Universitatea Politehnica București  își propune consolidarea în următorii ani a poziţiei de lider în cercetarea ştiinţifică universitară din România. În acest scop, ca o premieră în România, UPB a dezvoltat platforma și depozitul de date CRESCDI, pentru digitalizarea și agregarea rezultatelor din cercetare și inovare și un management eficient al activităților și fluxurilor interne din proiectele de cercetare-dezvoltare-inovare. Sub coordonarea dnului Prorector Tudor Prisecaru, și cu aportul tehnic al echipei de digitalizare coordonată de dnul Ciprian Dobre din partea Facultății de Automatică și Calculatoare, platforma permite o mai bună diseminare a rezultatelor și competențelor existente în UPB, ceea ce susține crearea de rețele de parteneriate, oferă o mai bună vizibilitate cercetătorilor noști din UPB, și conduce la mai bune legături cu potențiali clienți ai inovației din UPB.

Mai multe detalii la https://crescdi.pub.ro/.