Universitatea POLITEHNICA București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Universitatea POLITEHNICA București își asumă misiunea de a pregăti specialiști în diferite domenii tehnice, capabili de a utiliza cunoștințe științifice, tehnice și cultural-umaniste valoroase, de a contribui la progresul tehnologic, economic și social-cultural al societății românesti și al lumii contemporane. POLITEHNICA București își propune să creeze noul profil de universitate tehnică si antreprenoriala, ce promovează forme de pregătire adaptate cerințelor unei societăți în plină competiție, supusă unei concurente din ce in ce mai puternice în Comunitatea Europeană și la nivel internațional. Misiunea sa principală este formarea inginerului capabil să se adapteze cerințelor economiei de piață și noilor tehnologii, care să aibă competente ridicate tehnice, economice și manageriale și care să promoveze principiile de dezvoltare durabilă și de protejare a mediului înconjurător.

HR AWARD – HRS4R

Excelență în resursă umană de cercetare

View more

Platforma CRESCDI

Excelență în resursă umană de cercetare

View more

Plan de acțiune

Planul de acțiune pentru obținerea diplomei de excelenta

View more

Strategie RUCDI

Planul de acțiune pentru obținerea diplomei de excelenta

View more