Decan: Prof. dr.ing. Cristian George DRAGOMIRESCU
Prodecan : Conf.dr.ing. Adriana LUNGU
Prodecan : Conf.dr.ing.Iosif Vasile NEMOIANU
Prodecan : Conf.dr.ing. Camelia STANCIU
Prodecan : Conf.dr. Maria Iuliana DASCĂLU
Prodecan : Conf.dr.ing. Andrei VASILATEANU

Departamentul de Inginerie in Limbi Straine
Director departament
Prof.dr.ing. George DRAGOI
e-mail: george.dragoi@upb.ro
telefon: +40-21-402 96 06

Departamentul de Comunicare in Limbi Moderne
Director departament
Conf.dr. Yolanda-Mirela CATELLY
e-mail: yolandamirelacatelly@yahoo.com
telefon: +40-21-402 93 62

Adresă
Splaiul Independentei 313, Bucuresti, 060042, Corp JE 105

Telefon / Fax
Tel:+4021-402 98 89,
Tel: +4021-402 95 90
Fax: +4021-402 91 11

Email

Website
ing.pub.ro

Specializări Licență
Electronică aplicată
Ingineria informației
Inginerie chimică
Inginerie mecanică
Știința materialelor
Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic
Inginerie economică în domeniul mecanic

Specializări Master
Management, innovation et technologies des systèmes collaboratifs / Management, inovare si tehnologii ale sistemelor colaborative
Software Engineering / Ingineria sistemelor de programe
Ingénierie des systèmes industriels / Ingineria sistemelor industriale
Business Administration and Engineering / Administrarea şi ingineria afacerilor
Entwicklung und Organisation mechatronischer Systeme / Dezvoltarea si organizarea sistemelor mecatronice
Geschäfts- und Industrieverwaltung / Administrarea şi ingineria afacerilor în industrie
Technologie de la traduction automatique / Tehnologia traducerii automate
Energy engineering
Ingénierie des systèmes intégrés avancés / Ingineria sistemelor integrate avansate
Fotonică şi materiale avansate
Mai multe informatii      
Info

Facultatea de Inginerie în Limbi Străine (FILS) este o școală de ingineri în care învățământul se desfășoară integral în trei limbi de circulație internațională: engleză, franceză și germană.

Scopul Facultății de Inginerie în Limbi Străine constă în formarea de ingineri cu o solidă pregătire profesională de bază, destinați să lucreze în folosul României, asigurând interfața cu investitorii străini. De asemenea, Facultatea de Inginerie în Limbi Străine este deschisă studenților străini care sunt, astfel, scutiți de necesitatea învățării limbii române înaintea începerii studiilor. Studiile au durata de patru ani și absolvenților care au promovat examenul de diplomă li se acordă o diplomă de licență, recunoscută internațional.

In cadrul FILS se urmărește :

  • formarea de specialiști bilingvi și multilingvi cu un spectru larg de pregătire, capabili să satisfacă necesitățile întreprinderilor românesti cu relații externe dezvoltate, întreprinderilor mixte și întreprinderilor străine implantate în țară;
  • promovarea mobilității studenților, prin trimiterea lor în străinătate pentru perioade de practică în întreprinderi, de perfecționare lingvistică și de studiu în universități partenere, cum și pe calea schimburilor de studenți;
  • dezvoltarea legăturilor bilaterale și multilaterale cu universități și școli de ingineri din țările avansate, în vederea asigurării unui transfer rapid al cunoștințelor pedagogice și de specialitate, a întăririi cunoașterii reciproce și a creării condițiilor de recunoaștere a diplomelor;
  • crearea, pentru studenții străini, a condițiilor de începere directă a studiilor, fără obligativitatea învățării prealabile a limbii române.