DOCTORAT 2021
ADMITERE DOCTORAT 2021

Admiterea la studiile universitare de doctorat se organizează in sesiunile iunie-iulie 2021 (sesiunea I) și respectiv septembrie (sesiunea II), in conformitate cu programul de desfășurare al concursului de admitere prezentat.

INIȚIERE INSCRIERE

SESIUNEA IULIE 2021

Înscrierea candidaților
28.06 – 07.07.2021

Concurs de admitere
8 – 9 iulie 2021

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021

Înscrierea candidaților
06 – 15  septembrie 2021

Concurs de admitere
16 – 17 septembrie 2021

Valoarea taxei de înscrire la concursul de admitere la doctorat este de 200 lei.
Pentru candidații înscriși în sesiunea iunie-iulie 2021, taxa este de 150 lei cu excepția candidaților care au absolvit un program de masterat în UPB pentru care taxa este de 100 lei.

  • DOCUMENTE UTILE
  • DOSAR ÎNSCRIERE
  • METODOLOGIE
  • REPARTIZAREA LOCURILOR

Candidații care au absolvit un program de studii de masterat în UPB depun cererea de înscriere (Anexa 2) electronic la Secretariatul Scolii doctorale.

Candidații din afara UPB depun online dosarul de înscriere, care trebuie să conţină următoarele documente:

a) Cerere de înscriere (Anexa 2).
b) Fişă personală de înscriere (Anexa 3).
c) Curriculum vitae.
d) Lista de lucrări publicate.
e) Documente copii conform cu originalul (la semnarea contractului de studii doctorale vor aduce documentele în original):
– diplome de absolvire (licenţă, masterat, lunga durata);
– suplimente la diploma (licenţă, masterat);
– diploma de bacalaureat;
– certificat de naştere;
– certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (unde este cazul).
f) Dovada privind plata taxei de înscriere care se poate achita și online
g) Copie buletin/carte de identitate.
h) Declarație pe propria răspundere ca nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de doctorat (Anexa 5)

 LISTA CU NUMĂRUL DE LOCURI DE LA BUGET REPARTIZATE PE SCOLI DOCTORALE  PENTRU ADMITEREA 2020

HARTA CAMPUS LEU

(Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, București)

HARTA CAMPUS POLIZU

(Strada Gheorghe Polizu, nr. 1-7, sector 1, București)

HARTA CAMPUS NOUL LOCAL

(Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București)