09 aprilie 2024

Rezultatele concursuri pentru ocuparea funcției de decan la facultățile din Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, pentru mandatul 2024-2029, etapa a II-a


Anunț privind desfășurarea concursului public de ocupare a funcțiilor de decan la facultățile din Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, pentru mandatul 2024 – 2029

Etapa a II-a

Având în vedere organizarea celei de-a II-a etape a concursului public de ocupare a funcțiilor de decan la facultățile din Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, pentru legislatura 2024-2029, candidații avizați de către consiliile facultăților POLITEHNICII București vor susține interviul de concurs în perioada 04 – 05 aprilie a.c., în fața comisiei de concurs, prezidată de către Rectorul universității.

Interviul se va desfășura la sediul central al Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, clădirea rectorat, sala R216, str. Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București.

Candidații se vor prezenta la interviu la data și ora comunicată fiecărui candidat în parte.

Fiecare candidat va avea posibilitatea de a-și prezenta Planul Managerial în format electronic sau letric.

Interviul va avea o durată de aproximativ 60 de minute/candidat.


27 martie 2024

Centralizarea candidaturilor pentru ocuparea funcției de decan, Etapa II


18 martie 2024

CALENDARUL CONCURSULUI
[Etapa a II-a, acolo unde este cazul]
în conformitate cu art.4, alin (6) din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului public de ocupare a funcției de decan la facultățile din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, pentru mandatul 2024-2029.

1. Depunerea candidaturilor:
22.03.2024 – 26.03.2024, orele 09:00 – 16:00

2. Avizul de legalitate a dosarelor candidaților Direcția juridică și contencios:
27.03.2024

3. Avizarea candidaților de către Consiliile facultăţilor:
28.03.2024 – 02.04.2024

4. Concursul propriu-zis:
04.04.2024 – 05.04.2024

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului public de ocupare a funcției de decan la facultățile din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, pentru mandatul 2024-2029