Sursele de finantare pentru proiectele de cercetare se impart in mai multe categorii: surse nationale sau interrnationale, publice sau private.

Competitii interne (UPB)

Programe nationale

Fonduri Structurale (CDI)

Programul finantat de Norvegia si tarile SEA

Orizont 2020

Alte programe interrnationale