DOCTORAT

Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD)

Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD) este organismul care conduce Instituţia Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD). Acesta este constituit în conformitate cu prevederile HG 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, care stabilește și principalele atribuţii ale CSUD. Printre acestea se numără stabilirea strategiei IOSUD, elaborarea regulamentului instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat la nivelul IOSUD, precum și alte atribuţii specifice, care sunt stabilite prin regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat.

INFORMARE RGPD

INFORMARE CU PRIVIRE LA PUBLICAREA

TEZELOR DE DOCTORAT

Prin ADRESA nr.84/GP/10.02.2020, primită de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării, se aduce la cunoştinţa tuturor Instituţiilor de Învăţământ Superior Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat faptul că toate tezele de doctorat susţinute începând cu anul 2016 vor fi publicate integral pe platforma MEC, administrată de către UEFISCDI.

În acord cu art.6 alin.(1), lit.c) din RGPD, doctoranzii, ca autori ai tezelor de doctorat, au posibilitatea de a se opune, pentru motive întemeiete, în condiţiile legii, solicitarea fiind transmisă Biroului Doctorat din UPB, până la data de 20.03.2020.

Sesizarile pot fi transmise la Biroul Doctorat (Cladirea Rectorat, et III)
Tel: + 40 21 402 9464

METODOLOGIE DE SELECȚIE

A GRUPULUI ȚINTĂ PENTRU PROIECTELE FINANȚATE DIN FONDURI EUROPENE

Inscrierea doctoranzilor și cercetătorilor posdoctorat se va face online, la adresa placedo.pub.ro/inscriere

NOUTĂȚI

HARTA CAMPUS LEU

(Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, București)

HARTA CAMPUS POLIZU

(Strada Gheorghe Polizu, nr. 1-7, sector 1, București)

HARTA CAMPUS NOUL LOCAL

(Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București)