cursul are structura modulara prezentata detaliat pe PAGINA CURSURILOR
https://elearning.energ.pub.ro
Facultatea de Energetica, EG110, PAGINA CURSURILOR
Prof.dr.ing Roxana Patrascu
elearning.energetica@gmail.com
Tel. 021 402 9401
2Cursuri de pregatire in vederea autorizarii de catre ANRE a Managerilor energetici pentru localitatiiScopul cursului este acela de pregătire a cursanţilor în domeniul managementului energetic, in vederea atestarii managerilor energetici care asigură managementul energetic pentru localitati cu peste 20000 locuitori, denumiţi manageri energetici pentru localităţi (conform Regulamentului de atestare manageri, publicat in MO nr.25/13.01.2015 partea I bis.
Cursul are structura modulara prezentata detaliat pe PAGINA CURSURILOR
https://elearning.energ.pub.ro
Facultatea de Energetica, EG110, PAGINA CURSURILOR
Prof.dr.ing Roxana Patrascu
elearning.energetica@gmail.com
Tel. 021 402 9401
3Cursuri de pregatire in vederea autorizarii de catre ANRE a Auditorilor termoenergetici din industrie Scopul cursului este acela de pregătire a cursanţilor pentru autorizarea în vederea elaborării de audituri termoenergetice in industrie, denumiţi auditori termoenergetici (Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie, publicat in MO nr.25/13.01.2015 partea I bis, detaliat pe PAGINA CURSURILOR
https://elearning.energ.pub.ro
Facultatea de Energetica, EG110, PAGINA CURSURILOR
Prof.dr.ing Roxana Patrascu
elearning.energetica@gmail.com
Tel. 021 402 9402
4Cursuri de pregatire in vederea autorizarii Auditorilor electroenergetici din industrieScopul cursului este acela de pregătire a cursanţilor pentru autorizarea în vederea elaborării de audituri electroenergetice in industrie, denumiţi auditori electroenergetici (Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie, publicat in MO nr.25/13.01.2015 partea I bis, detaliat pe PAGINA CURSURILOR
https://elearning.energ.pub.ro
Facultatea de Energetica, EG110, PAGINA CURSURILOR
Prof.dr.ing Roxana Patrascu
elearning.energetica@gmail.com
Tel. 021 402 9403
5Auditul securităţii, sănătăţii în muncă şi evaluarea riscurilorPregătirea profesională a viitorilor Evaluatori ai riscurilor pentru SSM prin dobândirea următoarelor competenţe:
- Identificarea sistematică a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională;
- Evaluarea nivelului de risc al locurilor de muncă;
- Monitorizarea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de securitate şi sănătate în muncă.
- Realizarea de audituri avand ca referential legislatia in viguare in domeniul SSM,
-Insuşirea principiilor de bază, inclusiv a terminologiei privind managementul calităţii, mediului şi sănătăţii şi securităţii ocupaţionale
Universitatea Politehnica Bucuresti,
Facultatea IMST
Centrul de Perfectionare in Asigurarea Calitatii si Certificarea de Auditori (CPAC-CA), Corp CK 111
Director CPAC-CA Conf Dr.ing.Stefan-Petru FUNAR, email:funarcpac@yahoo.com
6Evaluarea riscurilor Pregătirea profesională a viitorilor Evaluatori ai riscurilor pentru SSM prin dobândirea următoarelor competenţe:
- Identificarea sistematică a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională;
- Evaluarea nivelului de risc al locurilor de muncă;
- Monitorizarea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de securitate şi sănătate în muncă.
Universitatea Politehnica Bucuresti,
Facultatea IMST
Centrul de Perfectionare in Asigurarea Calitatii si Certificarea de Auditori (CPAC-CA), Corp CK 111
Director CPAC-CA Conf Dr.ing.Stefan-Petru FUNAR, email:funarcpac@yahoo.com
7Auditori pentru sisteme integrate de management al calitatii, mediului, securitatii si sanatatii ocupatioanaleCursul se adresează persoanelor care doresc să obţină calificarea de auditor intern sau personalului care efectuează sau urmează să efectueze verificări ale funcţionării sistemului de management integrat al calităţii, mediului şi sănătăţii şi securităţii ocupaţionale dar şi sefilor de compartimente şi coordonatorilor de activităţi.
