Decan: Prof. univ. dr. habil. Pîrvu Daniela – daniela.pirvu@upit.ro

Prodecan: Conf. univ. dr. Nenu Carmen – carmen.nenu@upit.ro

Prodecan: Conf. univ. dr. Duțu Amalia – pandelica@upit.ro

Adresă
Târgul din Vale, nr. 1, Corp Central, etaj 4, birou 451, Piteşti, Romania

Telefon / Fax (0348) – 453 400

Email
fsec@upit.ro

Website
www.upit.ro

Specializări Licență

Departamentul Finanțe, Contabilitate şi Economie:

Finanțe și bănci

Contabilitate și informatică de gestiune

Departamentul Management şi Administrarea Afacerilor

Management

Administrarea afacerilor

Marketing

Departamentul Drept și Administrație publică

Administrație publică

Drept

Departamentul Finanțe, Contabilitate şi Economie:

Management contabil și informatică de gestiune

Management financiar – bancar și în asigurări

Economie și finanțe europene

Contabilitate managerială și audit contabil

 

Departamentul Management şi Administrarea Afacerilor:

Managementul strategic al resurselor umane; 

Management strategic și dezvoltarea afacerilor – în lb. engleză

Administrarea Afacerilor în comerț, turism și servicii de ospitalitate

 

Departamentul Drept și Administrație publică:

Asistență juridică a întreprinderii

Cariere juridice

Institutii juridice europene și internaționale

Administratia publică în contextul integrării europene

Info

Istoricul existenței actualei Facultăți de Stiințe Economice și Drept începe în anul 1996, când, cadrul Facultății de Științe, au fost autorizate să funcționeze programele de studii „Contabilitate și informatică de gestiune” și „Managementul firmei”, cărora, în timp scurt, li s-au adăugat programele „Finanțe și bănci” și „Economia comerțului, turismului și serviciilor”. După o primă încercare, neizbutită, de a obține autorizarea programului „Drept”, în anul 1998 a fost   autorizat programul „Administrație publică”. Numărul mare de studenți pe care specializările menționate mai sus l-au atras a permis ca în același an să fie înființată Facultatea de Științe Economice și Administrative.

În anul 2002 a fost autorizat provizoriu programul „Drept”, în cadrul aceleiași facultăți, care și-a modificat însă denumirea în Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative. În anul 2007  s-a produs divizarea Facultății de Științe Economice, Juridice și Administrative  în două facultăţi distincte – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative.

O bună perioadă de timp cele două facultăți au continuat să se dezvolte, reușind să acrediteze noi programe de studii de licență și de master.

După anul 2008 se observă o scădere a numărului de studenți din universitățile românești, ca și din cele două facultăți ale Universității din Pitești. Pentru a redresa situația și a da un nou impuls dezvoltării, noua conducere a universității, rezultată în urma alegerilor academice din primăvara anului 2016, a adoptat un plan de măsuri, care a inclus și reorganizarea instituției. Acest ultim proces s-a concretizat în reducerea numărului facultăților componente, de la 11 la 6, una din noile facultăți astfel create fiind Facultatea de Științe Economice și Drept, formată prin fuzionarea Facultății de Drept și Științe Administrative cu Facultatea de Științe Economice.

Misiunea Facultății de Științe Economice și Drept  este să formeze și să perfecționeze personal calificat și înalt calificat pentru domeniile economic, juridic și administrație publică și să dezvolte cercetarea științifică în domeniile menționate.

Obiectivul principal al Facultății de Științe Economice și Drept este îmbunătățirea rezultatelor activităților educaționale și de cercetare științifică în scopul creșterii vizibilității și poziției facultății în mediul academic național și internațional.

Obiectivele strategice ale Facultății de Științe Economice și Drept sunt:

Perfecționarea și extinderea activităților specifice realizării misiunii didactice a facultății;

Dezvoltarea activității de cercetare științifică;

Întărirea legăturilor cu mediul socio-economic și creșterea vizibilității facultății.