DOCTORAT 2023
ADMITERE DOCTORAT 2023

Admiterea la studiile universitare de doctorat se organizează  continuu în perioada Februarie – Septembrie 2023, in conformitate cu prevederile din Metodologia de Organizare și Desfășurare a Concursului de Admitere la Doctorat – Anul universitar 2023-2024

INIȚIERE INSCRIERE

Valoarea taxei de înscrire la concursul de admitere la doctorat este de 200 lei.
Pentru candidații înscriși în perioada aprilie-iulie 2023, taxa este de 150 RON, cu excepția candidaților care au absolvit un program de masterat în UPB pentru care taxa de înscriere este de 100 RON.

  • DOCUMENTE UTILE
  • DOSAR ÎNSCRIERE
  • METODOLOGIE
  • REPARTIZAREA LOCURILOR

Candidații care au absolvit un program de studii de masterat în UPB depun cererea de înscriere (Anexa 2) electronic la Secretariatul Scolii doctorale.

Candidații din afara UPB depun online dosarul de înscriere, care trebuie să conţină următoarele documente:

a) Cerere de înscriere (Anexa 2).
b) Fişă personală de înscriere (Anexa 3).
c) Curriculum vitae.
d) Lista de lucrări publicate.
e) Documente copii conform cu originalul (la semnarea contractului de studii doctorale vor aduce documentele în original):
– diplome de absolvire (licenţă, masterat, lunga durata);
– suplimente la diploma (licenţă, masterat);
– diploma de bacalaureat;
– certificat de naştere;
– certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (unde este cazul).
f) Dovada privind plata taxei de înscriere care se poate achita și online
g) Copie buletin/carte de identitate.
h) Declarație pe propria răspundere ca nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de doctorat (Anexa 5)

 LISTA CU NUMĂRUL DE LOCURI DE LA BUGET REPARTIZATE PE SCOLI DOCTORALE  PENTRU ADMITEREA 2020

HARTA CAMPUS LEU

(Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, București)

HARTA CAMPUS POLIZU

(Strada Gheorghe Polizu, nr. 1-7, sector 1, București)

HARTA CAMPUS NOUL LOCAL

(Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București)