Decan: Conf.dr. Maria Iuliana DASCĂLU
Prodecan : prof. dr. ing. Andrei VASILĂȚEANU
Prodecan : conf. dr. Ana – Maria NEAGU
Prodecan : conf. dr. ing. Iosif Vasile NEMOIANU
Prodecan : conf. dr. Adriana LUNGU
Prodecan : conf. dr. ing. Cătălina – Georgiana DOBRE

Departamentul de Inginerie in Limbi Straine

Director departament
Prof.dr.ing. Bujor PĂVĂLOIU
e-mail: bujor.pavaloiu@upb.ro
telefon: +40-21-402 96 06

Departamentul de Comunicare in Limbi Moderne
Director departament
Conf.dr. Cristina Mihaela NISTOR
e-mail: cristina.nistor@upb.ro
telefon: +40-21-402 93 62

Adresă
Splaiul Independentei 313, București, 060042, Corp JE 105

Telefon / Fax
Tel:+4021-402 98 89,
Tel: +4021-402 95 90

 

Email office_fils@upb.ro

Website
fils.upb.ro

Specializări Licență
Electronică aplicată (en/fr/de)
Ingineria informației (en/fr);

Internetul dispozitivelor inteligente (en/fr);
Inginerie chimică (en)
Inginerie mecanică (en/fr)
Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic (germ)
Inginerie economică în domeniul mecanic (germ)

Informatică aplicată în inginerie industrială (germ)

Business Administration and Engineering/ Administrarea și Ingineria Afacerilor

Software Engineering/ Ingineria sistemelor de programe

Energy Engineering/ Ingineria energetică

Biomaterials for Tissue Engineering / Biomateriale pentru ingineria tesuturilor

Advanced materials processing and design / Procesarea și designul avansat al materialelor

 

Management, innovation et technologies des systèmes collaboratifs/ Management, inovare și tehnologii de sisteme colaborative

Ingénierie des systèmes industriels /Ingineria sistemelor industriale
Technologie de la traduction automatique /Tehnologia traducerii automate

Geschäfts- und Industrieverwaltung / Administrarea şi ingineria afacerilor în industrie

Nachhaltige Geschäftsexzellenz und Leadership in der Industrie/ Excelenţa sustenabilă şi Leadership în industrie

Info

Facultatea de Inginerie în Limbi Străine (FILS) este o școală de ingineri în care învățământul se desfășoară integral în trei limbi de circulație internațională: engleză, franceză și germană.

Scopul Facultății de Inginerie în Limbi Străine constă în formarea de ingineri cu o solidă pregătire profesională de bază, destinați să lucreze în folosul României, asigurând interfața cu investitorii străini. De asemenea, Facultatea de Inginerie în Limbi Străine este deschisă studenților străini care sunt, astfel, scutiți de necesitatea învățării limbii române înaintea începerii studiilor. Studiile au durata de patru ani și absolvenților care au promovat examenul de diplomă li se acordă o diplomă de licență, recunoscută internațional.

In cadrul FILS se urmărește :

  • formarea de specialiști bilingvi și multilingvi cu un spectru larg de pregătire, capabili să satisfacă necesitățile întreprinderilor românesti cu relații externe dezvoltate, întreprinderilor mixte și întreprinderilor străine implantate în țară;
  • promovarea mobilității studenților, prin trimiterea lor în străinătate pentru perioade de practică în întreprinderi, de perfecționare lingvistică și de studiu în universități partenere, cum și pe calea schimburilor de studenți;
  • dezvoltarea legăturilor bilaterale și multilaterale cu universități și școli de ingineri din țările avansate, în vederea asigurării unui transfer rapid al cunoștințelor pedagogice și de specialitate, a întăririi cunoașterii reciproce și a creării condițiilor de recunoaștere a diplomelor;
  • crearea, pentru studenții străini, a condițiilor de începere directă a studiilor, fără obligativitatea învățării prealabile a limbii române.