HS_13_Metodologie acreditare programe master
HS_14_Domeniu nou doctorat BIOINGINERIE
HS_15_Validare rezultate concursuri decan pentru mandatul 2024-2029
HS_16_Regulament alegeri reprezentanți studenți în senat și consilii facultăți UNSTPB
HS_17_Calendar alegeri reprezentanți studenți în senat și consilii facultăți UNSTPB pentru mandatul 2024-2026
HS_18_Aprobare încadrare în domenii acreditate a 4 programe de studii de masterat IE, ISB, SA, AIMA
HS_19_Aprobare intrare în lichidare programe de studii de licență și masterat ISB, IMM
HS_20_Metodologie privind acordarea burselor speciale – Excellence Scholarship – studenților din state non-UE admiși la programele de studii de licență și masterat
HS_21_Regulament privind desfășurarea mobilităților studenților și a personalului UNSTPB în cadrul programului ERASMUS+
HS_22_Regulament de recunoaștere a perioadelor de studii efectuate în străinătate
HS_23_Înființare Comisie de Bioetică
HS_24_Alexandru GRĂDINARU – activ.did. – Universitatea din Padova
HS_25_Emil CAZACU – activ.did. – Academia Tehnică Militară Ferdinand I din București
HS_26_Prelungire stagiu doctoral cu 6 luni Myssar Jabbar Hamood
HS_27_Mentinere caliate titular Leon DURĂ până la data de 01.10.2024
HS_28_Prelungire un an contract de muncă pe perioadă determinată Florin Felix RĂDUICĂ, Facultatea de Inginerie Aerospațială
HS_29_Acordare titlu profesor emerit – Ioan Florea HĂNȚILĂ – FIE
HS_30_Acordare titlu profesor emerit – Daniel Constanțiu IOAN – FIE
HS_31_Validare rapoarte comisii concurs posturi didactice perioada nedeterminată, sem. 1, an universitar 2023-2024
HS_32_Aprobare calendar concurs posturi didactice perioadă determinată, sem. 2, an universitar 2023-2024
HS_33_Aprobare comisii concurs posturi didactice perioadă determinata, sem.II, an univ. 2023-2024
HS_34_Modificare act constitutiv Fundația Universitară POLITEHNICA București
HS_35_Actualizare componență consiliu director al Fundației Universității POLITEHNICA București – HiPoliTech