DOCTORAT 2019
ADMITERE DOCTORAT 2019

Admiterea la studiile universitare de doctorat se organizeaza in sesiunile iunie-iulie 2019 (sesiunea I) si respectiv septembrie (sesiunea II), in conformitate cu programul de desfășurare al concursului de admitere prezentat.

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019

INSCRIERE SI CONCURS

26 august – 20 septembrie

 In perioada 18-20 septembrie fiecare școală doctorală va decide cand va organiza concursul de admitere

Valoarea taxei de înscrire la concursul de admitere la doctorat este de 200 lei și se achită la casieria UPB.
Pentru candidații înscriși în sesiunea iunie-iulie 2019, taxa este de 150 lei cu excepția candidaților care au absolvit un program de masterat în UPB pentru care taxa este de 100 lei.

  • DOCUMENTE UTILE
  • DOSAR ÎNSCRIERE
  • METODOLOGIE
  • REPARTIZAREA LOCURILOR

Candidatul la concursul de admitere la doctorat depune la secretariatul școlii doctorale un DOSAR DE ÎNSCRIRE, care trebuie să conțină următoarele documente:

  1. Cerere de înscriere (Anexa 2).

  2. Fişă personală de înscriere (Anexa 3).

  3. Curriculum vitae.

  4. Lista de lucrări publicate.

Documente originale:

– diplome de absolvire (licenţă, masterat);
– suplimente la diploma (licenţă, masterat);
– diploma de bacalaureat;

Documente in copie:

– certificat de naştere;
– certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (unde este cazul).

Chitanţă privind plata taxei de înscriere (200 lei).
Copie buletin/carte de identitate.

Declaraţie pe propria răspundere privind neînmatricularea anterioară, pe locuri bugetate, la studii universitare de doctorat (Anexa 5)

HARTA CAMPUS LEU

(Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, București)

HARTA CAMPUS POLIZU

(Strada Gheorghe Polizu, nr. 1-7, sector 1, București)

HARTA CAMPUS NOUL LOCAL

(Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București)