Scopul Politicii de Proprietate Intelectuala este de a stimula crearea  unui cadru favorabil pentru:

  • identificarea, evaluarea, protecția, gestionarea și comercializarea PI din UPB, cu garantarea libertății academice, respectiv protecția și respectarea drepturilor morale ale personalului și studenților, prin interacțiunea dintre studenți, personalul academic / de cercetare și partenerii externi interesați pentru diferite colaborări;

  • promovarea unei culturi antreprenoriale la nivelul UPB și  stimularea  studenților, respectiv a personalul academic / de cercetare  să se implice în activități de cercetare aplicativă, iar noile cunoștințe dobândite să poată fi utilizate în viitoarele activități educaționale și de cercetare, respectiv să fie valorificate prin publicații, colaborări, licențe și prin formarea de firme de tip spin-off / start-up;

  • asigurarea că interesele și nevoile universității și a partenerilor externi sunt adresate într-un mod consistent și echilibrat;

  • asigurarea că rezultatele activităților sale sunt, în cea mai mare măsură, diseminate și exploatate eficient în beneficiul mediului socio-economic și al societății în general, atât la nivel național, cât și internațional.