09 februarie 2024

Rezultatele concursurilor pentru ocuparea funcției de decan la facultățile din Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, pentru mandatul 2024-2029


Anunț privind desfășurarea concursului public de ocupare a funcțiilor de decan la facultățile din Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, pentru mandatul 2024 – 2029 

Având în vedere concursul public de ocupare a funcțiilor de decan la facultățile din Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, pentru legislatura 2024-2029, candidații avizați de către consiliile facultăților POLITEHNICII București vor susține interviul de concurs în perioada 01 – 08 februarie a.c., în fața comisiei de concurs, prezidată de către Rectorul universității.

Interviul se va desfășura la sediul central al Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, clădirea rectorat, sala R216, str. Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București.

Candidații se vor prezenta la interviu la data și ora comunicată fiecărui candidat în parte.

Fiecare candidat va avea posibilitatea de a-și prezenta Planul Managerial  în format electronic sau letric.

Interviul va avea o durată de aproximativ 60 de minute/candidat.

Candidați validați de Consiliile Facultăților pentru a participa la concursurile pentru ocuparea funcției de decan la facultățile din Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, pentru mandatul 2024-2029

Nr. crt. Facultatea Candidat
1. Facultatea de Inginerie Electrică Nu există candidați avizați de Consiliul Facultății
2. Facultatea de Energetică Diana Robescu
Carmen Sanda Georgescu
 
3. Facultatea de Automatică și Calculatoare Ioana Făgărașan
Mihnea Moisescu
 
4. Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației Rodica Constantinescu
Mihnea Udrea
 
5. Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică Bogdan Grămescu
Tomescu Gheorghița
 
6. Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică Cristian Doicin
Ionescu Nicolae
 
7. Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice Sorin Biriș
Ion George Cătălin
 
8. Facultatea de Transporturi  Gheorghiu Răzvan Andrei
Ilona Costea
 
9. Facultatea de Ingineria Aerospațială Daniel Crunțeanu
Constantin Levențiu
10. Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor Radu Ștefănoiu
Mirela Gabriela Sohaciu
11. Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii Cristina Orbeci
Cătălin Zaharia
 
12. Facultatea de Inginerie în Limbi Străine Maria Dascalu
Andrei Vasilățeanu
 
13. Facultatea de Științe Aplicate Petrescu-Niță Alina-Claudia
Irina Meghea
 
14. Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor  Olivia Negoiță

 

15. Facultatea de Inginerie Medicală Mădălin Frunzete
Sorin Ion Jinga
16. Facultatea de Ştiințe, Educație Fizică și Informatică Fleancu Leonard
17. Facultatea de Mecanică și Tehnologie Rizea Daniel
Andrei Boroiu
18. Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare Laurențiu Mihai Ionescu
Știrbu Cosmin
19. Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte Stîngă Valentina
Bărbulescu Constantin Augustus
 
20. Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale şi Psihologie Marius Claudiu Langa
Marius Ionuț Bulgaru
 
21. Facultatea de Științe Economice și Drept Carmen Nenu
Amalia Viorica Duțu