Decan: Conf.dr.ing. Bogdan GRAMESCU
Prodecan:Conf.dr.ing Victor CONSTANTIN
Prodecan: Conf.dr.ing Marilena STOICA
Prodecan: Conf.dr.ing Horatiu Pop
Prodecan: Ș.l.dr.ing Gheorghita TOMESCU

Mecatronica si mecanica de precizie
Director departament
Conf. dr. ing. CARTAL Laurențiu Adrian
Telefon: +4021-402 91 15

Termotehnica, motoare, echipamente termice si frigorifice
Director departament
Prof.dr.ing. Valentin APOSTOL
Telefon: +4021-402 93 39

Organe de masini si tribologie
Director departament
Prof. dr. ing. Sorin CĂNĂNĂU
Telefon: +4021-402 94 11

Echipamente pentru procese industriale
Director departament
Conf. dr. ing. Nicoleta SPOREA
Telefon: +4021-402 91 93

Adresă
Splaiul Independentei 313, cod postal 060042, sector 6, Bucuresti, corp CG 008

Telefon / Fax
Tel: +4021-402 93 01
Tel: +4021-318 10 19

Email

Website
www.mecanica.pub.ro

Specializări Licență
Sisteme și echipamente termice
Mașini și sisteme hidraulice și pneumatice
Mecanică fină și nanotehnologii
Echipamente pentru procese industriale
Optometrie
Mecatronică
Inginerie economică în domeniul mecanic
Design industrial

Specializări Master
Concepţie integrată în ingineria mecanică
Evaluarea riscului, siguranței şi integrității echipamentelor sub presiune
Ingineria calității și mediului în industriile de proces
Ingineria şi managementul sistemelor şi echipamentelor termice
Mecanică de precizie
Sisteme hidraulice şi pneumatice avansate
Termomecanica echipamentelor pentru procese industriale
Mecatronica avansata
Inginerie de mentenanță pentru ELI-NP
Optometrie avansata
Antreprenoriat industrial
Mai multe informatii      
Info

Facultatea de Inginerie Mecanică a luat ființă în anul 1921 ca parte a facultății de Electromecanică, de unde s-a desprins în anii ’50. De-a lungul anilor, profesori de mare renume au contribuit la procesul de formare a studenților facultății, printre aceștia numărându-se președinți și membri ai Academiei Române, personalități științifice de prestigiu atât pe plan național, cât și internațional.

In prezent Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică şcolarizează studenţi în cinci domenii, şi anume: Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Robotică, Inginerie şi Management Industrial, Știinţe Inginerești Aplicate şi Inginerie Industriala. La rândul său, domeniul Inginerie Mecanică se subdivide, începând din anul al treilea de studii, în următoarele specializări: Sisteme şi Echipamente Termice; Maşini şi Sisteme Hidraulice şi Pneumatice; Echipamente pentru Procese Industriale; Mecanică Fină şi Nanotehnologii.

Pregătirea viitorilor studenţi la Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică este bazată în principal pe orientarea către activitatea legată de procesele industriale de profil, asigurându-se iniţierea în utilizarea completă a tehnologiei de cel mai înalt nivel, iniţierea în proiectarea asistată a componentelor şi subansamblurilor mecanice cu ajutorul sistemelor CAD-CAE, în simularea virtuală a funcţionării acestora, precum şi în conceperea şi utilizarea sistemelor de achiziţie, stocare şi prelucrare de date pentru aparatura de cercetare aflată în dotarea laboratoarelor facultăţii.

Trebuie remarcat faptul că în ultimii ani dotarea tehnică a laboratoarelor Facultăţii de Inginerie Mecanică şi Mecatronică a fost completată cu aparatură şi produse software de un nivel tehnic foarte ridicat, pe baza programelor de finanţare naţionale şi internaţionale.

Pentru absolvenţii de licență, Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică organizează anual studii universitare de master, orientate pe o specializare avansată în următoarele domenii de interes: echipamente termice, proiectarea componentelor mecanice durabile, mecanică fină, mecatronică, echipamente de proces, instalaţii hidropneumatice, antreprenoriat industrial, tehnica frigului şi climatizare, optometrie, ingineria calității și mediului în industriile de proces, inginerie de mentenanță pentru ELI-NP. În curând, în facultate va funcționa încă un program de studii master, în specializarea design industrial.