Decan: Prof. dr. ing. Gheorghe VOICU
Prodecan: Prof. dr. ing. Filip ILIE
Prodecan: Sl. dr. ing. Mihaela-Florentina DUȚU
Prodecan: Conf. dr. ing. Crăița Carp-CIOCÂRDIA

 

Mecanică
Director departament
Prof. dr. ing. Andrei CRĂIFĂLEANU
Telefon: +4021-402 94 39
Site: cat.mec.pub.ro

Sisteme biotehnice
Director departament
Prof. dr. ing. Sorin Stefan BIRIS
Telefon: +4021-402 91 32

Adresă
Splaiul Independentei 313, sector 6, Bucuresti, cod 060042, corp D 103

Telefon / Fax
Tel: + 4021-402 96 48
Tel: + 4021-402 96 49

Email

Website
www.isb.pub.ro

Specializări Licență
Mașini și instalații pentru agricultură și industria alimentară
Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice
Ingineria dezvoltării rurale durabile
Ingineria produselor alimentare

Specializări Master
Ingineria şi managementul sistemelor biotehnice
Inginerie şi management în protecţia mediului
Ingineria şi managementul procesării şi păstrării produselor agroalimentare
Tehnologii avansate în industria alimentară
Cercetarea, proiectarea şi testarea sistemelor biotehnice
Controlul zgomotelor şi vibraţiilor
Inginerie şi proiectare asistate de calculator pentru maşini şi structuri mecanice

Mai multe informatii

Info

Industria alimentară, protecția mediului și agricultura sunt sectoare fundamentale ale tuturor economiilor naționale, ele reprezentând garanția existenței independente a națiunilor. In România, după ce vreme de câțiva ani s-au aflat în declin – ca de altfel întreaga economie – aceste ramuri industriale se află în prezent în plină expansiune. Reglementările internaționale stricte privind protecția mediului se impun a fi respectate și în țara noastră. Acestea sunt doar câteva motive pentru care necesarul de specialiști din domeniile sus-amintite este din ce în ce mai ridicat.

Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice vine în întâmpinarea acestei cereri cu specializări nu doar moderne, ci și necesare, care fac parte din două domenii foarte importante ale dezvoltării economice: Inginerie Mecanică și Ingineria Mediului. Cei care doresc să devină ingineri mecanici, specialiști în construcția și exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru industria alimentară și a mașinilor agricole pot opta pentru specializarea Mașini și Instalații pentru Agriculturpă și Industria Alimentară. Cei care sunt atrași de problemele deosebit de vaste privind ecologia și protecția mediului se pot înscrie la una din specializările: Ingineria Sistemelor Biotehnice și Ecologice sau Ingineria Dezvoltării Rurale Durabile.

Incepând cu anul universitar 2005-2006, durata studiilor la aceste specializări este de 4 ani, absolvenții primind diploma de inginer licențiat în unul din domeniile Inginerie Mecanică sau Ingineria Mediului, specializările amintite mai sus.

Absolvenții cu rezultate bune pot continua pregătirea în cadrul studiilor universitare de masterat, care asigură aprofundarea în domeniul studiilor de licență sau într-un domeniu apropiat, dezvoltarea capacităților de cercetare științifică, constituind totodată o bază necesară și obligatorie pentru studiile doctorale.

Posibilitățile de angajare ale absolvenților sunt deosebit de variate; ei își pot pune în valoare cunoștințele ca ingineri, în cadrul unor firme care au în obiectul de activitate concepția, proiectarea, fabricarea și întreținerea mașinilor și echipamentelor destinate industriei alimentare (industria cărnii, a laptelui, industria extractivă și fermentativă, panificație, prelucrarea legumelor și a fructelor etc.), instalațiilor pentru protecția mediului și biotehnologii, pentru exploatarea și repararea sistemelor tehnice din agricultură, precum și activități manageriale în domeniile sus-menționate.