Decan: Prof. dr. ing. Cristian DOICIN
Prodecan: conf. dr. ing. Mihaela Elena ULMEANU
Prodecan: conf. dr. ing. Paulina SPÂNU
Prodecan: conf. dr. ing. Radu Constantin PARPALĂ
Prodecan: conf. dr. ing. Cicerone Laurentiu POPA
Prodecan: conf. dr. ing. Marinela Nicoleta MARINESCU
Prodecan: s.l. dr. ing. Dragoș Alexandru APOSTOL

Tehnologia constructiilor de masini
Director departament
Prof. dr. ing. Tom SAVU
Telefon: +4021-402 93 73
Telefon: +4021-402 46 34

Roboți si sisteme de productie
Director departament
Prof. dr. ing. Tiberiu DOBRESCU
Telefon: +4021-402 94 20

Ingineria calitatii si tehnologii industriale
Director departament
Prof.dr.ing. Oana Roxana Chivu
Telefon: +4021-402 93 37

Rezistenta materialelor
Director departament
Prof.dr.ing. Dan Mihai Constantinescu
Telefon: +4021-402 92 13

Teoria mecanismelor si a robotilor
Director departament
S.l.dr.ing. Liviu Marian Ungureanu
Telefon: +4021-402 96 32

Adresă
Splaiul Independentei 313, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, corp CD 003

Telefon / Fax
Tel Secretariat: + 40 21-402 93 02

Email 

secretariat@fiir.pub.ro
decanat@fiir.pub.ro

Website
www.fiir.upb.ro

Specializări Licență

Informatica aplicata in inginerie industriala
Industrial Engineering (in limba engleza)
Robotică
Tehnologia construcțiilor de mașini
Sisteme de producție digitale
Inginerie economică în industrie
Ingineria și managementul calității
Ingineria sudării
Logistică industrială
Ingineria securității în industrie

Specializări Master
Conception intégrée des systèmes technologiques / Concepţia integrată a sistemelor tehnologice
Concepție si management în productică
Design industrial şi produse inovative
Echipamente pentru terapii de recuperare
Evaluarea calităţii materialelor şi produselor
Ingineria calităţii
Ingineria nanostructurilor și proceselor neconvenționale
Ingineria proiectării și fabricării produselor
Ingineria securităţii şi sănătăţii în muncă
Ingineria şi managementul proceselor de sudare şi control
Inginerie avansată asistată de calculator
Logistică industrială
Managementul întreprinderilor industriale virtuale
Mașini și sisteme de producție
Tehnologii şi sisteme poligrafice
Consultanţă în proiectarea sistemelor mecanice
Modelarea şi simularea sistemelor mecanice mobile
Siguranţa şi integritatea structurilor
Calitate în inginerie și managementul afacerilor
Ingineria şi managementul proiectelor complexe
Inginerie economică şi managementul afacerilor
Ingineria manageriala a sistemelor tehnice
Innovation and integrative technology/ Tehnologii integrate operative
Robotică
Mai multe informatii      
Info

Facultatea de Inginerie Industriala si RoboticaProcesul de învățământ este susținut prin materiale și echipamente didactice moderne, multe dintre dotări fiind realizate în urma acceptării unor proiecte internaționale prin programele TEMPUS, ERASMUS etc., prin finanțare internă de la buget sau prin contracte cu ministere și unități industriale. Pe de altă parte, unele dintre dotări sunt obținute prin donații din partea unor firme de prestigiu: Siemens (Germania), Mazak (Japonia), Autodesk (SUA), AT&T ISTEL (SUA), Digital (SUA), National Instruments (SUA).

In învățământul superior din România, Facultatea de Inginerie Industriala si Robotica se plasează între cele mai mari, ca număr de studenți, dispunând de cămine în Complexul Studențesc Regie, care oferă condiții propice de studiu și odihnă pentru absolut toți studenții din provincie care solicită cazare și masă. Potrivit situației școlare sau familiale, studenții primesc burse de merit, de studiu sau ajutoare sociale, care le asigură posibilitatea unui trai decent. Cei mai merituoși studenți pot aspira la obținerea unor burse în străinătate.

Facultatea de Inginerie Industriala si Robotica are acorduri de cooperare pe plan didactic și științific cu universități de prestigiu: Ecole Centrale din Paris și Lyon, INSA Lyon (Franța), South Bank University din Londra (Marea Britanie), Universitățile Tehnice din Darmstadt (Germania), Torino (Italia), Patras (Grecia), Porto (Portugalia), Louvaine (Belgia) etc.