DOCTORAT 2020
ADMITERE DOCTORAT 2020

Admiterea la studiile universitare de doctorat se organizează in sesiunile iunie-iulie 2020 (sesiunea I) și respectiv septembrie (sesiunea II), in conformitate cu programul de desfășurare al concursului de admitere prezentat.

Înscrierea candidaților
22.06-6.07.2020

Concurs de admitere
7-8 iulie 2020

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

Înscrierea candidaților
24.08-11.09.2020

Concurs de admitere
14-15 septembrie 2020

Valoarea taxei de înscrire la concursul de admitere la doctorat este de 200 lei și se achită la casieria UPB.
Pentru candidații înscriși în sesiunea iunie-iulie 2020, taxa este de 150 lei cu excepția candidaților care au absolvit un program de masterat în UPB pentru care taxa este de 100 lei.

  • DOCUMENTE UTILE
  • DOSAR ÎNSCRIERE
  • METODOLOGIE
  • REPARTIZAREA LOCURILOR

Candidatul la concursul de admitere la doctorat depune la secretariatul școlii doctorale un DOSAR DE ÎNSCRIRE, care trebuie să conțină următoarele documente:

  1. Cerere de înscriere (Anexa 2).

  2. Fişă personală de înscriere (Anexa 3).

  3. Curriculum vitae.

  4. Lista de lucrări publicate.

Documente originale:

– diplome de absolvire (licenţă, masterat);
– suplimente la diploma (licenţă, masterat);
– diploma de bacalaureat;

Documente in copie:

– certificat de naştere;
– certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (unde este cazul).

Chitanţă privind plata taxei de înscriere (200 lei).
Copie buletin/carte de identitate.

Declaraţie pe propria răspundere privind neînmatricularea anterioară, pe locuri bugetate, la studii universitare de doctorat (Anexa 5)

HARTA CAMPUS LEU

(Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, București)

HARTA CAMPUS POLIZU

(Strada Gheorghe Polizu, nr. 1-7, sector 1, București)

HARTA CAMPUS NOUL LOCAL

(Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București)