ADMITERE MASTERAT 2024

POLITEHNICA București organizează concurs de admitere în învățământul
universitar de masterat pentru anul universitar 2024 – 2025

Concursul de admitere în învățământul universitar de masterat în anul universitar 2024 – 2025

Înscrierea la concursul de admitere se desfășoară prin intermediul platformei online
https://admitere.pub.ro.

SESIUNE ADMITERE ANTICIPATĂ
Înscrierea candidaților 15.04 – 10.05.2024
Concurs de admitere 13.05 – 16.05.2024
Comunicarea rezultatelor 13.05 – 17.05.2024
Înmatricularea candidaților 1.07 – 31.07.2024
SESIUNEA IULIE 2024
Înscrierea candidaților 1.07- 8.07.2024
Concurs de admitere 10.07 – 12.07.2024
Comunicarea rezultatelor 10.07- 13.07.2024
Înmatricularea candidaților 10.07 – 31.07.2024
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2024
Înscrierea candidaților 2.09 – 13.09.2024
Concurs de admitere 16.09-17.09.2024
Comunicarea rezultatelor 16.09 – 18.09.2024
Înmatricularea candidaților 16.09.2024 – 20.09.2024

Pentru înscrierea la concursul de admitere în învățământul universitar de masterat în sesiunea de admitere anticipată, candidații depun online pe site-ul https://admitere.pub.ro dosarul de înscriere, care trebuie  să conțină documentele precizate în prezentul regulament.

Pentru înscrierea la concursul de admitere în învățământul universitar de masterat în sesiunile iulie și septembrie, candidații depun online pe site-ul https://admitere.pub.ro sau fizic la secretariatul facultăților dosarul de înscriere, care trebuie  să conțină documentele precizate în prezentul regulament.

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR DE MASTERAT – ANUL UNIVERSITAR 2024 – 2025

40
174

programe de studiu

30
32

programe de studiu in limbi straine

DOCUMENTE UTILE MASTERAT
  • CONTRACT DE STUDII
  • FIȘĂ ÎNSCRIERE
  • CONȚINUT DOSAR
  • REGULAMENTE

Descarcă contract de studii universitare de Masterat

Pentru înscrierea la concursul de admitere în învățământul universitar de masterat în sesiunea de admitere anticipată, candidații depun online pe site-ul de admitere al UPB dosarul de înscriere, care trebuie să conțină următoarele documente:

a) fișa de înscriere tip, conform Anexei 2, în care vor menționa, sub semnătură electronică sau scanată și răspundere proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv;
b) certificatul de naștere;
c) certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
d) situația școlară a anilor de licență anteriori anului curent în care se află sau foaia matricolă/suplimentul la diplomă în cazul în care au absolvit un program de licență într-un an anterior:
e) buletin/carte de identitate/pașaport;
f) dovada de plată a taxei de înscriere la admitere anticipată (contul în care se face plata va fi afișat pe site-ul de admitere al UPB);
g) declarație pe propria răspundere (inclusă in Anexa 2) prin care candidatul declară că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat dacă candidează pe un loc fără taxă;
h) pentru candidații care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limbă străină competența lingvistică pentru limba de studiu se poate dovedi printr-un certificat de competență lingvistică sau prin evaluarea de către comisia de admitere a programului de masterat cu predare în limbă străină;
i) pentru candidații străini care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limba română este necesară dovada de competență lingvistică pentru limba română eliberată de către instituții abilitate ale Ministerului Educației.
Prin excepție, candidații care sunt studenți într-un an terminal la studii de licență în UPB în anul universitar 2021-2022 nu trebuie să depună documentele specificate la punctele (c) și (d).

În cadrul înscrierii la concursul de admitere în învățământul universitar de masterat în sesiunea de admitere anticipată, un candidat se poate înscrie numai la o singură facultate din UPB.


Pentru înscrierea la concursul de admitere în învățământul universitar de masterat în sesiunile iulie și septembrie, candidații depun online pe site-ul de admitere al UPB
sau fizic la secretariatul facultăților dosarul de înscriere, care trebuie să conțină următoarele documente:

a) fișa de înscriere tip, conform Anexei 1, în care vor menționa, sub semnătură electronică sau scanată și răspundere proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv;
b) diploma de bacalaureat;
c) diploma de licență/inginer sau echivalentă acesteia; candidații care au promovat examenul de licență în sesiunea iunie-iulie sau în sesiunea august-septembrie 2022 pot depune la înscriere, pentru sesiunile imediat următoare, în locul diplomei de licență, adeverința de absolvire eliberată de facultate, în care se menționează atât media generală de la examenul de diplomă/licență cât și mediile generale obținute în fiecare an de studiu;
d) foaia matricolă/suplimentul la diplomă, numai în cazul se depune diploma de licență/inginer;
e) certificatul de naștere;
f) certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
g) buletin/carte de identitate/pașaport;
h) dovada de plată a taxei de înscriere la admitere (contul în care se face plata va fi afișat pe site-ul de admitere al UPB);
i) declarație pe propria răspundere (inclusă in Anexa 1) prin care candidatul declară că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat dacă
candidează pe un loc fără taxă;
j) pentru candidații care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limbă străină competența lingvistică pentru limba de studiu se poate dovedi
printr-un certificat de competență lingvistică sau prin evaluarea de către comisia de admitere a programului de masterat cu predare în limbă străină;
k) pentru candidații străini care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limba română este necesară dovada de competență lingvistică pentru limba
română eliberată de către instituții abilitate ale Ministerului Educației.

Prin excepție, candidații care au promovat examenul de licență în UPB în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2021-2022 nu trebuie să depună documentele specificate la punctele (b)-(d) și (f).

HARTA CAMPUS LEU

(Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, București)

HARTA CAMPUS POLIZU

(Strada Gheorghe Polizu, nr. 1-7, sector 1, București)

HARTA CAMPUS NOUL LOCAL

(Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București)