Decan: Prof.dr.ing. Adrian VOLCEANOV
Prodecan: Prof. dr.ing. Cristian DRAGOMIRESCU
Prodecan: Conf. dr. ing. Iosif Vasile NEMOIANU
Prodecan: S.l.dr.ing. Camelia STANCIU
Prodecan: Sl. dr. ing. Maria Iuliana DASCĂLU
Prodecan: Sl. dr. ing. Andrei VASILĂŢEANU

Departamentul de Inginerie in Limbi Straine
Director departament
Prof.dr.ing. George DRAGOI
e-mail: george.dragoi@upb.ro
telefon: +40-21-402 96 06

Departamentul de Comunicare in Limbi Moderne
Director departament
Conf.dr. Yolanda-Mirela CATELLY
e-mail: yolandamirelacatelly@yahoo.com
telefon: +40-21-402 93 62

Adresă
Splaiul Independentei 313, Bucuresti, 060042, Corp JE 105

Telefon / Fax
Tel:+4021-402 98 89,
Tel: +4021-402 95 90
Fax: +4021-402 91 11

Email

Website
ing.pub.ro

Specializări Licență
Electronică aplicată
Ingineria informației
Inginerie chimică
Inginerie mecanică
Știința materialelor
Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic
Inginerie economică în domeniul mecanic

Specializări Master
Management, innovation et technologies des systèmes collaboratifs / Management, inovare si tehnologii ale sistemelor colaborative
Software Engineering / Ingineria sistemelor de programe
Ingénierie des systèmes industriels / Ingineria sistemelor industriale
Business Administration and Engineering / Administrarea şi ingineria afacerilor
Entwicklung und Organisation mechatronischer Systeme / Dezvoltarea si organizarea sistemelor mecatronice
Geschäfts- und Industrieverwaltung / Administrarea şi ingineria afacerilor în industrie
Technologie de la traduction automatique / Tehnologia traducerii automate
Energy engineering
Ingénierie des systèmes intégrés avancés / Ingineria sistemelor integrate avansate
Fotonică şi materiale avansate
Mai multe informatii      
Info

Facultatea de Inginerie în Limbi Straine (FILS) este o scoala de ingineri în care învatamântul se desfasoara integral în 3 limbi de circulatie internationala: Engleza, Franceza si Germana.

Scopul Facultatii de Inginerie in Limbi Straine consta in formarea de ingineri cu o solida pregatire profesionala de baza, destinati sa lucreze in folosul Romaniei, asigurand interfata cu investitorii straini. De asemenea, Facultatea de Inginerie in Limbi Straine este deschisa studentilor straini care sunt astfel scutiti de necesitatea invatarii limbii romane inaintea inceperii studiilor. Studiile au durata de patru ani si absolentilor care au promovat examenul de diploma li se acorda o diploma de licenta, recunoscuta international.

In cadrul FILS se urmareste :

  • Formarea de specialisti bilingvi si multilingvi cu un spectru larg de pregatire, capabili sa satisfaca necesitatile întreprinderilor românesti cu relatii externe dezvoltate, întreprinderilor mixte si întreprinderilor straine implantate în tara
  • Promovarea mobilitatii studentilor, prin trimiterea lor în strainatate pentru perioade de practica în întreprinderi, de perfectionare lingvistica si de studiu în universitati partenere, cum si pe calea schimburilor de studenti
  • Dezvoltarea legaturilor bilaterale si multilaterale cu universitati si scoli de ingineri din tarile avansate, în vederea asigurarii unui transfer rapid al cunostintelor pedagogice si de specialitate, a întaririi cunoasterii reciproce si a creerii conditiilor de recunoastere a diplomelor
  • Creearea pentru studentii straini a conditiilor de începere directa a studiilor, fara obligativitatea învatarii prealabile a limbii române.