VizStar - UPB Support for ERC Grants

View more

GEX 2017 - Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerilor cercetători din cadrul UPB

View more

GEX 2016 - Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerilor cercetători din cadrul UPB

View more

PubArt

Total founds

2.000.000 RON

Projects submitted

 

Projects financed

14 Iunie 2019

Se lansează PubArt -Program pentru sustinerea publicarii articolelor si comunicarilor stiintifice in publicatii indexate în Web of Science (WoS) care contribuie la poziționarea Universitatii Politehnica București (UPB) in clasamente internationale de referinta.
Informatiile pentru depunerea aplicațiilor sunt disponibile aici.

VizStar

Total founds

 

Projects submitted

 

Projects financed

UPB launches the VizStar program addressed to UPB researchers wishing to submit a proposal to one of the European Research Council (ERC) calls to offer them support for the improvement of the project proposal by funding a short-term visit to an ERC Principal Investigator at his/her host institution.

The VizStar Program Guide was developed in accordance with the ERC’s Visiting Fellowship Programme and was endorsed by the ERC Scientific Council.

The names of the ERC Principal Investigators who are interested in receiving the visit of UPB researchers will be known in early July, after the annual consultation of all ERC Principal Investigators conducted by the ERC in June in order to conclude the list of potential hosts for ERC Visiting Fellowships.

Potential UPB applicants can also identify by their own ERC Principal Investigators and host institutions for their visits, independent of the results of the ERC’s consultation.

The submission of the improved proposal to one of the ERC calls is mandatory no later than 18 months after the end of the visit.

In the Program Guide you will find all the information you need to prepare the VizStar application, the eligibility conditions, and information about the grant.

Additional information:

 • The VizStar call for proposals will be launched in June with the deadline at the end of October;
 • The application form and the contract model (as well as other forms, if necessary) will be published soon at this address.

Grant program to support the participation of researchers from the Politehnica University of Bucharest (UPB) in international research teams carrying out ERC grants

Guide for Applicants

Call name: Visit Start Research (VizStar Grants)

Call for Proposals VizStar Grants to Support the Participation in International Research Teams Working on ERC Grants

 

GEX 2017

Fonduri totale

2.200.000 RON

472.500 EUR

Proiecte depuse

143

Proiecte finantate

104

Procedura de management a implementării programului GEX 2017

Universitatea POLITEHNICA din București organizează în data de 18.09.2017, în sala AN010, ora 10.00, deschiderea oficială a granturilor interne de cercetare UPB-GEX2017. 

Din partea universității, la această întâlnire vor participa:

Domnul Mihnea COSTOIU – Rector UPB
Domnul Tudor PRISECARU – Prorector Cercetare Științifică
Domnul Valentin NĂVRĂPESCU – Prorector Finanțare și Gestiune Resurse
Domnul Corneliu BURILEANU – Vicepreședinte Senat UPB
Doamna Dorina ADAMESCU – Director Economic
Doamna Dana GHEORGHE – Director
Doamna Sanda OSICEANU – Direcția DMACS
Domnul Cornel BÎRSAN – Director Direcția Achiziții

Câștigătorii granturilor sunt invitați să participe la întâlnirea menționată mai sus și să confirme participarea la adresa de mail: alinachesnoiu@gmail.com.

Contractele se vor semna  începând cu 8 septembrie 2017 până pe 22 septembrie 2017.
Aplicantul selectat pentru finanțare va  utiliza modelul contractului de finanțare GEX2017 și Anexele sale.
Contractorul va completa datele proprii proiectului în formatul modelului de contract și va obține  semnăturile de la Autoritatea Contractantă mai puțin a reprezentantului legal al UPB, Rectorul UPB.
Contractul completat și semnat va fi înaintat pentru înregistrare  în vederea semnării la monitorul de program (Alina Popescu, cabinet prorector cercetare cam. 322-324).

Rezultatele finale – Proiecte selectate pentru finantare GEX2017

  Lista finală cu proiectele selectate pentru finantare

Prin regula de redistribuire, aprobată în Consiliul de Administrație din 24 iulie 2016, cele 5 granturi rămase nealocate se redistribuie facultăților în ordinea punctajului obținut de primul proiect aflat sub linia de finanțare.

Subliniem că proiectele care au obținut același punctaj au fost ordonate după regula precizată în Pachetul de informații la cap. 11 , alin. f) – Rezultatele competiției, astfel:

”..La punctaje egale departajarea se realizează după sub-punctajul total obținut pentru criteriile obiective, impact, metodologie. Dacă egalitatea se menține și în acest mod departajarea se face în ordine după punctajul obținut la criteriul obiective, apoi impact, apoi metodologie.”

