ADMITERE MASTERAT 2018

Universitatea POLITEHNICA din București organizează concurs de admitere în învățământul
universitar de masterat pentru anul universitar 2018/2019.

Concursul de admitere în învățământul universitar de masterat se organizează în două sesiuni,
în iulie și septembrie 2018

SESIUNEA IULIE 2018
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018
ÎNSCRIERE
ÎNSCRIERE
2 - 11 iulie 2018
2 - 11 iulie 2018
zilnic între orele
9:00 - 15:00
la sediile facultăților
zilnic între orele
9:00 - 15:00
la sediile facultăților
EXAMENE
EXAMENE
12 - 13 iulie 2018
12 - 13 iulie 2018
ÎNSCRIERE
ÎNSCRIERE
27.08- 12.09 2018
27.08- 12.09 2018
zilnic între orele
9:00 - 15:00
la sediile facultăților
zilnic între orele
9:00 - 15:00
la sediile facultăților
EXAMENE
EXAMENE
13 - 14 Sept 2018
13 - 14 Sept 2018

În vederea înmatricularii, candidații admiși pe locuri finanțate de la buget au obligația să depuna pâna la data de 17.09.2018
diploma de licență/inginer în original la secretariatul facultății. Neprezentarea diplomei în original în termenul stabilit atrage
neînmatricularea la facultatea respectivă a candidatului admis.
Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON și a fost stabilit de către Senatul UPB.

173
183

programe de studiu

16
20

programe de studiu in limbi straine

DOCUMENTE UTILE MASTERAT
 • PROGRAME DE STUDII
 • CONTRACT DE STUDII
 • FIȘĂ ÎNSCRIERE
 • CONȚINUT DOSAR
 • REGULAMENTE

Pentru înscrierea la concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat, candidaţii vor prezenta la înscriere un dosar plic, care trebuie să conţină următoarele documente:

 1. fişa de înscriere tip, obţinută de la Comisia de admitere a facultăţii, în care se va menţiona sub semnătură şi răspundere proprie toate datele solicitate (în fişa de înscriere nu se admit modificări, adăugiri sau ştersături);

 2. două fotografii, realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3×4 cm;

 3. diploma de bacalaureat, în original;

 4. diploma de licenţă/inginer sau echivalentă acesteia, în original (candidaţii din promoţia 2016 pot fi înscrişi şi pe baza adeverinţei de absolvire în original, cu precizarea mediei generale a anilor de studii şi a mediei de la examenul de diplomă/licenţă);

 5. foaia matricolă/suplimentul la diplomă în original, numai în cazul se prezintă diploma de licenţă/inginer;

 6. certificatul de naştere, în copie legalizată;

 7. adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet medical, din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează;

 8. certificatul de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);

 9. buletin/carte de identitate, în copie;

 10. chitanţa de plată a taxei de admitere, obţinută de la secretariatul facultăţii.

HARTA CAMPUS LEU

(Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, București)

HARTA CAMPUS POLIZU

(Strada Gheorghe Polizu, nr. 1-7, sector 1, București)

HARTA CAMPUS NOUL LOCAL

(Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București)