Director Colegiu

Lect. univ. dr. Mihaela Dumitrache

E-mail: mihaela.dumitrache@upit.ro

Sănătate și asistență pedagogică – calificare profesională.

Informatică – analist programator.

Mecanică – tehnician operator mașini cu comandă numerică și tehnician tehnolog mecanic.

Adresa: Strada Târgu din Vale nr. 1, Pitesti, Romania

Telefon: 0348/453211

E-mail: colegter@upit.ro

Website Colegiul Terțiar Nonuniversitar

Info

Colegiul Terțiar Nonuniversitar este structură a Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, cu nivel de calificare 5, conform Cadrului Naţional al Calificărilor (CNC).

Colegiul Terțiar Nonuniversitar se autorizează în anul 2018, prin Ordinul MEN nr. 3689/ 14.05.2018 pentru 6 domenii, 13 calificări profesionale, iar în anul 2019 se autorizează încă 1 domeniu cu 2 calificări profesionale prin Ordinul MEN nr. 4382 din 03.07.2019

Calificările din cadrul Colegiului Terțiar Nonuniversitar se adresează tinerilor absolvenți de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat. Se are în vedere deschiderea universității prin programele terțiare pe piața muncii și se oferă o șansă de specializare pe programele de studii pe care le oferim în concordanță cu domeniile solicitate din partea partenerilor din mediul socio-economic regional.

Oferta educațională a Colegiului cuprinde clase din domeniile/ calificările acreditate prin Ordinul nr. 5964/30.08.2023:

  • Sănătate și asistență pedagogică – Asistent medical generalist (3 clase),
  • Informatică – Analist Programator (2 clase),

Se află în proces de autorizare provizorie, conform cererii de evaluare la ARACIP (câte o clasă) pentru domeniile/calificările:

  • Mecanică – Tehnician tehnolog mecanic; Tehnician operator mașini cu comandă numerică
  • Electronică automatizări – Tehnician electronist telecomunicații; Tehnician electronist echipamente de automatizare
  • Energetică – Tehnician electroenergetician; Tehnician termoenergetician; Tehnician hidroenergtician
  • Agricultură – Tehnician protecția plantelor
  • Sănătate și asistență pedagogică – Asistent pentru ocrotirea persoanelor vârstnice; Asistent medical de nutriție și dietetică
  • Școlarizarea este fără taxă, doar locurile care depășesc numărul de locuri subvenționate sunt cu taxă.

Activitățile didactice și practice se desfășoară în mediu academic, în laboratoare moderne, cu cadre didactice de specialitate cu o înaltă pregătire.

Practica de specialitate se realizează în parteneriat cu mediul socio economic.

Programa școlară este adaptată nivelului de studii astfel încât elevul să parcurgă cu ușurință și să asimilize cunoștiințele din întreaga programă.

Studiile sunt finalizate cu certificate de calificare permițându-le absolvenților inserția pe piața muncii imediat, în funcție de cerințele și solicitările acestora.

În perspectivă se urmărește echivalarea studiilor terțiare în învățământul superior în funcție de punctele de credite obținute.