POLITEHNICA Bucureşti este o instituţie de învăţământ superior, de cercetare avansată, care are ca scop crearea unui climat de încredere şi respect reciproc prin eforturile educaţionale pe care aceasta le depune.

Etica reprezintă o ramură a filosofiei care se ocupă cu cercetarea problemelor de ordin moral raportate la ansamblul normelor si regulilor unei societăţi.

Comisia de Etică şi Integritate Academică (C.E.I.A.) are misiunea de a preveni şi de a elimina faptele care pot contribui la lipsa unei conduite etice în interiorul unei organizaţii oficiale. Aceasta este constituită din persoane cu autoritate morală, desemnate pe o perioadă de patru ani şi funcţioneză pe baza unor reguli formalizate.

Structura şi componenţa acesteia este propusă de Consiliul de administraţie, avizată de Senatul Universităţii şi aprobată de rector. Universitatea promovează un sistem raţional de valori, adiacent folosirii abilităţilor cognitive. Printre acestea se numără:

Autonomia universitară;
Libertatea academică;
Autonomia personală ;
Profesionalismul;
Onestitatea profesională;
Egalitatea şanselor.

POLITEHNICA Bucureşti apără dreptul la proprietatea intelectuală şi industrială, într-un mod transparent, cu rolul în susţinerea prestigiului instituţiei.

Rapoarte anuale