Etica in cercetare

Manualul de calitate al UPB (ediția a treia), Carta UPB  și Codul de etică UPB sunt principalele 3 instrumente care operează la nivel instituțional.  Carta UPB include codul de etică și conduită care încorporează principiile etice (art. 45 și 46).

Un ghid suplimentar, care sprijină adoptarea practicilor promovate de către Codul de etică al UPB, poate fi accesat aici. Complementar, UPB recomandă a fi consultat Codul European de Conduită pentru Integritatea Cercetării ALLEA.

Strategia de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat stabilește obiective clare privind conduita etică a cercetătorului și susține încă o dată angajamentul universității de a respecta principiile etice recunoscute de Cartă și Cod, inclusiv prin măsuri extrem de concrete în sensul conștientizării, prevenirii și detectării plagiatului. De asemenea, cadrul de dezvoltare a carierei integrează acțiuni ce au implicat zeci de studenții și studente din ciclul doctoral, dar și din programele postdoctorale. Sute de studenți și studente din ciclul masteral urmează anual cursurile Etică în cercetare cuprinse în programele de studii.

Un rol major la nivel instituțional îl are Comisia de Etică şi Integritate Academică (C.E.I.A.). Este o structură independentă de orice ingerință administrativă, are în componență membri cu probitate și recunoaștere profesională ai corpului academic, care în baza unui mandat de patru ani și acționează pentru a menține și promova integritatea mediului academic.