Insuşirea principiilor de bază, inclusiv a terminologiei privind managementul calităţii, mediului şi sănătăţii şi securităţii ocupaţionale
Insuşirea principiilor de bază, inclusiv a terminologiei privind auditarea
Insuşirea cerinţelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 şi SR OHSAS 18001:2008
Insuşirea metodologiei de organizare şi desfasurare a unui audit intern pentru sistemul de management integrat.
Universitatea Politehnica Bucuresti,
Facultatea IMST
Centrul de Perfectionare in Asigurarea Calitatii si Certificarea de Auditori (CPAC-CA), Corp CK 111
Director CPAC-CA Conf Dr.ing.Stefan-Petru FUNAR, email:funarcpac@yahoo.com
8Manageri pentru sisteme de management integrat al calitatii, mediului, securitatii si sanatatii ocupatioanaleCursul se adresează persoanelor care coordoneaza si raspund de mentinerea certificarii sistemului de management integrat (calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala), in conformitate cu cerintele din standardele ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS 18001:2008.
Organizeaza instruiri interne cu privire la standardele ISO si procedurile/instructiunile de lucru
Universitatea Politehnica Bucuresti,
Facultatea IMST
Centrul de Perfectionare in Asigurarea Calitatii si Certificarea de Auditori (CPAC-CA), Corp CK 111
Director CPAC-CA Conf Dr.ing.Stefan-Petru FUNAR, email:funarcpac@yahoo.com
9Optometrie - Optica MedicalaProgramul urmareste acumularea de cunostinte si formarea de abilitati in domeniul opticii medicale
Aspectele tehnice sunt sustinute prin transmiterea cunostintelor necesare pentru intelegerea activitatii tehnologice dintr-un cabinet de optometrie, respectiv a tehnologiei optice si a celei de montaj si adaptare ochelari.
In cadrul programului sunt prezentate notiuni privind intelegerea principiilor constructive si functionale ale aparaturii specifice unui cabinet de optometrie sau oftalmologie si in intretinerea acesteia.
Programul sustine practicantul in domeniul optometriei si in mai multe directii atat de management ( interactiunea cu clientul, gestiunea activitatii ) cat si tehnice.
Universitatea Politehnica Bucuresti,
Facultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica
Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronica
Coordonator:Prof.dr.ing. Mariana-Florentina Stefanescu
Conf.dr.ing. Despina - Paula Duminica
tel: 021 402 9915
e-mail: marianastefanescu2007@yahoo.com
10Optometrie - Testare si PrescriptieProgramul urmareste acumularea de cunostinte si formarea de abilitati in domeniul analizei sistemului vizual si stabilirii compensarii optice.
Activitatea de testare a capacitatii vizuale si prescriere a compensarii implica:
- cunostinte de anatomie oculara;
- cunostinte de optica si optica fiziologica;
- o buna stapanire e metodelor de evaluare a functiilor vizuale;
Analiza rezultatelor testelor este coroborata cu o serie de informatii despre pacient si conduce la stabilirea compensarii optime. Una dintre solutiile de compensare este utilizarea lentilelor de contact.
Programul vine in sprijinul celor care au cunostinte minimale de matematica si fizica si doresc sa participe la activitatea cabinetelor de optometrie si oftalmologie.
Universitatea Politehnica Bucuresti,
Facultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica
Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronica
Coordonator: Prof.dr.ing. Mariana-Florentina Stefanescu
Conf.dr.ing. Despina - Paula Duminica
tel: 021 402 9915
e-mail: marianastefanescu2007@yahoo.com
11Proiectarea si fabricarea structurilor mecaniceProgramul pregateste specialisti intr-un domeniu modern, asigurandu-le o pregatire multi- si interdisciplinara ce combina in proportii egale diada mecanica - informatica prin proiectarea asistata in domeniul structurilor mecanice.
Programul asigura absolventilor dezvoltarea in urmatoarele domenii de activitate inginereasca:
- conceptia, proiectarea si exploatarea structurilor mecanice;
- conceptia, proiectarea si implementarea tehnologiilor de fabricare a structurilor mecanice;
- conceptia, proiectarea si implementarea problemelor legate de mentenanta structurilor mecanice;
- conceptia de echipamente si produse inovatoare;
Universitatea Politehnica Bucuresti,
Facultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica
Departamentul Echipamente pentru procese industriale
Coordonator: Prof.dr.ing. Mariana-Florentina Stefanescu
Prof.dr.ing. Teodor Sima
tel: 021 402 9193
e-mail: marianastefanescu2007@yahoo.com