Direcţia Generală Administrativă coordonează, prin personal cu pregătire în domeniul social- economic, administrativ şi tehnic de specialitate, întreaga activitate administrativă, tehnică şi financiar-contabilă a universităţii, în următoarele domenii:

  • patrimonial, imobiliar, universitar, gestionare;
  • investiţii, reparaţii capitale, reparaţii curente, întreţinere;
  • financiar-contabil: gestionarea şi evidenţa tuturor resurselor bugetare şi extrabugetare;
  • salarizare şi gestionarea resurselor umane;
  • cercetare;
  • activităţi universitare: biblioteci, reţele de calculatoare, telecomunicaţii etc.;
  • gestionarea căminelor şi cantinelor;
  • editarea cursurilor şi publicaţiilor universitare.

Director General Administrativ

Mihai COROCĂESCU

mihai.corocaescu@upb.ro

Tel: +4021-402 97 56

Cladire Rectorat, Etaj II
Camera 217-219