   Lista punctaje evaluare științifică proiecte UPB-GEX 2017

Listele cu punctajele obținute pe facultăți s-au întocmit  în conformutate cu cele precizate la Cap.11,  pct.d)  din Pachetul de Informații GEX 2017.

Repartizarea numărului de granturi pe facultați  s-a realizat în conformitate cu cele precizate la Cap.1, alineatul 2, din Pachetul de Informații GEX 2017.

Contestațiile se primesc până pe 24.07.2017 ora 24:00.

În conformitate cu cele precizate la Cap. 11, pct.e) din Pachetul de Informații GEX 2017:

Se pot depune contestații de către directorii de proiect în termen de 5 zile lucrătoare  după data publicării rezultatelor evaluării. Contestațiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură pe care aplicantul le consideră neconforme cu precizările din pachetul de informații. Contestațiile nu pot avea ca obiect comentariile la punctajele  asociate criteriilor de evaluare. Contestațiile se pot transmite prin e-mail la adresa administrator.gex@upb.ro.

Publicarea rezultatelor finale ( proiectele selectate pentru finanțare) se face după rezolvarea tuturor contestațiilor.

S-a finalizat analiza contestațiilor primite în urma afișării rezultatelor verificării  eligibilității la proiectele depuse la apelul GEX 2017

Lista finală cu proiectele declarate eligibile.

S-au depus 143 propuneri de proiecte. 141 propuneri de proiecte au indeplinit  criteriile de eligibilitate și au fost declarate eligibile. 2 propuneri de proiecte  nu au îndeplinit criteriile de eligibilitate și au fost declarate neeligibile.

Contestațiile se pot depune până pe 18.05.2017 pe adresa administrator.gex@upb.ro

Se prelungește termenul de depunere a aplicațiilor la competiția de granturi interne UPB GEX2017 până pe 8 Mai!

Se modifică Criteriul de eligibilitate pentru Directorul de Proiect care trebuie să fi obținut titlul de doctor începând cu 1 Ianuarie 2002! Vă invităm să consultați   Pachetul de informații GEX 2017!

 Decizie rector nr 265/27.04.2017


Se lansează competiția de granturi interne UPB GEX 2017

Începând  cu 5 Aprilie se deshide platforma electronică Easy Chair pentru depunerea aplicațiilor la competiția de granturi interne UPB GEX 2017.

Competiția se desfășoară utilizând:

    Pachetul de informații GEX 2017

În urma consultărilor cu potențialii aplicanți și apoi  cu membrii Cansiliului de Administrație al UPB s-au operat unele modificări în Pachetul de informații referitoare la eligibilitatea directorului de proiect, a echipei de proiect, la subdomeniile de specializare ale facultăților.

Vă invităm să consultați îndrumarul pentru depunerea aplicațiilor utilizînd platforma electronică Easy Chair. Dacă întâmpinați probleme la depunerea aplicației utilizând această platformă electronică le puteți transmite la adresa  administrator.gex@upb.ro și veti primi raspunsul în timp real. 

Vă invităm să consultați documentele competiției:


Deasemeni vă invităm să consultați îndrumarul pentru depunerea aplicațiilor utilizînd platforma electronică Easy Chair.

GEX 2016

Fonduri totale

– RON

– EUR

Proiecte depuse

236

Proiecte finantate

231

În urma analizei contestaţiilor privind eligibilitatea, au fost declarate eligibile urmatoarele propuneri depuse de:

 • MARCU IOANA MANUELA
 • FICAI ANTON
 • SECUIANU CATINCA
 • POPESCU DIANA
 • CICIC DUMITRU TITI
 • CARTAL LAURENTIU ADRIAN
 • FLEACA ELENA

În urma depunerilor de proiecte de granturi cercetare ştiinţifică, situaţia pe facultăţi este următoarea:

UPB – GEX

 • Inginerie Electrică: 23
 • Energetică: 10
 • Automatică şi Calculatoare: 32
 • Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei: 31
 • Inginerie Mecanica si Mecatronica: 8
 • Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice: 25
 • Ingineria Sistemelor Biotehnice: 5
 • Transporturi: 11
 • Inginerie Aerospaţială: 6
 • Ştiinţa şi Ingineria Materialelor: 12
 • Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor: 28
 • Ştiinţe Aplicate: 8
 • Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor: 16
 • Inginerie Medicala: 4
 • Inginerie în Limbi Străine: 4
 • Departament de Formare pentru Cariera Didactică şi Ştiinţe Socio-Umane : 6

Persoane de contact

Prorector
Tudor Prisecaru

Telefon: +40 21 402 9722
Fax: +40 21 310 7755
E-mail: tudor.prisecaru@upb.ro